สื่อประกอบการบรรยายระบบบริการปฐมภูมิ - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 80

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สื่อประกอบการบรรยายระบบบริการปฐมภูมิ. พ.ญ.รุจิรา มังคละศิริ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. สิ่งที่ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพ. ก. สร้างนำซ่อม ข. รุกมากกว่ารับ ค. องค์รวมดีกว่าแยกส่วน ง. สุขภาพเป็นเรื่องของชาวบ้าน. การปฏิรูประบบสุขภาพด้านใดที่ท่านเกี่ยวข้องมากที่สุด.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สื่อประกอบการบรรยายระบบบริการปฐมภูมิ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6045623

..


6045623

.

.

.

.


6045623

.

.

.

.


Family practice fp

(Family Practice-FP) ?

. OPD (GP)

. (Home Health Care)

. .+ .

.

FP = OPD + HHC


6045623

1. (Gate Keeper)

2. (Integrated Care) -

3. (Holistic Care) -

4. (Continuity of Care) - 1-2-3 Care

5. (Self Care)


6045623

/


6045623

Bio-medical Bio-Psycho-Social

Disease

Illness

Suffering


Definitions disease

DEFINITIONS : DISEASE

= Abnormal, medically defined changes in the structure of human body


Definitions illness

DEFINITIONS : ILLNESS

= Personals experience of lack of physical or mental well-being making inability to function normally in social roles


6045623


Health for all

Basic Health Service

Equity

Quality

Efficiency

Social Accountability

Primary Health Care

Community Participation

Appropriate Technology

Intersectoral Collaboration

Reorientation of Health Service

Health For All


6045623

 • Equity ( )

 • Quality () ( )

 • Efficiency ( )

 • Social Accountability


6045623

1).

2). (2.5 10 %)

3).

4).

5). 20

6).

. ...


6045623

 • Capitation () / DRG


6045623


6045623


6045623

()

()

1

STANDARD SETTER

PURCHASER

PROVIDER

USER / CLIENTS

()

()


6045623

Register Registee

2

Register (Provider)

Registee (user,clients)

13

BOND

. ...


6045623

Technical Quality

Specialized Care

Referral Center

Social Quality

Simple treatment

Health Promotion

Hospital

Primary Care

1. 2. 3.


6045623

1 2 3

./

.

./

.

3

.

.

1 2

2

1

1

.

.


6045623

.

.

+


6045623

 • (++ +)

 • Extended OPD


6045623

 • -


6045623

.

 • . . 10,000

 • ( ) 10,000


6045623

 • 1.

 • 2.

 • 3. PCU (Bonding)

 • 4. PCU

 • 5.

 • PCU

 • 6. PCU


 • 6045623

  3.

  7.

  PCU

  8.

  9. PCU

  PCU

  PCU OPD

  . .

  . ...


  6045623

  • Research

  • Re-TrainRe-Think

  • Re-Design Re-Tool

  • Resource management

  • Reassurance


  6045623

  Empathic Relationship / Care Coordinator

  Whole Person Medicine

  . / /


  Basic program

  (Basic Program)

  • PCU in UC

  • Role Model

  Meeting of 2 Experts

  Empathic Relationship

  Sustained partnership


  Advance program

  (Advance Program)

  • (2 )

  • (4)

  • (9 )


  6045623

  PCU 4

  1 PCU 4

  1

  ( = PCU)

  2

  (,

  = . = PCU)

  3

  ( PCU)

  4 = Mobile PCU

  . ...


  6045623

  PCU 4

  2

  Main PCU

  Sub PCUSub PCU

  . ...


  6045623

  PCU 4

  3

  PCU ( 1 )

  PCU

  PCU .


  6045623

  4 1

  • Family Folder 50 %

  • 2 ( Basic Program )


  6045623

  2

  • Family Folder 100 %

  • 2+4

   ( Basic Program + + Counseling )


  6045623

  3

  • Family Folder 100 %

  • 2+4 + 9

  • > 70 %


  6045623

  . 5

  = + . +.

  • . 1

  • .

  • FF +

  • . 2

  • .

  • FF +

  • . 3

  • .

  • FF +


  6045623

  . 5

  = + .+.

  . 1

  . 2

  . 3

  .

  5 . 2 3


  6045623

  .

  • .

  • .

  • .


  6045623

  ( .)

  * . .+ 47 (18%)


  6045623

  ( .)


  Primary care unit

  (Primary Care Unit)


  6045623

  /

  • 1. Acute Care, Emergency Care Chronic Care Whole Person Medicine

  • 2. Self Care


  6045623

  /

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.


  6045623

  /

  • 7. Self Help Group

  • 8. Clinical Practice Guidelines

  • 9.

  • 10.


  6045623

  /

  (Case Approach)

  (Whole Person Approach)

  (Family Oriented)

  (Family as a Unit)

  (Health Care System)

  (Community Oriented Primary Care)


  6045623

  .

  Ward

  .

  OPD . .


  6045623

  1.

  • 1.

  • 2.

  • 3.

  /


  6045623

  Bio-Psycho-Social

  2. /


  6045623

  3. / / / ER /


  6045623

  4.


  5 exit care

  5. (Exit Care)

  • /

  • ( )


  6045623

  Admit .

  Self Care

  6. /


  6045623

  7.

  1.

  2. ( Refer )

  3. /

  4. /

  5. Feed Back

  6.

  7. /

  P

  A D

  C


  6045623

  8.

  • . . . .


  6045623

  9.

  10 .

  Internal / External Surveyor

  PCU 1-8


  Re tool

  1.

  2.

  3.

  1. Family Folder

  7

  2.

  Health Maintenance Card

  3. Acute Card Chronic Chart

  Health Promotion Card

  Re-Tool


  Re tool1

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9. ( )

  10.

  4.

  5.

  6.

  7.CQI Form

  8. .1-8

  9.

  10.

  Re-Tool


  6045623

  • CUP

  • ..


  6045623

  (Availability)

  /

  (-)

  (Good Care, Standard)


  6045623

  (Accessibility)

  (Acceptability)


  6045623

  (Efficiency)

  (C P)


  6045623

  (Holistic)

  Empathic Relationship

  >

  (Continuity of Care)

  Episode Care > Visit Care

  Care Coordinator


  6045623

  • 45

  (45 )

  • 1.

  • 1.

  • 95

  • 5. - 5

  • 90

 • 18. 60

 • 20

  • 2.

  • 1.

  • 95

  • 2.

  • 2,500

  • 93


  6045623

  • 45

  (45 )

  3.

  • 4. 4

  • 30

  • 5. 5

  • 90

  • 6. - 5

  • 95

  • 7. 5 80

  • 11. 6 - 12

  • 100

  • 12. 6-12

  • 95

 • 13. 6-19

 • 90


 • 6045623

  .45

  4 %

  7%

  .13 % (324,588)

  76%


  2544 2545

  2544-2545

  • 10.84 %

  • 6.82 %


  6045623

  (//)

  0.98

  0.22

  0.21

  0.97

  0.67

  0.79

  0.56

  0.93

  0.91

  0.65


  Cup 33 005

  () CUP 33,005


  Cup 127 042 11

  () CUP . 127,042 ( 11 .)

  6

  23

  36

  94

  77

  64


  Dm ht 2544 2545 pcu 3

  . DM HT 2544 -2545 PCU 3

  4%

  14%

  13%

  63%

  83%

  (423 )

  23%

  .315

  .507


  2544 25451

  () 2544-2545


  2544 25452

  () 2544-2545


  6045623

  OPD .

  2694

  2247

  • 15%

  • CUP 10%

  • CUP 75 %

  • 800

  60 %

  40%


  6045623

  85% 5

  • 1. (16%)

  • 2.

  • (13%)

  • 3.

  • (13%)

 • 4. . (11%)

 • 5. .(6%)


 • 6045623

  5

  • 1.

  • (36%)

  • 2. . (33%)

  • 3. (22%)

 • 4.

 • (21%)

 • 5. (17%)


 • 6045623

  ()

  • CUP

  • . .


  6045623

  ()

  • .

  • Super Secondary Care

  • Self Care


  6045623

  • Action Research Evidence Based

  • PL


 • Login