ภาพถ่ายหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 1

  • 109 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. ข้อมูลที่ดินที่เสนอขาย. รหัสแปลง 599510001 เจ้าของที่ดิน นางสุมาลี นิลเภตรา หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 6685 เลขที่ดิน 17 เนื้อที่ประมาณ 79-1-78 ไร่ ระวาง 21 ต 3 อ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ภาพถ่ายหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5929702

599510001

6685 17 79-1-78

21 3

4

400,000

/

1,000,000 /

1 : 4,000


  • Login