Onko konseptuaalisuus-proseduraalisuus oppija- vai opiskeluymp rist sidonnaista

Onko konseptuaalisuus-proseduraalisuus oppija- vai opiskeluymp rist sidonnaista PowerPoint PPT Presentation


  • 254 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto. Konseptuaalinen tietoSemanttinen verkko, jonka solmujen ja linkkien tulkitsemiseen ja rakentamiseen yksil

Download Presentation

Onko konseptuaalisuus-proseduraalisuus oppija- vai opiskeluymp rist sidonnaista

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Onko konseptuaalisuus-proseduraalisuus oppija- vai opiskeluympäristösidonnaista?

2. Konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto Konseptuaalinen tieto Semanttinen verkko, jonka solmujen ja linkkien tulkitsemiseen ja rakentamiseen yksilö kykenee osallistumaan, tiedostaen ja ymmärtäen toimintansa perusteet sekä logiikan. Proseduraalinen tieto Dynaamista ja tarkoituksenmukaista sääntöjen, menetelmien tai algoritmien (toimintakaavojen) suorittamista käyttäen hyväksi tiettyjä esitystapoja. (Haapasalo, L. & Kadijevich, D. 2000, Two Types Of Mathematical Knowledge and Their Relation. Journal für Mathematikdidaktik 21 (2000) Heft2, 139-157.)

3. Kehityksellinen ja koulutuksellinen lähestymistapa Kehityksellinen lähestymistapa Eteneminen perustetaan spontaanille proseduraaliselle tiedolle (P) ja toivotaan asioiden loksahtavan konseptuaaliseen tietoon Koulutuksellinen lähestymistapa Investoidaan alun alkaen käsitteelliseen tietoon (C) pitäen kuitenkin koko ajan mukana proseduraalisiakin aspekteja (Haapasalo & Kadijevich 2000)

4. Tutkimusmenetelmät Alku- ja loppukysely taustatiedot tietotekniikan taidot kokemus tietotekniikasta kvalitatiivisen analyysin tuki Portfoliot kvalitatiivinen analyysi

  • Login