slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace' - fawzia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434

NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald

ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

AUTOR: PhDr. Jana Rykrová

TEMATICKÁ OBLAST: Dějepis

NÁZEV DUMu: Pravěk - opakování

POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 04

KÓD DUMu: JR_DĚJEPIS_04

DATUM TVORBY: 8.10.2012

ANOTACE (ROČNÍK): Prezentace byla použita v dějepisném semináři jako závěrečné opakování tématického okruhu „Pravěk“. Pro opakování a upevnění znalostí jsou použity různé formy cvičení. Základní řešení daného úkolu může být doplněno dalším vysvětlením (např. podrobnější odpověď na otázku, oprava nesprávného tvrzení apod.)

prav k

PRAVĚK

Opakování a shrnutí učiva

ur i spr vn po ad p slu n k rodu homo p idej esk n zev
Urči správné pořadí příslušníků rodu homo, přidej český název

Homo sapiens

Homo erectus

Homo habilis

Homo sapiens sapiens

Člověk vzpřímený

Člověk rozumný

Člověk zručný

Člověk dnešního typu

ur i spr vn po ad p slu n k rodu homo p idej esk n zev1
Urči správné pořadí příslušníků rodu homo, přidej český název

3. Homo sapiens

2. Homo erectus

1. Homo habilis

4. Homo sapiens sapiens

Člověk vzpřímený

Člověk rozumný

Člověk zručný

Člověk dnešního typu

odpov z na ot zky
ODPOVĚZ NA OTÁZKY
 • Kdo je považován za přímého předchůdce rodu Homo?
 • Jak je odhadováno stáří druhů rodu Homo?
odpov z na ot zky1
ODPOVĚZ NA OTÁZKY
 • Kdo je považován za přímého předchůdce rodu Homo?
 • Jak je odhadováno stáří druhů rodu Homo?
 • Australopithecus
 • H. habilis – před 2 500 000
 • H. erectus – před 2 000 000
 • H. sapiens – před 200 000
 • H. sapiens sapiens – před 40 000 let
jsou tato tvrzen spr vn
Jsou tato tvrzení správná?
 • Doba ledová je nejstarší období pravěku.
 • Archeolog je vědec, který se zabývá zkoumáním vývoje člověka.
 • K nejznámějším nálezům člověka zručného patří kostra ženy,nazývaná „Lucy“.
 • Vývoj člověka proběhl v paleolitu.
 • Neolit začíná ve všech osídlených oblastech přibližně ve stejnou dobu.
 • Pravěk je nejstarší a nejdelší období dějin lidstva.
 • Pravěk končí kolem roku 2 900 př.n.l.
 • Rod Homo se odlišil od ostatních živočichů schopností vyrábět nástroje.
 • Homo erectus žil pouze v Africe.
jsou tato tvrzen spr vn1
Jsou tato tvrzení správná?
 • Doba ledová je nejstarší období pravěku.
 • Archeolog je vědec, který se zabývá zkoumáním vývoje člověka.
 • K nejznámějším nálezům člověka zručného patří kostra ženy, nazývaná „Lucy“.
 • Vývoj člověka proběhl v paleolitu.
 • Neolit začíná ve všech osídlených oblastech přibližně ve stejnou dobu.
 • Pravěk je nejstarší a nejdelší období dějin lidstva.
 • Pravěk končí kolem roku 2 900 př.n.l.
 • Rod Homo se odlišil od ostatních živočichů schopností vyrábět nástroje.
 • Homo erectus žil pouze v Africe.
odpov z na ot zku
Odpověz na otázku
 • Co znamená slovo chalkolit?
 • Jak se nazývá oblast, kde se začalo nejdříve rozvíjet zemědělství?
 • Co je označováno jako „neolitická revoluce“?
 • Kde a kdy začali lidé vyrábět a používat bronz a železo?
 • Jaké změny přineslo zemědělství ve způsobu života lidí?
 • Vysvětli pojem „neolitická kolonizace“.
 • Podle čeho jsou označeny tyto pravěké kultury?

a) kultura mohylová, b)kultura únětická, c)kultura s lineární keramikou

odpov z na ot zku1
Odpověz na otázku
 • doba měděná
 • Úrodný půlměsíc
 • změna ve způsobu získávání potravy, zemědělství a chov zvířat
 • bronz kolem 3500 př.n.l. v Mezopotámii, železo kolem 1500 v Malé Asii
 • usedlý způsob života, stavba obydlí, keramika, řemesla
 • šíření zemědělství
 • a) podle způsobu pohřbívání, b)podle naleziště, c)podle výzdoby keramiky
co bylo d ve
Co bylo dříve?
 • poslední doba ledová X doba železná
 • rod X tlupa
 • počátky neolitu: v Mezopotámii X v Číně
 • zpracování železa X mědi
 • kultura s keramikou - šňůrovou X lineární
 • bitva na Katalaunských polích X bitva v Teutoburském lese
 • u nás sídlili dříve: Markomani X Bójové
 • pyramidy v Gíze X keltské oppidum u Zbraslavi
 • výroba hliněných nádob X výroba bronzu
 • příslušníci rodu Homo sídlili v Evropě X Africe
co bylo d ve1
Co bylo dříve?
 • poslední doba ledová X doba železná
 • rod X tlupa
 • počátky neolitu: v Mezopotámii X v Číně
 • zpracování železa X mědi
 • kultura s keramikou - šňůrovou X lineární
 • bitva na Katalaunských polích X bitva v Teutoburském lese
 • u nás sídlili dříve: Markomani X Bójové
 • pyramidy v Gíze X keltské oppidum u Zbraslavi
 • výroba hliněných nádob X výroba bronzu
 • příslušníci rodu Homo sídlili v Evropě X Africe
prvn a nej
PRVNÍ A NEJ…

První příslušník rodu Homo, jehož přítomnost na

našem území je doložena.

Příchod prvních zemědělců na naše území.

První pojmenované etnikum na našem území.

První datovaná událost, která má vztah k našemu území.

Místo nálezu nejstarší keramické nádoby na našem území.

První státní útvar na našem území.

prvn a nej1
PRVNÍ A NEJ…

Homo erectus

polovina 6. tis. př.n.l.

Keltové

9.n.l. – bitva v Teutoburském lese

Bylany u Kutné Hory

Velká Morava

pou it zdroje
Použité zdroje
 • Vývoj člověka – periodizace – podle:

POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis pro gymnázia a střední školy 1. Praha: SPN, 2001, ISBN 80-7235-145-1.

ad