Teknologisatsningen i OFA - Hva har vi oppnådd?? Anne Kari Botnmark 27. juni 2011 Strømstad - PowerPoint PPT Presentation

Teknologisatsningen i OFA
Download
1 / 18

 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Teknologisatsningen i OFA - Hva har vi oppnådd?? Anne Kari Botnmark 27. juni 2011 Strømstad Prosjektleder. Visjon - pilotprosjekt teknologi. Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi. Kvalitet - fleksibilitet - industrinærhet. SAK – ”resept” innen teknologi.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Teknologisatsningen i OFA - Hva har vi oppnådd?? Anne Kari Botnmark 27. juni 2011 Strømstad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teknologisatsningen i ofa hva har vi oppn dd anne kari botnmark 27 juni 2011 str mstad

Teknologisatsningen i OFA

- Hva har vi oppnådd??

Anne Kari Botnmark 27. juni 2011 Strømstad

Prosjektleder


Visjon pilotprosjekt teknologi

Visjon - pilotprosjekt teknologi

Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

innen teknologi.

Kvalitet - fleksibilitet - industrinærhet


Sak resept innen teknologi

SAK – ”resept” innen teknologi

NASJONALT / REGIONALT NÆRINGSLIV

FoU &

KOMPETANSE

VERDISKAPNING

INNOVASJON

Kvantitet


Teknologisatsningen i ofa hva har vi oppn dd anne kari botnmark 27 juni 2011 str mstad

 • Delmål 1:

 • Felles utdanning

 • Tilrettelegging for sømløse overganger

 • Felles ingeniørutd med ny rammeplan fra høst 2011. «Nasjonal pilot» siden den nasjonale rammeplanen ikke er ferdig utviklet

 • Nettbaserte tilbud

 • SAK

S A K


Ofa tek programplaner bachelor i ingeni rfag

OFA-TEK Programplaner Bachelor i ingeniørfag

 • Læringsutbyttebeskrivelser alle studieretninger/spesialiseringer i tråd med NKR

 • Felles studiemodell for alle i OFA-TEK

 • Emnebeskrivelser 1. studieår


Teknologisatsningen i ofa hva har vi oppn dd anne kari botnmark 27 juni 2011 str mstad

OFA – TEK Felles fleksibel studiemodell 23. feb 2011


Andre nasjonale prosjekter

Andre nasjonale prosjekter


Delm l 2 styrking av forskning

Delmål 2 styrking av forskning

 • Arbeidet med felles forskningsplan - til Advisory Board i mai 2011.

  • Tydelige tyngdepunkt må utvikles innen forskning gjennom utvikling av felles forskningssentre

  • Samarbeidet med våre 3 NCE’er i regionen er en viktig forutsetning for videre utvikling av institusjonene som kompetanseaktører.

 • Øke forskningsaktiviteter og midler til forskning


Forskningsstrategi

Forskningsstrategi

Satsningsområder

Miljø- klima- og energiteknologi

Mikro- og nanoteknologi

Maritim teknologi

Systems Engineering

Kvalifiseringsområder

Materialteknologi

Innovasjon og entreprenørskap

Helse og velferd

Kvanteteknologi


God uttelling fra oslofjordfondet 8 av 28 innvilgede forprosjekter 1 runde

God uttelling fra Oslofjordfondet 8 av 28 innvilgede forprosjekter (1.runde)


3 nye hovedprosjekter fra oslofjordfondet

3 nye hovedprosjekter fra Oslofjordfondet


1 forprosjekt fra hovedstadsfondet

1 forprosjekt fra Hovedstadsfondet


Off kvalifiseringsst tte 2011 7 av 19 runde 2

OFF Kvalifiseringsstøtte 2011. 7 av 19 (runde 2)


Herd hibu og ofa tek fou p vest balkan

HERD HiBu og OFA-TEK - FoU på Vest-Balkan

HERD programmet er UDs nye satsing for høyere utdanning, forskning og utvikling (FoU) på Vest-Balkan.Formålet med HERD programmet er:

- Bygge kapasitet innen høyere utdanningsinstitusjoner på Vest-Balkan- Stimulere til innovasjon og produktutvikling i regionen- Støtte forskning på utviklingsutfordringene i regionen

HERD består av fem sektorprogram på følgende fire områder:- Maritimt, landbruk, energi og IKT; samt et program for utviklingsstudier.


Delm l 3 samhandling med n ringsliv nye utdannings og forskningstilbud

Phd innen anvendte mikro- og nanosystems, HiVe

Mastergrader (akkreditert i 2010-11)

Systems Engineering med Embedded Systems, HiBu

Maritime Management, HiVe

Mikro- og nanoteknologi (HiVe godkjente selv)

Under søking, planlegging eller vurdering

Master i materialer i energiteknologi, HiØ

Mastergrad i Energy and Emissions Trading, HiØ

Joint International Master in Applied Microsystems Engineering, Erasmus Mundus Master Course i et samarbeid med Heriot Watt University i Edinburgh, Skottland og Budapest University of Technology and Economics (BME)

Nasjonal forskerskole og nasjonal infrastruktur innen Mikro og nano sammen med NTNU, SINTEF, UIO.

Delmål 3 samhandling med næringsliv Nye utdannings- og forskningstilbud


Kunnskapsproduksjon i tall

Kunnskapsproduksjon i tall

Statistikk er hentet fra DBH, nedkorrigert mhp forkurs- og realkurs-studenter


Oppsummering kommentarer

Oppsummering - kommentarer

UMB

HiØ

HiBu

HiVe

Helse- omsorg - teknologi


Teknologisatsningen i ofa hva har vi oppn dd anne kari botnmark 27 juni 2011 str mstad

SAK

Samarbeid innen Bachelorutdanningene for å øke kvaliteten i utdanningene.

Høgskolene vil profilere bachelorutdanningene slik at utdanninger innen samme program vil få forskjellige profiler tilknyttet aktuelt næringsliv.

”Dubletter” opprettes ikke

Felles utnyttelse av laboratorier innen OFA.

Arbeidsdelingog Konsentrasjon

gjøres på høyere nivå innen utdanningene(Master og PhD) ved å øke samarbeidet med næringslivet

innen forskning ved at den enkelte institusjon tar ansvar for sine fagområder. Det legges opp til samarbeid mellom forskergrupper for å bygge nye satsninger. Søknader om forskningsprosjekter. Kriterier for krav til fagmiljø for master og PhD settes ut fra NOKUT’s krav.


 • Login