Tvorba výkresové dokumentace ve strojírenství v prostředí
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Jak vznikne výkres : 1. Kreslíme nejen na papír 2. Začínáme v hladinách – druhy čar PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Tvorba výkresové dokumentace ve strojírenství v prostředí Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283 Autoři : KREUTZIGEROVÁ Olga, URBAN Marek AutoCad. Jak vznikne výkres : 1. Kreslíme nejen na papír 2. Začínáme v hladinách – druhy čar

Download Presentation

Jak vznikne výkres : 1. Kreslíme nejen na papír 2. Začínáme v hladinách – druhy čar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tvorba výkresové dokumentace ve strojírenství v prostředíStřední škola, Bohumín,příspěvková organizace, Husova 283Autoři :KREUTZIGEROVÁ Olga,URBAN MarekAutoCad


Jak vznikne výkres :

1. Kreslíme nejen na papír

2. Začínáme v hladinách – druhy čar

  • V jednoduchosti je základ – běžné geometrické útvary

  • Využijme PC pro 3D zobrazování

  • Montáž

  • Tvorba některých objektů

  • Animovaná ukázka vzniku výkresu


Je to jako překládání průsvitných fólii. Čáry jsou barevně odlišeny pro rozlišení druhu a tloušťky.Každá „fólie“ tedy odpovídá jiné tužce nebo péru.


Ve 21.století kreslíme na elektronický výkres


Na začátku využíváme základní geometrická tělesa, jako úsečka, obdélník, kružnice trojúhelník, polygon, elipsa aj., které lze libovolně editovat.


I když žijeme v trojrozměrném prostředí, přenosná výkresová dokumentace je zatím dvojrozměrná ( šířka, výška )


Obecná 3D ukázka


Model rohatky


Krycí deska


Průběžná montáž klíče


Západka


Konečná montáž ráčny


Pro srovnání 2D a 3D


2D3D


A opět 2D3D


Reálný pohled na kreslící plochu


Klasické roletové nabídky Windows


Kreslení úsečky


Obdélník Kružnice


Polygon


Přímá kótaKóta průměru


Kóta úhlu


Modifikace - zrcadlení


Modifikace - ekvidistanta


Modifikace – zkosit hrany


3D modelování - kvádr


KlínVálec


Šroubovice


Vytažení podle trajektorie z 2D objektu


3D z rotace křivky


Rozdíl


Průnik


Na závěr shlédněte dvě krátké animacemi tvorby výkresu.

Děkuji za pozornost


Páka

Upravená krychle


  • Login