Jak vznikne výkres : 1. Kreslíme nejen na papír 2. Začínáme v hladinách – druhy čar - PowerPoint PPT Presentation

Tvorba výkresové dokumentace ve strojírenství v prostředí
Download
1 / 34

  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Tvorba výkresové dokumentace ve strojírenství v prostředí Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283 Autoři : KREUTZIGEROVÁ Olga, URBAN Marek AutoCad. Jak vznikne výkres : 1. Kreslíme nejen na papír 2. Začínáme v hladinách – druhy čar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jak vznikne výkres : 1. Kreslíme nejen na papír 2. Začínáme v hladinách – druhy čar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jak vznikne v kres 1 kresl me nejen na pap r 2 za n me v hladin ch druhy ar

Tvorba výkresové dokumentace ve strojírenství v prostředíStřední škola, Bohumín,příspěvková organizace, Husova 283Autoři :KREUTZIGEROVÁ Olga,URBAN MarekAutoCad


Jak vznikne v kres 1 kresl me nejen na pap r 2 za n me v hladin ch druhy ar

Jak vznikne výkres :

1. Kreslíme nejen na papír

2. Začínáme v hladinách – druhy čar

  • V jednoduchosti je základ – běžné geometrické útvary

  • Využijme PC pro 3D zobrazování

  • Montáž

  • Tvorba některých objektů

  • Animovaná ukázka vzniku výkresu


Jak vznikne v kres 1 kresl me nejen na pap r 2 za n me v hladin ch druhy ar

Je to jako překládání průsvitných fólii. Čáry jsou barevně odlišeny pro rozlišení druhu a tloušťky.Každá „fólie“ tedy odpovídá jiné tužce nebo péru.


Ve 21 stolet kresl me na elektronick v kres

Ve 21.století kreslíme na elektronický výkres


Jak vznikne v kres 1 kresl me nejen na pap r 2 za n me v hladin ch druhy ar

Na začátku využíváme základní geometrická tělesa, jako úsečka, obdélník, kružnice trojúhelník, polygon, elipsa aj., které lze libovolně editovat.


I kdy ijeme v trojrozm rn m prost ed p enosn v kresov dokumentace je zat m dvojrozm rn ka v ka

I když žijeme v trojrozměrném prostředí, přenosná výkresová dokumentace je zatím dvojrozměrná ( šířka, výška )


Obecn 3d uk zka

Obecná 3D ukázka


Model rohatky

Model rohatky


Kryc deska

Krycí deska


Pr b n mont kl e

Průběžná montáž klíče


Z padka

Západka


Kone n mont r ny

Konečná montáž ráčny


Pro srovn n 2d a 3d

Pro srovnání 2D a 3D


2d 3d

2D3D


A op t 2d 3d

A opět 2D3D


Re ln pohled na kresl c plochu

Reálný pohled na kreslící plochu


Klasick roletov nab dky windows

Klasické roletové nabídky Windows


Kreslen se ky

Kreslení úsečky


Obd ln k kru nice

Obdélník Kružnice


Polygon

Polygon


P m k ta k ta pr m ru

Přímá kótaKóta průměru


K ta hlu

Kóta úhlu


Modifikace zrcadlen

Modifikace - zrcadlení


Modifikace ekvidistanta

Modifikace - ekvidistanta


Modifikace zkosit hrany

Modifikace – zkosit hrany


3d modelov n kv dr

3D modelování - kvádr


Kl n v lec

KlínVálec


Roubovice

Šroubovice


Vyta en podle trajektorie z 2d objektu

Vytažení podle trajektorie z 2D objektu


3d z rotace k ivky

3D z rotace křivky


Rozd l

Rozdíl


Pr nik

Průnik


Jak vznikne v kres 1 kresl me nejen na pap r 2 za n me v hladin ch druhy ar

Na závěr shlédněte dvě krátké animacemi tvorby výkresu.

Děkuji za pozornost


Jak vznikne v kres 1 kresl me nejen na pap r 2 za n me v hladin ch druhy ar

Páka

Upravená krychle


  • Login