starovek egypt
Download
Skip this Video
Download Presentation
STAROVEKÝ EGYPT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

STAROVEKÝ EGYPT - PowerPoint PPT Presentation


  • 250 Views
  • Uploaded on

STAROVEKÝ EGYPT. (verejné právo). STAROVEKÝ EGYPT. EGYPT krajina zrodená Nílom (DAR NÍLU) krajiny ZVIERACÍCH BOHOV (TERIOMORFIZMUS ) krajina HROBOV (NEKROPOLIS) Krajina VYZNÁVAČOV ZVIERAT a MŔTVOL- (smrti, mŕtvych).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STAROVEKÝ EGYPT ' - favian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
starovek egypt

STAROVEKÝ EGYPT

(verejné právo)

starovek egypt1
STAROVEKÝ EGYPT

EGYPT

krajina zrodená Nílom (DAR NÍLU)

krajiny ZVIERACÍCH BOHOV (TERIOMORFIZMUS)

krajina HROBOV (NEKROPOLIS)

Krajina VYZNÁVAČOV ZVIERAT a MŔTVOL-

(smrti, mŕtvych)

traja bohovia na tombe horemhe
Traja bohovia na tombeHoremhe

Osiris, Anubis, and Horus

periodiz cia dej n staroegyptsk ho t tu i
PERIODIZÁCIA DEJÍN STAROEGYPTSKÉHO ŠTÁTU I.

PREDŠTÁTNE (protoštátne) obdobie - do r. 3000 p. n. l.

Dva štáty – HORNÝ a DOLNÝ EGYPT - r. 3000 p n. l.

STARÁ RÍŠA - 2 850 - 2052 p. n. l.

Prvé prechodnéobdobie - (2195 - 2 000 p. n. l.)

  • opäť Horný a Dolný Egypt, provinčnékniežatá - nomarchovia

Povstanie, plienenie - OCHLOKRACIA

STREDNÁ RÍŠA - 2040 - 1570 p. n. l.

Druhé prechodnéobdobie

(zmätky – anarchia, vpád Hyksósov) 

periodiz cia dej n staroegyptsk ho t tu ii
PERIODIZÁCIA DEJÍN STAROEGYPTSKÉHO ŠTÁTU II.

NOVÁ RÍŠA (1570 - 1080 p. n. l.)

hranice až EUFRAT

- ACHNATON - kacírskykráľ - (Nefertiti) 1377 – 1358

- HAREMHEB - (uzurpátor – faraón) – ZÁKONY – poriadok.

NESKORÁ DOBA (715 - 332 p. n. l. )

Pod - Asýrskou nadvládou –

- Perzia - (200 r. provinciou )

332 - ALEXANDER VEĽKÝ dobyt EGYPT - OSLOBODITEĽ,

korunovaný za kráľa (veštica a orákulum) syn boha

HELENISTICKÉ OBDOBIE - Ptolemaiovci

tretie prechodn obdobie rozdelenie egypta
Tretie prechodné obdobie Rozdelenie Egypta

Politické rozdelenie starovekého Egypta počas Tretieho prechodného obdobia,

okolo roku 730 pred Kr.

Panovníci 22. a 23. dynastie vládli paralelne, popri líbyjských náčelníkoch, ktorí ovládali väčšiu časť delty Nílu.

f a r a n t e o k r a t
F A R A Ó N - T E O K R A T

FARAÓN –

syn boha REA,

prikorunováciisa do nehovtelil

Boh HOR (sokolia hlava)

a po smrti

Boh - USIR (vládcapodsvetia).

FARAÓN - trojnásobný boh.

koruny fara na

Biela koruna

(symbol Horného Egypta)

Červená koruna

(symbol Dolného Egypta)

Koruny faraóna

Spojená koruna

Panovník Horného i Dolného Egypta

(zložený štát (??)

slide11
Traja bohovia na tombeHoremhe

Osiris, Anubis, and Horus

bohovia a pr vo
BOHOVIA A PRÁVO

TEOKRATICKÉ Chápanie, predstavy, pojmy.

„ Tebavzývam, tebas IBISOVSKOU hlavou – lebo si napísal ZÁKON ĽUDÍ,

Zlatý lakeť – SYMBOL VEČNÉHO ZÁKONA –

vtáka IBIS – rovnaký, pravidelný krok. - PRÁVO .

staroegyptský bohTHOVT –

človek s hlavou vtákaibisa – v rukách mával tabuľku na písanie a trstinu.

PRÁVO – od BOHA, jeho dar, jeho výtvor.

bohy a maat
BOHYŇA MAAT

Bohyňa – PRAVDY A SPRAVODLIVOSTI,

v jej mene sa vykonávalo SÚDNICTVO – v mene bohyne Maat.

Súdne siene – Maatine dvorany.

Sudca – titul :KŇAZ, VEĽKŇAZ bohyne Maat

Sudcovia nosili na retiazke okolo krku – Maatin obraz.

slide14
Maat
  • Staroegyptská bohyňa spravodlivosti
s d a posledn s d
SÚD a  POSLEDNÝ SÚD

USIR - - Boh, predseda Tribunálu 42 Bohov

súd človeka pred bohom USIROM,

prítomná

MAAT – bohyňa – jej symbolom „pštrosie pero“.

Slúžilo ako závažie na „VÁHACH PRAVDY“

Keď sa na nich vážilo SRDCE (dnes – „Svedomie zomrelého).

Boh THOVT - (ibisova hlava) – hodnosť zapisovateľa na

poslednom súde.

Do siene „OBIDVOCH PRÁVD“ 42 otázok a odpovedí

Pri nepravdivej výpovedi sa vychýlili misky váh

(srdce sa ukázalo ľahšie ako pravda)

Boh Thovt – zaznamenal – kedy bolo

SRDCE ľahšie a kedy ťažšie –ako PRAVDA

(pštrosie pero) na váhach pravdy . Plusy a mínusy – SÚČET.

slide16

Váženie srdca

staroegyptský POSMRTNÝ SÚD

slide17

Ani - papyrus

Usir na tróne ako vládca podsvetia, Maat, vážiaci Anup, zapisujúci Thovt a 42 prísediacich

(Aniho papyrus, 19. dynastia)

chammurapiho z kony
CHAMMURAPIHO Zákony

1. Prológ- legitimita panovníka

2. Normy verejnoprávne:

PROCESNÉ PRÁVO

krivé obvinenie, svedectvo, falošný sudca,

TRESTNOPRÁVNE

krádež - majetok boží a paláca

plus - Oko za oko zub za zub

Talión

Náhrada škody

Kompenzácia

Objektívna zodpovednosť – kolektívna – staviteľ

pr vne vety formul cie povaha kon trukcie

1. Prikázania – spomeň si, svätiť sobotu, cti otca a matku – povzbudivé dohovorenie

  • 2. APODIKTICKÉ – nezabiješ, nepokradneš, nescudzoložíš, nie krivé svedectvo (obžaloba), nepožiadaš (nebudeš túžiť) – KATEGORICKY formulované ZÁKAZY – pôsobnosť-> UNIVERZÁLNA (pre všetky osoby, naveky)
  • 3. KAZUISTICKÉ – „Keď..., Ak...- potom“ – pravidlo vyplývajúce z jednotlivých prípadov (viď Chammurapi)
PRÁVNE VETY (formulácie) POVAHA KONŠTRUKCIE
desatoro bo ch prik zan forma zmluvy

Základný dokument zväzku medzi Jahvem a ľudom Izraela

  • Podobá sa na zmluvu medzi veľkokráľom a jeho vazalmi
  • Paralely – s chetitskými štátnymi zmluvami
DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ FORMA ZMLUVY
ad