INDIVIDUALI K ĘSTUČIO ZARAUSKO ĮMONĖ „ LIETUVOS VIDURAMŽIŲ KOVOS MEN Ų KLUBAS “ - PowerPoint PPT Presentation

ES BENDRIJŲ INICIATYVŲ INTERREG III A LIETUVOS, LENKIJOS IR KALININGRADO SRITIES PROGRAMOS REMIAMA...
Download
1 / 24

 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ES BENDRIJŲ INICIATYVŲ INTERREG III A LIETUVOS, LENKIJOS IR KALININGRADO SRITIES PROGRAMOS REMIAMAS PROJEKTAS „ PASIENIO REGIONO VERSLO PLANO TURNYRAS “ 2007-2008 m.m. INDIVIDUALI K ĘSTUČIO ZARAUSKO ĮMONĖ „ LIETUVOS VIDURAMŽIŲ KOVOS MEN Ų KLUBAS “. Projekt ą parengė:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INDIVIDUALI K ĘSTUČIO ZARAUSKO ĮMONĖ „ LIETUVOS VIDURAMŽIŲ KOVOS MEN Ų KLUBAS “

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Individuali k stu io zarausko mon lietuvos viduram i kovos men klubas

ES BENDRIJŲ INICIATYVŲ INTERREG III A LIETUVOS, LENKIJOS IR KALININGRADO SRITIES PROGRAMOS REMIAMAS PROJEKTAS„PASIENIO REGIONO VERSLO PLANO TURNYRAS“2007-2008 m.m.


Individuali k stu io zarausko mon lietuvos viduram i kovos men klubas

INDIVIDUALI KĘSTUČIO ZARAUSKO ĮMONĖ„LIETUVOSVIDURAMŽIŲ KOVOS MENŲ KLUBAS“


Projekt pareng

Projektą parengė:

 • Svetlana Naruševičienė – III ĮFV

 • Irma Albutavičiūtė – III VV

 • Valerija Ardzevičiūtė – III VV

 • Virginija Jačiunskaitė – I MV


1 vaidinimai viduram i kov tematika 2 sporto klubas suaugusiems

1. Vaidinimai viduramžių kovų tematika;2. Sporto klubas suaugusiems.

K. ZARAUSKO ĮMONĖS PLANUOJAMA VEIKLA


Pagrindinis io projekto tikslas pateikti mon ms autenti kus viduram i kov meno pasirodymus

Pagrindinis šio projekto tikslas – pateikti žmonėms autentiškus viduramžių kovų meno pasirodymus.


Individuali k stu io zarausko mon lietuvos viduram i kovos men klubas

Taip pat siekiama ir kitų tikslų:1. didinti įmonės pelningumą;2. konkuruoti su kitais Lietuvos viduramžių kovos menų klubais.


Rinkos analiz

RINKOS ANALIZĖ


Makroaplinkos analiz

MAKROAPLINKOS ANALIZĖ


Individuali k stu io zarausko mon lietuvos viduram i kovos men klubas

Individualios K. Zarausko įmonės vartotojai:

1. individualūs asmenys; 2. kaimo turizmo sodybos;

3. įmonės.


Individuali k stu io zarausko mon lietuvos viduram i kovos men klubas

Individualios K. Zarausko įmonės konkurentai:

1. kovinis-istorinis klubas „Antikos karys“;

2. „Viduramžių pasiuntiniai“;

3. „Kovarnis“ ;

4. „Vilkatlakai“ .


Finansin analiz

Finansinė analizė


Individuali k stu io zarausko mon lietuvos viduram i kovos men klubas

Viduramžių kovų meno demonstravimas

Viduramžių kovų meno demonstravimas ir šių kovų mokymai


Projekto investicijos finansin s dalies pirmoji alternatyva

Projekto investicijosFINANSINĖS DALIES PIRMOJI ALTERNATYVA

 • Investicijoms reikia 44840 Lt su PVM

 • 74 proc. - savininko lėšos (33040 Lt)

 • 26 proc. - skolintos lėšos (11800 Lt)


Pardavimo pajam prognoz

Pardavimo pajamų prognozė

 • 2 pasirodymai per savaitę

 • Vieno pasirodymo kaina – 1500 Lt

 • Mėnesinės pajamos 12000 Lt

 • Metinės pajamos 144000 Lt

 • Planuojama, kad pajamos kasmet augs 10 proc.


Paslaug savikainos prognoz

Paslaugų savikainos prognozė

 • Pasirodyme dalyvauja 5 atlikėjai

 • Honoraras 150 Lt (6000 Lt /mėn. arba 72000 Lt/m.)

 • GPM – 22,5 Lt (900Lt/mėn. arba 10800 Lt/m.

 • Transporto nuomos ir kuro sąnaudos 125 Lt. (1000 Lt/mėn. arba 12000 Lt/m.


Prognozuojamos veiklos s naudos

Prognozuojamos veiklos sąnaudos

 • Reikalingos įrangos metinės nusidėvėjimo – 9500 Lt

 • Darbo užmokesčio (buhalterio ir vadybininko) – 14460 Lt

 • Soc. draudimo mokestis – 4480 Lt

 • Reklamos – 5000 Lt

 • Kitos – 3600 Lt


Prognozuojama pelno nuostoli ataskaita

Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita


Individuali k stu io zarausko mon lietuvos viduram i kovos men klubas

 • Pagrindinė įmonės veikla – viduramžių kovų menų demonstravimas uždaruose vakarėliuose

 • Kita nepagrindinė veikla – viduramžių kovų menų mokymai


Projekto investicijos finansin s dalies antroji alternatyva

Projekto investicijosFINANSINĖS DALIES ANTROJI ALTERNATYVA

 • Investicijoms reikia 110920 Lt su PVM

 • 40 proc. - savininko lėšos (44800 Lt)

 • 60 proc. - skolintos lėšos (66120 Lt)


Nepagrindin s veiklos pelnas

Nepagrindinės veiklos pelnas

 • Pajamos iš šios veiklos 2008 m. sudarytų 15 600 Lt

 • Vienam žmogui mėnesinis mokestis turėtų būti ne mažesnis kaip 65 Lt.

 • Planuojama treniruoti 20 žmonių grupę 2 kartus per savaitę

 • Sąnaudos – 11459 Lt.

 • Sporto salės nuoma 300 Lt/mėn. arba 3600 Lt/m.

 • Trenerio darbo užmokestis 500 Lt + 155 Lt SoDrai mėn. arba 7859 Lt/m.


Prognozuojama pelno nuostoli ataskaita1

Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita


I vados

Išvados

 • Vykdant nepagrindinę veiklą reikia daugiau investicijų 110920 Lt., nors pajamos iš šios veiklos nėra didelės – 15600 Lt.

 • Šios investicijos atsipirks tik po 3 m. ir 2 mėn. (APR)

 • Tačiau vykdant abi veiklas galutinis rezultatas išlieka didesnis.


Dviej variant grynojo pelno palyginimas

Dviejų variantų grynojo pelno palyginimas


 • Login