Orientaci i coordenades geogr fiques l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

ORIENTACIÓ I COORDENADES GEOGRÀFIQUES PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

ORIENTACIÓ I COORDENADES GEOGRÀFIQUES. L’eix de rotació de la Terra determina els dos pols geogràfics: el pol nord i el sud . Que, com sabem, està una mica inclinat. La Terra és com un gran imant. Amb els dos pols N. i S. Que no coincideixen exactament amb els dos pols geogràfics.

Download Presentation

ORIENTACIÓ I COORDENADES GEOGRÀFIQUES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ORIENTACIÓ I COORDENADESGEOGRÀFIQUES


 • L’eix de rotació de la Terra determina els dos pols geogràfics: el pol nord i el sud

Que, com sabem, està una mica inclinat


 • La Terra és com un gran imant.

Amb els dos pols N. i S.

Que no coincideixen exactament amb els dos pols geogràfics.

Les brúixoles senyalen la direcció dels pols magnètics, que són a prop dels pols geogràfics


COM ORIENTAR-NOS SENSE BRÚIXOLA

 • Per trobar el nord de nit hem de buscar:

 • L’estel polar (l´únic que no es mou durant la nit) ens indica la direcció del pol nord


 • El sol al migdia ens assenyala la direcció Sud


 • Altres mètodes per orientar-se:


COORDENADES GEOGRÀFIQUES

 • La Terra és travessada per unes línies imaginàries: els paral.lels i els meridians.


 • Els paral.lels són circunferències paral.leles en direcció est-oest. La més gran s’anomena Equador que divideix la terra en dues meitats o hemisferis

Els paral·lels per sobre de l’Equador ens diuen la latitud nord i els que estan per sota la latitud Sud.

La latitud es mesura en graus i poden anar des dels 0º a l’Equador fins els 90º als pols.


 • Els meridians són les línies que van de pol a pol (direcció N-S). Tots els meridians tenen la mateixa longitud. Es va escollir com a meridià 0 el que passa per Greenwich (Londres)

Els meridians que queden a la dreta del meridià 0º tenen longitud Est i els que queden a l’esquerra longitud Oest.

La longitud es mesura en graus i poden anar del 0º al 180º


Els graus tenen dos submúltiples.

 • Els minuts (‘)

 • Els segons (‘’)

  Un grau té 60 ‘

  Un minut té 60’’


 • La latitud és la distància en graus (0º-90º) que hi ha des d’un punt de la superfície de la Terra fins a l’Equador,

 • La longitud és la distància en graus (0º-180º) que hi ha des d’un punt de la superfície de la Terra fins al meridià de Greenwich


N

E

N

O

 • Aquesta xarxa de paral.lels i meridians cobreix tota l’esfera terrestre.

S

O

S

E


 • Qualsevol punt de la superfície terrestre es pot localitzar sabent la latitud i la longitud.

És a dir amb el nombre del paral·lel i del meridià que passen per aquell punt.

?


 • Localitza aquestes coodenades:

 • 30º N. 60º O.

 • 60º S 120º E.

 • 0º 30º O.

 • 80º N 90º E.

Digues les coordenades assenyalades amb la fletxa


 • Digues quines són les coordenades assenyalades


Digues les coordenades assenyalades amb una estrella

 • Localitza aquestes coordenades: 20º N. 20º E.

 • 50º S. 140º O.10º N. 80º E.

 • 40º N. 50º O.


La majoria de mapes porten, a més de les coordenades geogràfiques (latitud, longitud) un altre tipus de coordenades, les UTM (x,y)

 • Coordenades UTM

X= 415

y= 4617


 • Coordenades UTM

S’ha dividit la Terra horitzontalment en 60 fusos de 6º, començant per l’antimeridià de Greenwich i numerats de l’1 al 60 d’Oest a Est

Aquests fusos s’han dividit en sentit vertical en zones de 8º de latitud identificant-les amb una lletra començant pel pol Sud.


Catalunya queda dins la quadrícula T 31.

Aquesta quadrícula va des del paral.lel 40º N. fins el 48º N. i va des del meridià 0º (Greenwich) fins al meridià 6º Est.

 • Coordenades UTM

Les coordenades verticals (y) augmenten cap el nord a partir de l’Equador. Les dues primeres xifres s’escriuen més petites. 4617.

4617 000 = 4.617.000 metres

x

Les coordenades horitzontals (x) s’originen a partir de l’anomenat meridià central (3º) al qual es dóna un valor (fals) de 500.000 m.

Cap a l’esquerra d’aquest meridià central els nombres decreixen fins arribar al meridià 0º. Cap a la dreta augmenten fins al meridià 6º.

Per saber el valor, en metres, de la distància al meridià central de la coordenada x cal fer la resta: 500.000 - valor de x =

X= 415


 • Coordenades UTM

 • Així el lloc definit per les coordenades:

 • 414

 • 4617

  Vol dir que està a:

  500.000-414.000= 86.000 m. a l’Oest del meridià central (3º E)

  i a 4.617.000 metres de l’Equador

La distància entre les interseccions de les línies UTM que apareixen en els mapes d’escales grans indiquen longituds d’1 km.


RESUMINT (QUE ÉS GERUNDI)

Un mateix punt de la Terra està identificat amb dos tipus de coordenades:

Coordenades geogràfiques:

Latitud: 41º 42’ 34’’

Longitud: 1º 53’ 49’’

Coordenades UTM:

Y= 4.618.190

X= 408.239

La latitud (distància a l’Equador) correspon a l’eix de coordenades vertical y

La longitud (distància al meridià central) correspon a l’eix horitzontal x


 • Login