Vzdělávací materiál
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Druhy pojištění. Základní druhy pojištění, které jsou v nabídce většiny standardních pojišťoven. Povinné ručení = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Hradí škody na zdraví nebo na majetku,

Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vzdělávací materiál

vytvořený v projektu OP VK


Anotace


Druhy pojištění


Základní druhy pojištění,

které jsou v nabídce

většiny standardních pojišťoven


Povinné ručení= pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Hradí škody na zdraví nebo na majetku,

  které způsobí pojištěný neúmyslně svým vozidlem někomu jinému.

 • Je povinné pro každého majitele motorového vozidla.


Havarijní pojištění

 • Hradí škody na pojištěném vozidle v případě dopravní nehody.

 • Lze uzavřít dobrovolně.


Cestovní pojištění

 • Hradí léčebné výlohy v případě nemoci nebo úrazu pojištěného v zahraničí.

 • Lze uzavřít dobrovolně.


Pojištění domácnosti

 • Hradí škody v případě, že je poškozeno vybavení domácnosti

  např. živelná pohroma, krádež

 • Lze uzavřít dobrovolně.


Pojištění odpovědnosti

 • Hradí škody, které pojištěný způsobí neúmyslně někomu jinému.

 • Lze sjednat dobrovolně.


Úrazové pojištění

 • Vyplácí určitou částku, tzv. odškodné,

  v případě úrazu pojištěného.

 • Lze sjednat dobrovolně.


Životní pojištění

Druhy:

rizikové, kapitálové, investiční, důchodové, investiční

 • Vyplatí určitou částku pozůstalým v případě smrti pojištěného před skončením pojištění,

 • nebo pojištěnému, který se dožil skončení pojištění.


Zvláštní druhy pojištění,

které nejsou v nabídce

standardních pojišťoven


Penzijní připojištění

 • Zvyšuje příjem v případě odchodu do důchodu.

 • Smlouvu lze uzavřít dobrovolně s některou speciální pojišťovnou

  – tzv. penzijním fondem.


Zdravotní pojištění

 • Hradí léčební výlohy v případě nemoci nebo úrazu v ČR.

 • Smlouvu musí povinně uzavřít každý výdělečně činný občan,

 • za děti, studenty, důchodce platí pojistné stát

 • s některou speciální pojišťovnou , tzv. zdravotní pojišťovnou.


Nemocenské pojištění

 • Vyplácí jistou částku, tzv. dávku nemocenského pojištění, po dobu nemoci.

 • Pojistné si musí povinně platit každý zaměstnanec.

 • Nepovinně živnostníci.

 • Platí se do státního rozpočtu, z něhož se pak vyplácejí dávky nemocenského pojištění.


Důchodové pojištění

 • Vyplácí jistou částku = důchod po dobu, kdy je daná osoba v důchodu

  (invalidní, pozůstalostní, starobní).

 • Musí povinně platit každý výdělečně činný občan.

 • Za děti, studenty platí stát.

 • Platí se do státního rozpočtu.


Zdroje:

ze zdrojů autorky


 • Login