CRYSTAL SYSTEMS
Download
1 / 36

CRYSTAL SYSTEMS - PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CRYSTAL SYSTEMS. Based on unit cell configurations and atomic arrangements. Bazı Metallerin Atom Yarıçapları ve Kristal Kafes Yapıları. Yüzey Merkezli Kübik (YMK) Yapılar. Birim hücrenin iki türlü gösterimi. Atomsal Dolgu Faktörü (ADF).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

CRYSTAL SYSTEMS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Crystal systems

CRYSTAL SYSTEMS

Based on unit cell configurations and atomic arrangements


Crystal systems

Bazı Metallerin Atom Yarıçapları ve Kristal Kafes Yapıları


Y zey merkezli k bik ymk yap lar

Yüzey Merkezli Kübik (YMK) Yapılar

Birim hücrenin iki türlü gösterimi


Atomsal dolgu fakt r adf

Atomsal Dolgu Faktörü (ADF)

Atomik dolgu faktörü (ADF) atomların diziliş sıklığını ifade etmek için kullanılır:

ADF = Birim hücredeki atomların toplam hacmi

Birim hücre hacmi

ADF = 1 ......... Birim hücre tamamen atomlar ile doludur

ADF = 0 ......... Birim hücre boştur


Ymk lerin atomik dolgu fakt r

G

H

E

F

r

2r

D

C

r

a

A

a

B

YMK lerin Atomik Dolgu Faktörü

Unutmayın!!! Atomlar sert kürelerdir ve YMK yapılarda kübin köşegeni boyunca birbirine temas ederler.

Birim hücre hacmi, Vc

 • Birim hücredeki atom sayısı:

 • Yüzey atomları – 6 x 1/2 = 3

 • Köşelerde – 8x1/8 = 1

 • Birim hücredeki toplam atom sayısı= 4


Ymk yap lar i in atomik dolgu fakt r

G

H

E

F

r

2r

D

C

r

a

A

a

B

YMK yapılar için Atomik Dolgu Faktörü


Hacim merkezli k bik hmk yap lar

H

G

E

r

F

a

a

2r

r

2

D

C

A

B

Hacim Merkezli Kübik (HMK) Yapılar

HMK bir yapıda kaç tane atom vardır?

HMK bir yapının atomik dolgu faktörü nedir?


Hmk yap lar

H

G

E

r

F

a

a

2r

r

2

D

C

A

B

HMK Yapılar

 • Kübin her köşesinde bir atom merkezinde de bir atom bulunur ve köşe atomları merkez atoma teğettir. Atomun yarıçapı r olduğuna göre birim hücrenin bir kenarı a nın r cinsinden değeri

 • Gerçekte her köşedeki atom komşu 8 birim hücre arasında paylaşılmaktadır. Bir köşede bir birim hücreye ancak 1/8 dilimlik atom düşer. Bu durumda köşe atomların toplamı 8*1/8=1 atomdur. Kübin merkezinde de bir atom bulunduğundan birim hücredeki toplam atom sayısı 1+1=2 adettir.

 • Atomsal Dolgu Faktörü (ADF) =


Crystal systems

ÖDEV!........

 • Basit birim hücreli ve Yüzey merkezli bir yapının Atomsal dolgu faktörünü şekiller çizilmiş olarak hesaplayıp bir sonraki derse getiriniz?????


Zg l a rl k hesaplamas

Özgül Ağırlık Hesaplaması

Tüm kristal birim hücrelerin tekrarlı dizilimi sonucu oluştuğu için, kristal yapılı malzemelerin özgül ağırlıkları birim hücrenin özgül ağırlığı baz alınarak hesap edilebilir.

r : Birim hücrenin özgül ağırlığı

n : Birim hücredeki atom sayısı

M : Atom kütlesi

Vc : Hücre hacmi

Atom kütlesi periyodik tabloda atomik kütle birimi gr/mol olarak verilmektedir. Atomik kütle birimini Avagadro sayısını kullanarak grama çeviriniz.


Zg l a rl k hesaplanmas

Özgül Ağırlık Hesaplanması

Avagadro sayısı, NA= 6.023x1023 atoms/mol

Bu nedenle,

r : Birim hücrenin özgül ağırlığı

n : Birim hücredeki atom sayısı

A : Atom kütlesi

Vc : Hücrenin hacmi

NA : Avagadro sayısı


Pol morf zm

POLİMORFİZM

Demir (Fe) birçok farklı durumda ortaya çıkabilir:

 • Oda sıcaklığında HMK → α demir

 • 910°C YMK→ γ demir

 • 1400°C ve üzerinde HMK→ β demir

 • 1539°C ve üzerinde→ sıvı


Crystal systems

Atomsal Yapı Türleri


Crystal systems

Atomsal Yapı Türleri


Polikristal malzemeler

Polikristal Malzemeler

 • Metalik malzemelerin çoğu küçük kristal kümeciklerinden oluştuğundan polikristal adını alırlar.

 • Bu kristal kümeciklerinin kristal yapısı kendi içerisinde düzenlidir. Kristal kümeciklerin ayrımını, bunların birim hücrelerinin dizilişinden anlayabiliriz.

 • Birleşen kristal kümecikleri arasında tane sınırı adı verilen atomik bir boşluk vardır. Bu bölgede belirli bir düzensizlik görülür.

 • İnce yapılı metalik cismin kristal tanecikleri daha küçük yapılıdır. Bu nedenle kaba tane yapılı kristale kıyasla daha çok tane sınırı vardır..


Crystal systems

Atomsal Yapı Türleri


Crystal systems

KRİSTAL KUSURLAR

Konu

6


Crystal systems

Metallerde Ergime ve Kristalleşme

6-1

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

Metallerde Ergime ve Kristalleşme

6-2

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

Metallerde Ergime ve Kristalleşme

6-3

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

6-4

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-5

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-6

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-7

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-8

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-9

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-10

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-11

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-12

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-13

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-14

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

KRİSTAL HATALAR

6-15

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi


Crystal systems

MEKANİK ÖZELLİKLER

Konu

7


ad
 • Login