3. INFOSCHŮZKA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků. TÉMA: Akademická samospráva + volby do AS Studentské aktivity. 1. AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA. akademická obec (= všichni studenti a akademičtí pracovníci) má právo se podílet na chodu své školy – fakulty i univerzity!!!

Download Presentation

3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 infosch zka se studentkami a studenty prvn ch ro n k

3. INFOSCHŮZKA

se studentkami a studenty

prvních ročníků


3 infosch zka se studentkami a studenty prvn ch ro n k

TÉMA:

 • Akademická samospráva

  + volby do AS

 • Studentské aktivity


1 akademick samospr va

1. AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA

akademická obec (= všichni studenti a akademičtí pracovníci) má právo se podílet na chodu své školy – fakulty i univerzity!!!

děje se tak (podobně jako ve státě) prostřednictvím zástupců volených do příslušných orgánů, jimiž jsou AKADEMICKÉ SENÁTY UNIVERZITY A FAKULT

jde tedy o samosprávné zastupitelské orgány složené z vyučujících a studentů příslušné školy


Akademick sen ty na z u

akademické senáty na ZČU

1 univerzitní – tzv. „velký“

8 fakultních – tzv. „malých“ (pozn. UUD ne)

zastoupení studentů – většinou třetinové

volební období – dvouleté

funkce - legislativní

schvalují základní předpisy a „rozpočet“

volí (resp. navrhují) děkana / rektora

- kontrolní

- „poradní“


Velk sen t as z u

„velký senát“ – AS ZČU

 • celkem 53 členů

  • 6 z každé z fakult (2 studenti + 4 učitelé)

  • 5 za mimofakultní pracoviště (student a učitel z UUD + pracovníci CIVu, UJP a NTC)

  • 2 doktorandi (napříč fakultami)

 • vlastní orgány

  • Předsednictvo AS ZČU – připravuje podklady pro jednání „pléna“

  • komise (momentálně 4) – vyjadřují se k tématům spadajícím do jejich působnosti


Zastoupen fpe v as z u

zastoupení FPE v AS ZČU

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. (KCH)

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (KGE)

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (KOF)

Doc. MgA. Svatava Luhanová-Jiroušková(KHK)

Monika Buřičová  (M - Z pro SŠ)

Jakub Svoboda (B pro vzdělávání)

pozn.: všichni zastoupeni i v jednotlivých orgánech AS ZČU (předsednictvo, komise)


N mal sen t as fpe slo en u itelsk sti

„náš malý senát“ – AS FPE složení „učitelské části“

KGE Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

KPS PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KČJ Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc.

KČJ PaedDr. Jiří Staněk

KČJ Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

KHK Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc.

KCH PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

KOF Doc. Dr. Ing. Karel Rauner

KPG Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.

KRF PhDr. Ema Vyčichlová, CSc.

KTV PaedDr. Tomáš Klobouk

KTV PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

KVD Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.


Lenov studentsk komory as fpe

členové studentské komory AS FPE

kromě vlastní funkce členů AS (schůze 1x v měsíci)

SK vykonává celou řadu dalších činností:

 • komunikace se studenty – podněty, problémy, …

 • pravidelné schůzky s vedením FPE

 • vlastní aktivity (UU, SHKV, DOD, prerekvizity, …)

 • vlastní web (web FPE  Studentská komora)

  členové: Monika Buřičová(M - Z pro SŠ)

  Johana Černá  (VV pro SŠ)

  Filip Groessl (B pro vzdělávání)

  Jiří Kohout (M - F pro SŠ) 

  Jakub Svoboda (B pro vzdělávání)


Zku ebn hlasov n

zkušební hlasování

Jsem studentkou/studentem, která/ý pravidelně čte svou univerzitní elektronickou poštu – ať už přímo, nebo prostřednictvím přesměrování.

PRO (ano)

PROTI (ne)

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ


Volby do as fpe a as z u

volby do AS FPE a AS ZČU

10. - 13. listopadu (úterý až pátek)

úterý 9:00 - 16:00 – vestibul Klatovská

středa 9:00 - 16:00 – vestibul Jungmannova

čtvrtek 9:00 - 16:00 – vestibul Veleslavínova

pátek 9:00 - 12:30 – vestibul Klatovská

bližší informace (kandidáti a jejich programy, seznam voličů, volební komise, …) sledujte na webu SK a SKVAIPu

setkání s kandidáty do senátu: úterý 3.11. 18:30 KL 416

Pokud nejste přímo kandidáty, buďte alespoň voliči – jen tak využijete svou možnost ovlivnit budoucí dění na FPE!!!


2 studentsk aktivity

2. STUDENTSKÉ AKTIVITY

= VOLNÉ POLE PŮSOBNOSTI PRO VÁS!!! 

Zde nabízíme přehled toho, co již funguje:

 • SKVAIP

 • Studentský informační server Dioné

 • Studentské rádio Bomba

 • ESN, IAESTE, AEGEE, AIESEC

  (plzeňské pobočky evropských organizací)

 • SUS


Skvaip

SKVAIP

 • Spolupráce s Komorou, Vlastní Aktivita, Informovanost Prváků

 • Akce:

  • UNIVERZITNÍ UPÍR

  • Maškarní ples

  • Vánoční besídka

  • DOD - dny otevřených dveří

  • Studentské hodnocení kvality výuky

  • INFOSCHŮZKY


3 infosch zka se studentkami a studenty prvn ch ro n k

Dioné

 • nezávislý studentský informační server

 • informace, články, soutěže, kalendář akcí

 • záznamy z Dioné on air – diskuzní pořad na rádiu Bomba (hosté z řad významných osobností především z univerzity)

 • http://dione.zcu.cz


Bomba

Bomba

 • studentské internetové rádio

 • vysílání po celý den,

  Po – Čt každý večer živé vysílání

 • zábava, informace, skvělá muzika 

 • http://radiobomba.zcu.cz


3 infosch zka se studentkami a studenty prvn ch ro n k

ESN

 • EuropeanStudents Network

 • pomoc zahraničním studentům na ZČU (příjíždějícímnajčastěji v rámci projektu Erasmus)

 • dobrovolníci z řad studentů ZČU („buddíci“), kteří mají na starost vždy jednoho zahraničního studenta („erasmáka“)

 • výhody členství: zajímavé akce, prohloubení znalosti cizího jazyka, poznání jiných kultur

 • http://esn.zcu.cz/


Iaeste

IAESTE

 • organizace, jejímž posláním je zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů, zejména prostřednictvím stáží v některé z 84 zemí světa

 • kariérní poradenství – např. Veletrh pracovních příležitostí (konec března)

 • http://www.zcu.iaeste.cz/


Aegee evropsk f rum student

AEGEE(„Evropské fórum studentů“)

 • zprostředkovává setkání studentů z různých míst Evropy

 • organizuje především letní univerzity, konference atd.

 • http://www.aegee-plzen.cz/


Aiesec

AIESEC

 • je největší studenty řízená organizace na světě ve více než 100 zemích a teritoriích sdružuje 23 000 studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti

 • http://www.aiesec.org/czech-republic/


3 infosch zka se studentkami a studenty prvn ch ro n k

SUS

 • Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni, založena jako sdružení občanů v roce 1990

 • původně studentská, dnes komerční organizace, ale stále úzce spolupracující se ZČU

 • pořádá kulturní a sportovní akce, a to nejen pro studenty univerzity – např. Reprezentační ples ZČU, Veletrh pracovních příležitostí, provoz VŠ klubů (Bastila, Pivoňka, Ucho), nebo pochod na Radyni

 • nabízí inzerci mimokolejního ubytování pro studenty

 • http://www.sus.zcu.cz/


Prostor pro va e dotazy

PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY

DĚKUJEME ZA POZORNOST

PŘÍŠTÍ TÉMATA: zápočty a zkoušky

předzápis předmětů z VS

SHKV


 • Login