Zlínský kraj - PowerPoint PPT Presentation

Dějiny KULTURY
Download
1 / 41

 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dějiny KULTURY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. VRCHOLNÁ A POZDNÍ RENESANCE V ITÁLII - ARCHITEKTURA II. ÚVOD.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zlínský kraj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zl nsk kraj

Dějiny KULTURY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj


Vrcholn a pozdn renesance v it lii architektura ii

VRCHOLNÁ A POZDNÍ RENESANCE V ITÁLII- ARCHITEKTURA II.


Zl nsk kraj

ÚVOD

Výukový materiál Vrcholná a pozdní renesance v Itálii – architektura II. se zabývá průběhem hlavní stavby katolické církve – chrámu sv. Petra v Římě. Toto téma je doplněno o další významné architektonické práce MichelangelaBuonarrotiho, a to jak v Římě, tak ve Florencii.

Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.


Zl nsk kraj

Stavba chrámu sv. Petra ve Vatikánu

 • Od 1378 – Vatikán trvalým sídlem papežů

 • Konec 14. stol. – počátek přestavby Vatikánu

 • Papež Mikuláš V. (1447-1455) – stavební rozmach

  • Bula o renovaci chrámu sv. Petra

  • Brzké přerušení renovace

  • Papež Julius II. (1503-1513) – mecenáš umění

  • Nebezpečí zřícení některých částí chrámu

  • Rozhodnutí o výstavbě nového chrámu

  • 1505 – počátek výstavby nového chrámu


Zl nsk kraj

 • Původní bazilika sv. Petra (Vatikán)

 • 324 – vznik za Konstantina I.

 • Pětilodní bazilika

 • Transept

 • Apsida

 • Atrium


Zl nsk kraj

 • První návrh na novostavbu

 • DonatoBramante (1505/1506)

 • Řecký kříž

 • Obrovská centrální kupole

 • Inspirace významnými centrálami

  • S. Constanza, Pantheon

  • Florentské baptisterium

 • Čtyři kupole po stranách

 • Dvě věže v průčelí

Pamětní medaile s budoucí podobou chrámu (1506)


Zl nsk kraj

Bramante

Plán kupole

Bramante/Peruzzi

Plán z roku 1513


Zl nsk kraj

 • DonatoBramante

 • S. Maria dellaConsolatione

 • 1508, Todi

 • Analogie se sv. Petrem


Zl nsk kraj

 • 1514 – umírá DonatoBramante

 • 1514 – vedoucím stavby Rafael Santi

  • Rafel navržen ještě Bramantem

  • Spolupráce Rafaela a Antonia da Sangalla ml.

  • Nové rozvíjení Bramantových návrhů

  • Rafael připojuje k Bramantově plánu loď

  • Průčelí navrženo jako portikus s obřími sloupy

  • Návrh portiku změněn na fasádu se sloupy

  • 1520 – smrt Rafaela Santi

  • 1520 – vedoucím stavby Antonio da Sangallo ml.


Zl nsk kraj

 • 1527 – vyplenění Říma vojsky Karla V.

  • Tzv. sacco di Roma

  • Vylidnění města

  • Zpomalení stavby chrámu

  • 1546 – smrt Antonia da Sangalla ml.

  • 1547 – vedoucím stavby Michelangelo

  • Návrat k půdorysu řeckého kříže

  • Plán obrovské centrální kupole

  • Vystavění baziliky až k tamburu + model kupole


Zl nsk kraj

Druhý návrh na novostavbu

Rafael Santi (1514)

Bramantův návrh


Zl nsk kraj

Antonio da Sangallo – plán chrámu sv. Petra


Zl nsk kraj

Marten van Heemskerk – Stavba chrámu sv. Petra (perokresba, kolem 1535)


Zl nsk kraj

Marten van Heemskerk

Stavba sv. Petra (kol. 1535)


Zl nsk kraj

Marten van Heemskerk – Stavba chrámu sv. Petra (perokresba, kolem 1535)


Zl nsk kraj

MichelangeloBuonarroti

Plán chrámu (černá část)


Zl nsk kraj

MichelangeloBuonarroti

Řez chrámu


Zl nsk kraj

MichelangeloBuonarroti

Kupole chrámu sv. Petra


Zl nsk kraj

Závěr stavby chrámu sv. Petra

 • 1574 – Smrt MichelangelaBuonarrotiho

 • Další vedoucí stavby (podle plánů Michelangela)

  • Giacomo Barozzi da Vignola

  • Giacomo della Porta (počátek stavby kupole)

  • DomenicoFontana (1590 – dokončení kupole)

  • 1607 – vedoucí stavby Carlo Maderna

   • Dostavba chrámu ve tvaru latinského kříže

   • Napojení bazilikálního trojlodí na centrálu

   • Čelní fasáda chrámu


Zl nsk kraj

Carlo Maderna

Půdorys chrámu – plán

Carlo Maderna

Řez chrámu – plán


Zl nsk kraj

Dokončení chrámu sv. Petra

 • 1629 – Smrt Carla Maderny

 • 1629 – vysvěcení chrámu Urbanem VIII.

 • 1629 – vedoucí stavby Gian Lorenzo Bernini

  • Barokní výzdoba chrámu

  • Tvorba a instalace baldachýnu nad hrobem sv. Petra

  • Realizace kolonády kolem Náměstí sv. Petra


Zl nsk kraj

Carlo Maderna – fasáda chrámu sv. Petra


Zl nsk kraj

Gian Lorenzo Bernini

Plán chrámu a náměstí


Zl nsk kraj

Chrám sv. Petra (Vatikán)


Zl nsk kraj

Chrám sv. Petra - interiér


Zl nsk kraj

Další Michelangelova architektura

a) Práce ve Florencii

 • Plán na stavbu průčelí San Lorenzo

  • Nerealizováno (pouze dřevěný model)

 • Nová sakristie při San Lorenzo (Florencie)

  • Pohřební kaple Medicejských

  • Umístěna naproti Brunelleschiho Staré sakristie

  • Inspirace krychlovým prostorem Staré sakristie

 • Medicejská knihovna při San Lorenzo

  • BibliothecaLaurenziana

  • Manýristická předsíň se schodištěm


Zl nsk kraj

San Lorenzo (fasáda)


Zl nsk kraj

MichelangeloBuonarroti – Model fasády pro S. Lorenzo


Zl nsk kraj

MichelangeloBuonarroti

BibliothecaLaurenziana


Zl nsk kraj

MichelangeloBuonarroti

BibliothecaLaurenziana


Zl nsk kraj

MichelangeloBuonarroti

BibliothecaLaurenziana(schodiště)


Zl nsk kraj

MichelangeloBuonarroti

Nová sakristie při San Lorenzo


Zl nsk kraj

b) Další Michelangelovy práce v Římě

Kapitolské náměstí

1) Palác senátorů – radnice

2) Palác konzervátorů

3) Nový palác – „dvojče“ paláce konzervátorů

 • Náměstí stavěno dle osy pohledu pozorovatele

 • Téměř „divadelní“ architektura

 • Jednotná forma náměstí

 • Dnes římská radnice a Kapitolská muzea


Zl nsk kraj

Giuseppe Vasi – Kapitolské náměstí (2. pol. 18. stol.)


Zl nsk kraj

Michelangelo – Buonarroti

Palác senátorů


Zl nsk kraj

MichelangeloBuonarroti

Palác konzervátorů


Zl nsk kraj

MichelangeloBuonarroti

Nový palác


Ot zky a koly

OTÁZKY A ÚKOLY

 • Kdy probíhala stavba chrámu sv. Petra?

 • Proč došlo k novostavbě chrámu sv. Petra?

 • Uveďte jméno prvního architekta stavby.

 • Které dva půdorysy chrámu byly navrhovány?

 • Které části se realizovaly podle Michelangela?

 • Které části se realizovaly podle Maderny?

 • Jmenujte další Michelangelovy stavby v Římě.

 • Jmenujte Michelangelovy stavby ve Florencii.


Pou it zdroje

POUŽITÉ ZDROJE

1.Stará bazilika sv. Petra (kresba): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Basilica_di_San_Pietro_1450.jpg [cit. 21. 7. 2013]

2.Stará bazilika sv. Petra (plán): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/b/b5/MartinoFerrabosco.jpg [cit. 21. 7. 2013]

3.Bramantehoplán: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/SaintPierre.svg [cit. 21. 7. 2013]

4.Pamětní medaile s budoucí podobou chrámu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Caradosso%2C_med._di_giulio_II_con_progetto_di_nuovo_s._pietro%2C_1506.JPG?uselang=cs [cit. 21. 7. 2013]

5.Plán Bramante/Peruzzi: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/L%E2%80%99Architecture_de_la_Renaissance_-_Fig._10.PNG?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

6.Plán Bramanteho kupole: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Roma_S.Pietro_in_Vaticano_%28zzf%29.jpg?uselang=cs [cit. 22. 2013]

7.Bramante– S. Maria dellaConsolatione: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Todi_SantaMariaDellaConsolazione.jpg [cit. 22. 7. 2013]

8.Bramante– S. Maria dellaConsolatione (kresba): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Laspeyres.Todi.consolazione.jpg [cit. 22. 7. 2013]

9.Bramante– S. Maria dellaConsolatione (půdorys): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Pianta.Consolazione.Todi.jpg [cit. 22. 7. 2013]

 • Rafaelův plán: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/SaintPierreRaphael.JPG [cit. 22. 7. 2013]

  11.Antonio da Sangallo ml – plán sv. Petra: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Roma_S.Pietro_in_Vaticano_%28zzg%29.jpg [cit. 22. 7. 2013]

  12.Martenvan Heemskerk – Stavba sv. Petra (perokresba) I: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/St-Pieter-in-aanbouw-MvHeemskerck-StaatsmuseumBerlijn-Dahem.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

  13.Martenvan Heemskerk – Stavba sv. Petra (perokresba) II: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Maarten_van_Heemskerck_013.jpg?uselang=de[cit. 9. 8. 2013]

  14.Martenvan Heemskerk – Stavba chrámu sv. Petra (perokresba) III: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Maarten_van_Heemskerck_-_Construction_of_the_New_St_Peter%27s_in_Rome_-_WGA11306.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]


Zl nsk kraj

15.Michelangelo– plán: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Basilica_di_San_Pietro_-_Schema_progetto_di_Michelangelo_a_confronto_con_la_situazione_attuale_-_Disegno_di_Etienne_-Li-.PNG?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

16.Michelangelův řez chrámem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Progetto_Michelangelo.jpg?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

17.Michelangelova kupole: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Basilique_Saint-Pierre_Vatican_dome.jpg [cit. 22. 7. 2013]

18.Půdorys chrámu Carla Maderny: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/PetersdomGrundriss.jpg?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

19.Řez chrámu Carla Maderny: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/L-Kuppel-Petersdom.png?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

20.Fasáda Carla Maderny: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Sv_Petr_Vatik%C3%A1n_1.jpg [cit. 22. 7. 2013]

21.Kresba chrámu sv. Petra a Berniniho kolonády: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Progetto_Piazza_S.Pietro_%28Bernini%29.jpg?uselang=de [cit. 22. 7. 2013]

22.Chrám sv. Petra: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Petersdom_von_Engelsburg_gesehen.jpg [cit. 22. 7. 2013]

23.Interiér chrámu sv. Petra: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Petersdom_Rom_Kirchenschiff.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

24.San Lorenzo (fasáda): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/San_lorenzo_Facciata.JPG [cit. 9. 8. 2013]

25.Michelangelo– Model fasády pro San Lorenzo: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Michelangelo%2C_modello_per_la_facciata_di_san_lorenzo%2C_1518_ca._01.JPG [cit. 9. 8. 2013]

26.Michelangelo– BibliothecaLaurenziana: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Medicibib.jpg [cit. 9. 8. 2013]

27.Michelangelo– BibliothecaLaurenziana (interiér): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Biblioteca_medicea_laurenziana_interno_01.JPG[cit. 9. 8. 201]

28.Michelangelo– BibliothecaLaurenziana (schodiště): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Biblioteca_laurenziana%2C_vestibolo%2C_scalinata_02.JPG?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

29.Michelangelo– Nová sakristie při San Lorenzo (interiér): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/86/Michelangelo%2C_sagresti_nuova_01.jpg[cit. 9. 8. 2013]

30.Michelangelo– Nová sakristie (exteriér): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/San_Lorenzo_Sagrestia_Nuova_Firenze.JPG?uselang=it[cit. 9. 8. 2013]

31.Kapitolské náměstí – rytina: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Campidoglio_stampa_antica.jpg?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]


Zl nsk kraj

32.Michelangelo– Palác senátorů: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Palazzo_senatorio_Rome_2011_1.jpg?uselang=de[cit. 9. 8. 2013]

33.Michelangelo– Palác konzervátorů: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Palazzo_dei_Conservatori_Capitol_Roma_BW_1.JPG?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]

34.Michelangelo– Nový palác: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Facade_Palazzo_Nuovo_Roma.jpg?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]


 • Login