slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zlínský kraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Zlínský kraj - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Dějiny KULTURY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. VRCHOLNÁ A POZDNÍ RENESANCE V ITÁLII - ARCHITEKTURA II. ÚVOD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zlínský kraj' - faunus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dějiny KULTURY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj

slide3
ÚVOD

Výukový materiál Vrcholná a pozdní renesance v Itálii – architektura II. se zabývá průběhem hlavní stavby katolické církve – chrámu sv. Petra v Římě. Toto téma je doplněno o další významné architektonické práce MichelangelaBuonarrotiho, a to jak v Římě, tak ve Florencii.

Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

slide4

Stavba chrámu sv. Petra ve Vatikánu

 • Od 1378 – Vatikán trvalým sídlem papežů
 • Konec 14. stol. – počátek přestavby Vatikánu
 • Papež Mikuláš V. (1447-1455) – stavební rozmach
  • Bula o renovaci chrámu sv. Petra
  • Brzké přerušení renovace
  • Papež Julius II. (1503-1513) – mecenáš umění
  • Nebezpečí zřícení některých částí chrámu
  • Rozhodnutí o výstavbě nového chrámu
  • 1505 – počátek výstavby nového chrámu
slide5

Původní bazilika sv. Petra (Vatikán)

 • 324 – vznik za Konstantina I.
 • Pětilodní bazilika
 • Transept
 • Apsida
 • Atrium
slide6

První návrh na novostavbu

 • DonatoBramante (1505/1506)
 • Řecký kříž
 • Obrovská centrální kupole
 • Inspirace významnými centrálami
  • S. Constanza, Pantheon
  • Florentské baptisterium
 • Čtyři kupole po stranách
 • Dvě věže v průčelí

Pamětní medaile s budoucí podobou chrámu (1506)

slide7

Bramante

Plán kupole

Bramante/Peruzzi

Plán z roku 1513

slide8

DonatoBramante

 • S. Maria dellaConsolatione
 • 1508, Todi
 • Analogie se sv. Petrem
slide9

1514 – umírá DonatoBramante

 • 1514 – vedoucím stavby Rafael Santi
  • Rafel navržen ještě Bramantem
  • Spolupráce Rafaela a Antonia da Sangalla ml.
  • Nové rozvíjení Bramantových návrhů
  • Rafael připojuje k Bramantově plánu loď
  • Průčelí navrženo jako portikus s obřími sloupy
  • Návrh portiku změněn na fasádu se sloupy
  • 1520 – smrt Rafaela Santi
  • 1520 – vedoucím stavby Antonio da Sangallo ml.
slide10

1527 – vyplenění Říma vojsky Karla V.

  • Tzv. sacco di Roma
  • Vylidnění města
  • Zpomalení stavby chrámu
  • 1546 – smrt Antonia da Sangalla ml.
  • 1547 – vedoucím stavby Michelangelo
  • Návrat k půdorysu řeckého kříže
  • Plán obrovské centrální kupole
  • Vystavění baziliky až k tamburu + model kupole
slide11

Druhý návrh na novostavbu

Rafael Santi (1514)

Bramantův návrh

slide14

Marten van Heemskerk

Stavba sv. Petra (kol. 1535)

slide16

MichelangeloBuonarroti

Plán chrámu (černá část)

slide18

MichelangeloBuonarroti

Kupole chrámu sv. Petra

slide19

Závěr stavby chrámu sv. Petra

 • 1574 – Smrt MichelangelaBuonarrotiho
 • Další vedoucí stavby (podle plánů Michelangela)
  • Giacomo Barozzi da Vignola
  • Giacomo della Porta (počátek stavby kupole)
  • DomenicoFontana (1590 – dokončení kupole)
  • 1607 – vedoucí stavby Carlo Maderna
   • Dostavba chrámu ve tvaru latinského kříže
   • Napojení bazilikálního trojlodí na centrálu
   • Čelní fasáda chrámu
slide20

Carlo Maderna

Půdorys chrámu – plán

Carlo Maderna

Řez chrámu – plán

slide21

Dokončení chrámu sv. Petra

 • 1629 – Smrt Carla Maderny
 • 1629 – vysvěcení chrámu Urbanem VIII.
 • 1629 – vedoucí stavby Gian Lorenzo Bernini
  • Barokní výzdoba chrámu
  • Tvorba a instalace baldachýnu nad hrobem sv. Petra
  • Realizace kolonády kolem Náměstí sv. Petra
slide23

Gian Lorenzo Bernini

Plán chrámu a náměstí

slide26

Další Michelangelova architektura

a) Práce ve Florencii

 • Plán na stavbu průčelí San Lorenzo
  • Nerealizováno (pouze dřevěný model)
 • Nová sakristie při San Lorenzo (Florencie)
  • Pohřební kaple Medicejských
  • Umístěna naproti Brunelleschiho Staré sakristie
  • Inspirace krychlovým prostorem Staré sakristie
 • Medicejská knihovna při San Lorenzo
  • BibliothecaLaurenziana
  • Manýristická předsíň se schodištěm
slide29

MichelangeloBuonarroti

BibliothecaLaurenziana

slide30

MichelangeloBuonarroti

BibliothecaLaurenziana

slide31

MichelangeloBuonarroti

BibliothecaLaurenziana(schodiště)

slide32

MichelangeloBuonarroti

Nová sakristie při San Lorenzo

slide33

b) Další Michelangelovy práce v Římě

Kapitolské náměstí

1) Palác senátorů – radnice

2) Palác konzervátorů

3) Nový palác – „dvojče“ paláce konzervátorů

 • Náměstí stavěno dle osy pohledu pozorovatele
 • Téměř „divadelní“ architektura
 • Jednotná forma náměstí
 • Dnes římská radnice a Kapitolská muzea
slide36

MichelangeloBuonarroti

Palác konzervátorů

ot zky a koly
OTÁZKY A ÚKOLY
 • Kdy probíhala stavba chrámu sv. Petra?
 • Proč došlo k novostavbě chrámu sv. Petra?
 • Uveďte jméno prvního architekta stavby.
 • Které dva půdorysy chrámu byly navrhovány?
 • Které části se realizovaly podle Michelangela?
 • Které části se realizovaly podle Maderny?
 • Jmenujte další Michelangelovy stavby v Římě.
 • Jmenujte Michelangelovy stavby ve Florencii.
pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE

1. Stará bazilika sv. Petra (kresba): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Basilica_di_San_Pietro_1450.jpg [cit. 21. 7. 2013]

2. Stará bazilika sv. Petra (plán): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/b/b5/MartinoFerrabosco.jpg [cit. 21. 7. 2013]

3. Bramantehoplán: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/SaintPierre.svg [cit. 21. 7. 2013]

4. Pamětní medaile s budoucí podobou chrámu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Caradosso%2C_med._di_giulio_II_con_progetto_di_nuovo_s._pietro%2C_1506.JPG?uselang=cs [cit. 21. 7. 2013]

5. Plán Bramante/Peruzzi: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/L%E2%80%99Architecture_de_la_Renaissance_-_Fig._10.PNG?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

6. Plán Bramanteho kupole: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Roma_S.Pietro_in_Vaticano_%28zzf%29.jpg?uselang=cs [cit. 22. 2013]

7. Bramante– S. Maria dellaConsolatione: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Todi_SantaMariaDellaConsolazione.jpg [cit. 22. 7. 2013]

8. Bramante– S. Maria dellaConsolatione (kresba): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Laspeyres.Todi.consolazione.jpg [cit. 22. 7. 2013]

9. Bramante– S. Maria dellaConsolatione (půdorys): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Pianta.Consolazione.Todi.jpg [cit. 22. 7. 2013]

 • Rafaelův plán: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/SaintPierreRaphael.JPG [cit. 22. 7. 2013]

11. Antonio da Sangallo ml – plán sv. Petra: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Roma_S.Pietro_in_Vaticano_%28zzg%29.jpg [cit. 22. 7. 2013]

12. Martenvan Heemskerk – Stavba sv. Petra (perokresba) I: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/St-Pieter-in-aanbouw-MvHeemskerck-StaatsmuseumBerlijn-Dahem.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

13. Martenvan Heemskerk – Stavba sv. Petra (perokresba) II: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Maarten_van_Heemskerck_013.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

14. Martenvan Heemskerk – Stavba chrámu sv. Petra (perokresba) III: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Maarten_van_Heemskerck_-_Construction_of_the_New_St_Peter%27s_in_Rome_-_WGA11306.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

slide40

15. Michelangelo– plán: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Basilica_di_San_Pietro_-_Schema_progetto_di_Michelangelo_a_confronto_con_la_situazione_attuale_-_Disegno_di_Etienne_-Li-.PNG?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

16. Michelangelův řez chrámem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Progetto_Michelangelo.jpg?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

17. Michelangelova kupole: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Basilique_Saint-Pierre_Vatican_dome.jpg [cit. 22. 7. 2013]

18. Půdorys chrámu Carla Maderny: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/PetersdomGrundriss.jpg?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

19. Řez chrámu Carla Maderny: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/L-Kuppel-Petersdom.png?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

20. Fasáda Carla Maderny: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Sv_Petr_Vatik%C3%A1n_1.jpg [cit. 22. 7. 2013]

21. Kresba chrámu sv. Petra a Berniniho kolonády: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Progetto_Piazza_S.Pietro_%28Bernini%29.jpg?uselang=de [cit. 22. 7. 2013]

22. Chrám sv. Petra: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Petersdom_von_Engelsburg_gesehen.jpg [cit. 22. 7. 2013]

23. Interiér chrámu sv. Petra: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Petersdom_Rom_Kirchenschiff.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

24. San Lorenzo (fasáda): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/San_lorenzo_Facciata.JPG [cit. 9. 8. 2013]

25. Michelangelo– Model fasády pro San Lorenzo: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Michelangelo%2C_modello_per_la_facciata_di_san_lorenzo%2C_1518_ca._01.JPG [cit. 9. 8. 2013]

26. Michelangelo– BibliothecaLaurenziana: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Medicibib.jpg [cit. 9. 8. 2013]

27. Michelangelo– BibliothecaLaurenziana (interiér): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Biblioteca_medicea_laurenziana_interno_01.JPG [cit. 9. 8. 201]

28. Michelangelo– BibliothecaLaurenziana (schodiště): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Biblioteca_laurenziana%2C_vestibolo%2C_scalinata_02.JPG?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

29. Michelangelo– Nová sakristie při San Lorenzo (interiér): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/86/Michelangelo%2C_sagresti_nuova_01.jpg [cit. 9. 8. 2013]

30. Michelangelo– Nová sakristie (exteriér): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/San_Lorenzo_Sagrestia_Nuova_Firenze.JPG?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]

31. Kapitolské náměstí – rytina: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Campidoglio_stampa_antica.jpg?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]

slide41

32. Michelangelo– Palác senátorů: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Palazzo_senatorio_Rome_2011_1.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

33. Michelangelo– Palác konzervátorů: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Palazzo_dei_Conservatori_Capitol_Roma_BW_1.JPG?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]

34. Michelangelo– Nový palác: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Facade_Palazzo_Nuovo_Roma.jpg?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]

ad