Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang - PowerPoint PPT Presentation

Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang
Download
1 / 20

  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang. Tôi gặp một tà áo tím. Nhẹ thấp thoáng trong nắng vương Màu áo tím sao luyến thương Màu áo tím sao vấn vương. Rồi l òng bâng khuâng theo màu áo ấy Màu áo tím hôm nào. T ình quyến luyến ban đầu Chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang

Tôi gặp một tà áo tím


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Nhẹ thấp thoáng trong nắng vương Màu áo tím sao luyến thương Màu áo tím sao vấn vương


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy Màu áo tím hôm nào


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Tình quyến luyến ban đầu Chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Mong một tà áo

một tà áo qua đường


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Như mong một lời nói

một lời nói yêu thương


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Mặc thời gian dìu đôi cánh biếc Mặc giòng sông dịu hiền luyến tiếc Mặc chiều thu buồn như gối chiếc


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Tôi mơ.. màu áo

Ước mong sao áo màu khép kín tim nhau


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Để rồi chiều chiều lê chân bên giòng Hương Giang Mong tìm lại tà áo ấy


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Mà áo tím nay thấy đâu Người áo tím nay thấy đâu Giòng nước vẫn trôi cuốn mau


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn Người áo tím qua cầu


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Và áo tím phai màu Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Để rồi chiều chiều lê chân bên giòng Hương Giang Mong tìm lại tà áo ấy


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Mà áo tím nay thấy đâu Người áo tím nay thấy đâu Giòng nước vẫn trôi cuốn mau


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn Người áo tím qua cầu


M t chi u lang thang b n gi ng h ng giang

Và áo tím phai màu Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao


  • Login