Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang. Tôi gặp một tà áo tím. Nhẹ thấp thoáng trong nắng vương Màu áo tím sao luyến thương Màu áo tím sao vấn vương. Rồi l òng bâng khuâng theo màu áo ấy Màu áo tím hôm nào. T ình quyến luyến ban đầu Chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao.

Download Presentation

Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang

Tôi gặp một tà áo tím


Nhẹ thấp thoáng trong nắng vương Màu áo tím sao luyến thương Màu áo tím sao vấn vương


Rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy Màu áo tím hôm nào


Tình quyến luyến ban đầu Chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao


Mong một tà áo

một tà áo qua đường


Như mong một lời nói

một lời nói yêu thương


Mặc thời gian dìu đôi cánh biếc Mặc giòng sông dịu hiền luyến tiếc Mặc chiều thu buồn như gối chiếc


Tôi mơ.. màu áo

Ước mong sao áo màu khép kín tim nhau


Để rồi chiều chiều lê chân bên giòng Hương Giang Mong tìm lại tà áo ấy


Mà áo tím nay thấy đâu Người áo tím nay thấy đâu Giòng nước vẫn trôi cuốn mau


Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn Người áo tím qua cầu


Và áo tím phai màu Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao


Để rồi chiều chiều lê chân bên giòng Hương Giang Mong tìm lại tà áo ấy


Mà áo tím nay thấy đâu Người áo tím nay thấy đâu Giòng nước vẫn trôi cuốn mau


Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn Người áo tím qua cầu


Và áo tím phai màu Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao


  • Login