Inkluz v pedag gia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Inkluzív pedagógia PowerPoint PPT Presentation


  • 67 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Inkluzív pedagógia. Előadó: Török Mária.

Download Presentation

Inkluzív pedagógia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inkluzív pedagógia

Előadó: Török Mária


Integráció fogalma:Az integratív pedagógia az együttnevelési folyamatot az akadályozottság, ebből következően a speciális szükségletek és a segítségnyújtás aspektusából vizsgálja. Vele ellentétes a korábbról ismert szelektív pedagógiai kifejezés, ami teljesítményorientált, tudás alapon történő tanulói elkülönítést, vagyis a fogyatékosok számára iskolai szegregációt eredményezett.


Fajtái:- lokális- szociális- funkcionális- részleges- teljes- fordított- épértelmű- értelmileg akadályozott


Inkluzív pedagógia:Az inkluzív pedagógia az együttnevelést a többségi iskolába történő befogadás, a többségi iskola hagyományos értékrendje, ebből következőleg elsősorban folyamattervezési, oktatásszervezési, metodikai oldaláról közelíti meg. Arra keresi a választ, mit és milyen módon kell másként tenniük a többségi iskola pedagógusainak tanórai és tanórán kívüli munkájuk során a sikeres integráció érdekében.


Inkluzív pedagógia kiket érint:- szülő- gyerek- gyerekek- pedagógusMit tehet a pedagógus?- Szülő→ Nevelési Tanácsadó → T.K.V.Sz.R.B.


Kiket integrálunk?-SNI fogalma: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapjána) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd1993. évi LXXIX.Közoktatási törvény 121. § (29)


Kompetenciák a fogyatékosok diagnosztizálásában:- Országos T.K.V.Sz.R.B.- Megyei T.K.V.Sz.R.B. Mikor beszélünk SNI-ről?- T.K.V.Sz.R.B.- Nevelési tanácsadók-B.T.M. –gyerek


Fogyatékosság típusai:- tanulásban akadályozottak- értelmileg akadályozottak- súlyos fogyatékosok- hallás fogyatékosok- látás fogyatékosok- beszéd fogyatékosok- mozgás fogyatékosok- halmozottan fogyatékosok- autizmus- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető (diszlexia/gráfia/calculia/ hiperaktív) - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető (diszlexia/gráfia/calculia/ mutizmus)


Tanulási problémák

Tanulási nehézségek, zavarok

Tanulási akadályok

átmeneti

tartós

Tartós, átfogó

Tanulási zavar

Tanulási nehézség

Tanulási akadályozottság

Dislexia

Disgraphia

Discalculia

Hiperaktivitás

Beilleszkedési zavar

Tanulási zavar

Percepció zavar

Motoros működés zavar

Kommunikáció zavar

Kognitív funkciók zavara

Lemaradó tanulók

Lassan tanulók

Helytelen

szokásokkal tanulók

Általános pedagógiai kompetencia (felzárkóztatás)

Gyógypedagógiai kompetencia

(diagnózison alapuló egyéni fejlesztés)


A tankötelezettség teljesítésének módjai:- mindennapos iskolába járás- magántanuló- fejlesztő felkészítés- fejlesztő iskola

Tanulási nehézséggel küzdők

Kivételes képességűek

Tanulásban akadályozottak

Magatartási problémákkal küzdő

Értelmileg akadályozott


Nevelést nehezítő körülmények:Az ember fejlődése során pozitív szándékú neveléssel szemben megjelenhetnek a személyiséget romboló hatások is, ezeket negatív emberalakító hatásoknak vagy negatív emberformáló folyamatoknak nevezhetjük. Ilyen folyamatok: -idomítás, -félrenevelés, -manipuláció, -fanatizálás, -züllesztésA negatív emberformáló folyamatok antihumánusak, antiszociálisok, nemegyszer a társadalmilag elismert értékeket tagadják. Leküzdésükhöz gyakran nem elég a korrekció, átnevelésre van szükség. Az átnevelés s negatív értékrend átalakítása pozitívvá.


„A tanulás sikerének igen lényeges előfeltétele az osztatlan figyelem és az emocionálisan kedvező hangulati helyzet. Mindkettő előnyösen hat a tanuláshoz szükséges időre és energiára és tartós tudáshoz vezet.”A pedagógus „számára ebből a következő követelmény fakad: teremtsd meg az örömteljes tanulás és a magabiztos teljesítőképesség optimális légkörét!”


Tudás:Szándékos tanulásunk a tudás érdekében kifejtett rendszeres és tartós emberi tevékenység. Mai felfogásunk szerint mindent, amit természetes környezetünkről, mint információ ismerünk, és mindent, ami mesterséges környeztünkben található, mert az emberi tudás terméke. Tudásunkban 2 jól elkülöníthető szegmens található: elméleti és gyakorlati tudás. Elméleti tudás: azok az ismeretek, melyek a valóságról alkotott képzeteinket tükrözik. Gyakorlati tudás: csinálni tudás


  • Login