Spóry - PowerPoint PPT Presentation

Sp ry
Download
1 / 11

 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spóry. Niektoré patogénne Gram pozitívne baktérie z rodu Bacillus Clostridium - ich uloženie je diagnostické

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Spóry

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sp ry

Spóry

 • Niektoré patogénne Gram pozitívne baktérie z rodu Bacillus Clostridium - ich uloženie je diagnostické

 • Pri nevhodných podmienkach sa zmenia z vegetatívneho štádia na dormantné – vytvoria spóry (sporulácia) - útvary obalené viacerými vrstvami obalov – kabát za zvýšeného príjmu Ca a syntézy kyseliny dipikolinovej

 • Výsledkom je odolná častica obsahujúca DNA prežívajúca storočia

 • Germinácia – proces návratu do vegetatívneho štádia-začína zvýšeným príjmom vody a rozpadom obalov

 • Je spôsobená zmenami v prostredí ( teplota, alanín )


Wirtz conklin farbenie sp r

Wirtz Conklin farbenie spór

 • Diferenciačné farbenie na spóry

 • Sporoformné baktérie – červené

 • Spóry – zelené

 • Suspenzia sa usuší na vzduch, zafixuje teplom a preleje 5% malachitovou zelenou. Zahrieva sa do výstupu pár 3-6 minút. Opláchne pod tečúcou vodou 0,5% vodný roztok safranínu sa použije na dofarbenie (30 sek.) Preparát sa opláchne tečúcou vodou, vysuší a prezerá pri zväčšení 400-1000 násobnom zväčšení


Bacillus cereus sp ry

Bacillus cereus - spóry


Burriho met da na d kaz p zdier

Burriho metóda na dôkaz púzdier

 • Na podložnom sklíčku sa urobí suspenzia vyšetrovanej kolónie a destilovanej vody

 • K suspenzii sa pridá kvapka tušu a urobí sa tenký náter

 • Preparát sa nechá uschnúť a fixuje sa teplom

 • Potom sa dofarbí kryštálovou violeťou, veľmi opatrne opláchne vodou, nechá okvapkať a prezerá pod imerziou


P zdra

Púzdra

 • Extracelulárne štruktúry obaľujúce baktérie, pevne priliehajúce k bb.

 • Polysacharidové ( len B. antracis – polypeptidové)

 • Nástroj patogenity – antifagocytárne vlastnosti, bráni vstupu antibiotík, má funkciu adhezínov

 • Niektoré baktérie sú vo forme opúzdrených aj neopúzdrených kmeňov (hemofilus influenzae)– opúzdrené sú virulentnejšie

 • Púzdro sa môže v starých kolóniách strácať, alebo ho neopúzdrené kmene môžu získať transdukciou z opúzdrených


Prepar t hemofilus influenzae b pod a burriho

Preparát Hemofilus influenzae b podľa Burriho

 • Na tmavom pozadí sa púzdra baktérie javia ako bezfarebné útvary tvarom zodpovedajúce tyčinkám. Vo vnútri bezfarebného dvorca je možné vidieť kryštálovou violeťou dofarbené (modré) baktérie


Op zdren ty inkovit bakt ria

Opúzdrená tyčinkovitá baktéria


 • Login