Sp ry
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Spóry PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spóry. Niektoré patogénne Gram pozitívne baktérie z rodu Bacillus Clostridium - ich uloženie je diagnostické

Download Presentation

Spóry

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spóry

 • Niektoré patogénne Gram pozitívne baktérie z rodu Bacillus Clostridium - ich uloženie je diagnostické

 • Pri nevhodných podmienkach sa zmenia z vegetatívneho štádia na dormantné – vytvoria spóry (sporulácia) - útvary obalené viacerými vrstvami obalov – kabát za zvýšeného príjmu Ca a syntézy kyseliny dipikolinovej

 • Výsledkom je odolná častica obsahujúca DNA prežívajúca storočia

 • Germinácia – proces návratu do vegetatívneho štádia-začína zvýšeným príjmom vody a rozpadom obalov

 • Je spôsobená zmenami v prostredí ( teplota, alanín )


Wirtz Conklin farbenie spór

 • Diferenciačné farbenie na spóry

 • Sporoformné baktérie – červené

 • Spóry – zelené

 • Suspenzia sa usuší na vzduch, zafixuje teplom a preleje 5% malachitovou zelenou. Zahrieva sa do výstupu pár 3-6 minút. Opláchne pod tečúcou vodou 0,5% vodný roztok safranínu sa použije na dofarbenie (30 sek.) Preparát sa opláchne tečúcou vodou, vysuší a prezerá pri zväčšení 400-1000 násobnom zväčšení


Bacillus cereus - spóry


Burriho metóda na dôkaz púzdier

 • Na podložnom sklíčku sa urobí suspenzia vyšetrovanej kolónie a destilovanej vody

 • K suspenzii sa pridá kvapka tušu a urobí sa tenký náter

 • Preparát sa nechá uschnúť a fixuje sa teplom

 • Potom sa dofarbí kryštálovou violeťou, veľmi opatrne opláchne vodou, nechá okvapkať a prezerá pod imerziou


Púzdra

 • Extracelulárne štruktúry obaľujúce baktérie, pevne priliehajúce k bb.

 • Polysacharidové ( len B. antracis – polypeptidové)

 • Nástroj patogenity – antifagocytárne vlastnosti, bráni vstupu antibiotík, má funkciu adhezínov

 • Niektoré baktérie sú vo forme opúzdrených aj neopúzdrených kmeňov (hemofilus influenzae)– opúzdrené sú virulentnejšie

 • Púzdro sa môže v starých kolóniách strácať, alebo ho neopúzdrené kmene môžu získať transdukciou z opúzdrených


Preparát Hemofilus influenzae b podľa Burriho

 • Na tmavom pozadí sa púzdra baktérie javia ako bezfarebné útvary tvarom zodpovedajúce tyčinkám. Vo vnútri bezfarebného dvorca je možné vidieť kryštálovou violeťou dofarbené (modré) baktérie


Opúzdrená tyčinkovitá baktéria


 • Login