ภารกิจศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน - PowerPoint PPT Presentation

ภารกิจศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
Download
1 / 3

  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ภารกิจศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน. ภารกิจศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน.  ประสานงานจังหวัดเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม (ศูนย์ฯ นครราสีมา และ ยะลา). พ.ย. 56.  ฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด. พ.ย. 56 -ก.พ. 57. เบิกจ่ายตามเป้าหมาย ราบงาน BPM. จัดทำทะเบียนประวัติผู้เข้าอบรม ในระบบ online.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ภารกิจศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4106981

ภารกิจศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน


4106981

ภารกิจศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

ประสานงานจังหวัดเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม

(ศูนย์ฯ นครราสีมา และ ยะลา)

พ.ย.56

ฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด

พ.ย.56-ก.พ.57

เบิกจ่ายตามเป้าหมาย

ราบงาน BPM

  • จัดทำทะเบียนประวัติผู้เข้าอบรม

  • ในระบบ online

พ.ย.56-ก.พ.57

ตามแบบประวัติฯ ที่กำหนด

  • คัดเลือกผู้นำเข้าอบรมหลักสูตร

  • Smart Leader

ครั้งที่ 1 ส่งภายใน

31 ม.ค.57

ครั้งทึ่2 ส่งภายใน

15 มี.ค.57

ตามแบบ ที่กำหนด


4106981

ภารกิจศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (ต่อ)

ประเมินผล

โครงการ (ตาม

แบบประเมินและ

แบบสรุป

การประเมิน

ที่กำหนด)

ด้านวิชาการ

จัดทำเป็นรูปเล่ม

CD file เอกสาร +

ภาพถ่าย

ส่งภายใน 30 เม.ย.57

สรุปผลการฝึกอบรม

ด้านการใช้จ่าย

ภายใน 30 เม.ย.57

บันทึกปณิธานผู้เข้าอบรม

ในระบบ online


  • Login