Î
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

ب ژ PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Î. D. R. Û. W. A. B. Z. O. S. RR. M. Ê. N. Lkandinî be pa ş u pê ş î pîtewe. لکاندن به ‌ پاش و پێشی پیته ‌ وه ‌. ب ژ. م ژ. د ژ. Bi j. ق ژ. Mi j. Q i j. Di j. Mêu j. مێو ژ. مێو ژ به ‌ سووده ‌. Mêu j be sûde. ئه ‌ وه ‌ ژ ووری ئه ‌ ژ ی و ڕا ژ انه ‌.

Download Presentation

ب ژ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Î

D

R

Û

W

A

B

Z

O

S

RR

M

Ê

N

Lkandinî be paş u pêşî pîtewe

لکاندنبه‌پاشوپێشیپیته‌وه‌

بژ

مژ

دژ

Bij

قژ

Mij

Qij

Dij


Mêuj

مێوژ

مێوژبه‌سووده‌.

Mêuj be sûde.

ئه‌وه‌ژووریئه‌ژیوڕاژانه‌.

Ewe jûrî Ejî u Rajane.

ئه‌ژیبرایڕاژانه‌.

Ejî bray Rajane.

ئه‌ژیوڕاژانژیرن.

Ejî u Rajan jîrn

مێوژ

بژیئه‌ژیوڕاژان.

Bjî Ejî u Rajan.


وشه‌ نوێکانینێوتێکستییه‌که‌

Wşe nwêkanî nêw têkstîyeke

مێوژ

Mêwj

Jûrî

ژووری

Ejî

ئه‌ژی

ڕاژان

Rajan

ژیرن

Jîrin

بژی

Bijî


برگه‌ دروستکردن

Birge dirwstkirdin

ه‌

ژ

ا

ژ


پیتی له‌یه‌کچوو، هاوشێوه‌ ئه‌ما ده‌نگ جیاواز

Pîtî leyekiçû, hawşêwe ema deng cyawaz

ر

ڕ

ژ

ز


وشه‌ینوێتر‌

Wşey nwê tir

ژن

ژیشک‌

ئه‌ژدیها

قیژه‌

jîşik

Jin

Qîje

Ejdîha


وشه‌ینوێتر‌

Wşey nwê tir

برژاندن

کوژانه‌وه‌

که‌ژ

کیژ

Kîj

Birjandin

kujanewe

Kej


ڕاهێنان،دۆزینه‌وه‌ وناسینوگوێگرتن‌

Rahênan, dozînewe u nasînewe u gwêgirtin

ژه‌هر

قۆغ

ژه‌م

ژێ

داو

شۆرش

بووک

ژیان

ژاڵه‌

دوژمن

قژ

ژا‌ن

نازدار

ژه‌یر

ژه‌ک

داس

ژێر


ڕاهێنان،بۆشاییپرکردنه‌وه‌

Rahênan, boşî pirkirdinewe

په‌یـ‌‌…ه‌

… ‌ه‌نیار

Pey…e

…enyar

‌…ماره‌

… mare

Hellb…ardin

…apon

…اپۆن

هه‌ڵبـ‌…اردن


ڕاهێنان،نووسینه‌وه‌ پیت

Rahênan,nûsînewey pît

م

ڕ

ژ

ژ

ێ

ژ

ژ

مـ

ژ

ێـ

ڕ

ژ

ڕ

ێ

ژ

ژ

م

ژ

ژ

مـ

ژ

ێـ

ڕ

ژ


ڕاهێنان،بۆشاییپرکردنه‌وه‌

Rahênan, boşî pirkirdinewe

ژێرخان

گوێدرێژ

ژه‌نگ

برژانگ


  • Login