Î
Download
1 / 11

ب ژ - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Î. D. R. Û. W. A. B. Z. O. S. RR. M. Ê. N. Lkandinî be pa ş u pê ş î pîtewe. لکاندن به ‌ پاش و پێشی پیته ‌ وه ‌. ب ژ. م ژ. د ژ. Bi j. ق ژ. Mi j. Q i j. Di j. Mêu j. مێو ژ. مێو ژ به ‌ سووده ‌. Mêu j be sûde. ئه ‌ وه ‌ ژ ووری ئه ‌ ژ ی و ڕا ژ انه ‌.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ب ژ' - farren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Î

D

R

Û

W

A

B

Z

O

S

RR

M

Ê

N

Lkandinî be paş u pêşî pîtewe

لکاندنبه‌پاشوپێشیپیته‌وه‌

بژ

مژ

دژ

Bij

قژ

Mij

Qij

Dij


Mêuj

مێوژ

مێوژبه‌سووده‌.

Mêuj be sûde.

ئه‌وه‌ژووریئه‌ژیوڕاژانه‌.

Ewe jûrî Ejî u Rajane.

ئه‌ژیبرایڕاژانه‌.

Ejî bray Rajane.

ئه‌ژیوڕاژانژیرن.

Ejî u Rajan jîrn

مێوژ

بژیئه‌ژیوڕاژان.

Bjî Ejî u Rajan.


وشه‌ نوێکانینێوتێکستییه‌که‌

Wşe nwêkanî nêw têkstîyeke

مێوژ

Mêwj

Jûrî

ژووری

Ejî

ئه‌ژی

ڕاژان

Rajan

ژیرن

Jîrin

بژی

Bijî


برگه‌ دروستکردن

Birge dirwstkirdin

ه‌

ژ

ا

ژ


پیتی له‌یه‌کچوو، هاوشێوه‌ ئه‌ما ده‌نگ جیاواز

Pîtî leyekiçû, hawşêwe ema deng cyawaz

ر

ڕ

ژ

ز


وشه ئه‌ما ده‌نگ جیاواز‌ینوێتر‌

Wşey nwê tir

ژن

ژیشک‌

ئه‌ژدیها

قیژه‌

jîşik

Jin

Qîje

Ejdîha


وشه ئه‌ما ده‌نگ جیاواز‌ینوێتر‌

Wşey nwê tir

برژاندن

کوژانه‌وه‌

که‌ژ

کیژ

Kîj

Birjandin

kujanewe

Kej


ڕاهێنان، ئه‌ما ده‌نگ جیاوازدۆزینه‌وه‌ وناسینوگوێگرتن‌

Rahênan, dozînewe u nasînewe u gwêgirtin

ژه‌هر

قۆغ

ژه‌م

ژێ

داو

شۆرش

بووک

ژیان

ژاڵه‌

دوژمن

قژ

ژا‌ن

نازدار

ژه‌یر

ژه‌ک

داس

ژێر


ڕاهێنان، ئه‌ما ده‌نگ جیاوازبۆشاییپرکردنه‌وه‌

Rahênan, boşî pirkirdinewe

په‌یـ‌‌…ه‌

… ‌ه‌نیار

Pey…e

…enyar

‌…ماره‌

… mare

Hellb…ardin

…apon

…اپۆن

هه‌ڵبـ‌…اردن


ڕاهێنان، ئه‌ما ده‌نگ جیاوازنووسینه‌وه‌ پیت

Rahênan,nûsînewey pît

م

ڕ

ژ

ژ

ێ

ژ

ژ

مـ

ژ

ێـ

ڕ

ژ

ڕ

ێ

ژ

ژ

م

ژ

ژ

مـ

ژ

ێـ

ڕ

ژ


ڕاهێنان، ئه‌ما ده‌نگ جیاوازبۆشاییپرکردنه‌وه‌

Rahênan, boşî pirkirdinewe

ژێرخان

گوێدرێژ

ژه‌نگ

برژانگ


ad