Dienen en liefhebben
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Dienen en liefhebben PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dienen en liefhebben. Romeinen 12-15. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat (geeft) ruimte (plaats) voor (aan) de verontwaardiging…. (12:19). d e Heer. JIJ. want er staat geschreven: 16 x in Romeinen! 67 x in de Griekse Schrift.

Download Presentation

Dienen en liefhebben

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dienen en liefhebben

Romeinen 12-15


Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat (geeft) ruimte (plaats) voor (aan) de verontwaardiging…. (12:19)

de Heer

JIJ


want er staat geschreven:16 x in Romeinen! 67 x in de Griekse Schrift


Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heer. (12:19)

Deut. 32:35

?


Wanneer gaat de Heer vergelden?

* Grote verdrukking?* Verontwaardiging over volkeren?* Grote witte troon?


Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten (de bete), als hij dorst heeft, geef hem te drinken …… 12:20


Laatste maaltijd

Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon.


En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u doet, doe het sneller.

Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten (de bete), als hij dorst heeft, geef hem te drinken …… 12:20


21 als iemand die u haat, honger lijdt, geef hem brood te eten, en als hij dorstig is, geef hem water te drinken,

22 want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen,

en Jahweh zal het u vergelden (shalom).

Spreuken 25:21,22


…want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen….

zal de ander beschaamd staan…of…?


Word niet overwonnen door (onder) het kwade, maar overwin het kwade door (in) het goede. (12:21)

Kwaad

Goed


De overheid

Romeinen 13:1-7

dictatuur

democratie

aristocratie


Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld


Laat iedere ziel onderschikkend zijn aan de

superieure gevolmachtigden, want er is geen

gevolmachtigde dan onder God,

en die er zijn, zijn onder God gesteld


  • Login