Dienen en liefhebben - PowerPoint PPT Presentation

Dienen en liefhebben
Download
1 / 14

  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dienen en liefhebben. Romeinen 12-15. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat (geeft) ruimte (plaats) voor (aan) de verontwaardiging…. (12:19). d e Heer. JIJ. want er staat geschreven: 16 x in Romeinen! 67 x in de Griekse Schrift.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dienen en liefhebben

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dienen en liefhebben

Dienen en liefhebben

Romeinen 12-15


Dienen en liefhebben

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat (geeft) ruimte (plaats) voor (aan) de verontwaardiging…. (12:19)

de Heer

JIJ


Dienen en liefhebben

want er staat geschreven:16 x in Romeinen! 67 x in de Griekse Schrift


Dienen en liefhebben

Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heer. (12:19)

Deut. 32:35

?


Dienen en liefhebben

Wanneer gaat de Heer vergelden?

* Grote verdrukking?* Verontwaardiging over volkeren?* Grote witte troon?


Dienen en liefhebben

Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten (de bete), als hij dorst heeft, geef hem te drinken …… 12:20


Dienen en liefhebben

Laatste maaltijd

Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon.


Dienen en liefhebben

En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u doet, doe het sneller.

Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten (de bete), als hij dorst heeft, geef hem te drinken …… 12:20


Dienen en liefhebben

21 als iemand die u haat, honger lijdt, geef hem brood te eten, en als hij dorstig is, geef hem water te drinken,

22 want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen,

en Jahweh zal het u vergelden (shalom).

Spreuken 25:21,22


Dienen en liefhebben

…want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen….

zal de ander beschaamd staan…of…?


Dienen en liefhebben

Word niet overwonnen door (onder) het kwade, maar overwin het kwade door (in) het goede. (12:21)

Kwaad

Goed


Dienen en liefhebben

De overheid

Romeinen 13:1-7

dictatuur

democratie

aristocratie


Dienen en liefhebben

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld


Dienen en liefhebben

Laat iedere ziel onderschikkend zijn aan de

superieure gevolmachtigden, want er is geen

gevolmachtigde dan onder God,

en die er zijn, zijn onder God gesteld


  • Login