За колективната интелигентност
Download
1 / 17

За колективната интелигентност - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

За колективната интелигентност. Христо Христов. Социално. Външни репрезентации. Физическо. Вътрешни репрезентации. Когнитивната система не работи изолирана от света, тя е възникващо свойство на интеракцията с него ( Hutchins, 1995);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' За колективната интелигентност' - farica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Социално

Външни

репрезентации

Физическо

Вътрешни

репрезентации

 • Когнитивната система не работи изолирана от света, тя е възникващо свойство на интеракцията с него (Hutchins, 1995);

 • Тя е обвързана със социалната среда и физическите артефактив културно-когнитивна екосистема.


 • Колективна интелигентност: възможността на групата да се справя с разнообразни задачи.

 • Съществува ли фактор, който я обуславя? (Woolleyet al. 2010)

  • 699 изследвани лица в групи от 2-5;

  • Методология: McGrath Task Circumplex (групови задачи: пъзели, брейнсторминг, колективни оценки и решения);

  • Резултати:

   • Коефициентът “C” не се предсказва от средно IQ, максимално IQ, групова сплотеност и мотивация;

   • Основни предиктори: брой участващи в дискусията, пропорция на жени в групата, социална чувствителност.


 • Колективната интелигентност като HCI проблем;

 • Основен въпрос и дефиниция: Как хората и компютрите могат да се свържат по такъв начин, че колективно да действат по-интелигентно от всеки индивид, група или компютър?

 • (MIT Center for Collective Intelligence)

И под по-интелигенто… по-оптимално.


Г като еномът на колективната интелигентност (Malone, Laubacher & Dellarocas, 2010)

Методология: 250 случая на уеб-базирана колективна интелигентност.

ЦЕЛ

Решение

Създаване

УЧАСТНИЦИ

Йерархия

Тъпла

МОТИВАЦИЯ

Вътрешна

Външна

СТРУКТУРА

(създаване)

Събиране на информация

Състезание

Колабориране

СТРУКТУРА

(решение)

Консенсус

Пазари

Гласуване


 • Справяне с глобалните като комплексни проблеми (Rittel & Webber, 1973):

  • Комплексни проблеми, които не могат да бъдат решени детерминистично;

  • Конфликти, екологични политики, бедност…

  • Има твърде много агенти (“stakeholders”), които си противоречат и предефинират проблема, за да се впадне с предложените от тях решения;

  • Няма ясно съгласие нито за тяхната същност, нитоза техните решения;

  • Три типа проблеми:

   • Прости проблеми (и проблемът, и решението са ясни);

   • Сложни проблеми (проблемът е ясен, решението не е ясно);

   • Комплексни проблеми (и проблемът не е ясен, и решението не е ясно).


 • Коупинг стратегии за като комплексни проблеми (Roberts, 2000):

  • Авторитетни стратегии – събрана власт

   • +ефективност поради големина на групата;

   • -голяма вероятност за грешка.

  • Конкурентни стратегии – разпръсната власт (“zero-sum game”)

   • +конкуренцията води до нови идеи;

   • - голяма вероятност за ескалация.

  • Колаборативни стратегии – неразпръсната власт (“win/win game”)

   • + многобройни… координация, мотивация, обща отговорност

   • - увеличаване на транзакционните разходи

 • На езика на когнитивната наука:

  • Прости проблеми: липса на мотивация;

  • Сложни проблеми: липса на мотивация, когнитивни грешки;

  • Комплексни проблеми: липса на мотивация, когнитивни грешки и социални пристрастия.


 • Система за делиберативна решения

 • Основна цел:

 • Да се създаде система за колективна интелигентност за:

  • Да се справя с комплексните проблеми и техните когнитивно-психологични допускания (мотивация, групово пристрастие, когнитвни грешки);

  • Да изолира максимален брой от минусите на трите коупинг стратегии и да имплементира максимален брой от плюсовете.

 • Основни дизайнерски принципи:

 • Системата да използва малки групи, които са събрани чрез принципи на пазарния дизайн;

 • Целта им е да предложат решение и да го защитят в определен времеви интервал;

 • Тези малки групи да имат заздравено вътрегрупова сплотеност и междугрупово пристрастие с останалите (които смятат за конкурентни);

 • Системата да отсява предложенията N етапа и подобрява печелившите до достигането на един.


Система за делиберативни решения

 • Колаборативността на системата и в същото поддържането на идеята за конкурентност води до:

 • Ефективност поради малката група, ефекта на конкуренцията върху идеите и всички плюсове на колаборирането;

 • Намаляване на проблемите с:

  • голямата вероятност за грешка поради принципа на агрегиране и отсяване;

  • намаляване на транзакционните разходи поради достъпността;

  • контрол върху ескалацията чрез алгоритмично разпределяне на групи.


Система за делиберативни решения

Това е само един, примерен дизайн.

Преповтаряне N брой цикли

След първия цикъл целта е подобряване

Проблем

Гласуване за проблем

Участници

Процес

Разделяне в X екипа

Разделяне в групи от Z екипа

Отсяване на решения

Създаване на предложение

Избор

Имплементация


Участници решения

Разделяне

 • Принципи на пазарния дизайн: първо се поставя желания резултат, после се стратегическа интеракция, която да го достигне („обърната теория на игрите“)

  • Целта е да се създадат механизми, които да оптимизират съпоставянето на играчите (които може да са студенти и университет; бъбреци и донори и т.н.)

 • Моделиранена социалните пристрастия:

  • Социалните пристрастия, изразени като групова сплотеност, водят до:

   • споделени цели;

   • споделени социални норми (Cialdini & Trost, 1998) – например за коопериране (Fowlers & Chritakis, 2007);

   • споделени ментални модели (Weber & Camerer, 2003);

   • увеличаване на кооперативното поведение (Yamagishi et al. 2008);

   • увеличаване на доверието.

  • Социалните пристрастия, изразени като групова враждебност, водят до:

   • обратните ефекти;

   • мотивацияза справяне с другата група.


Участници решения

Участници

Мотивация

Разделяне

 • Мотивация за участниците

  • Социалната идентичност води до увеличаване на мотивацията за колаборативни действия;

   • Членове, които се идентифицират с група в Wikipedia работят 6 пъти повече по „колаборации на седмицата“ (Kraut,

  • Възможността за наказание (дори на ниво престиж) също (Fehr & Gachter, 2000);

 • Ако мотивацията за коопериране се моделира като “free-rider” проблем, то е възможно да се появи мотивационно разминаване (“motivational misalignment”, “crowding out effect”)

  • Налагането на нелигитимна власт намалява вътрешната мотивация (Benkler, 2012):

   • Освен ако властта не е (а) наложена колективно или (б) всички нямат право да създават правилата (Benkler, 2012).


Процес решения

Грешки

 • Справяне с когнитивни грешки;

  • Човешкият мозък не се справя добре с комплексността;

  • При вземане на решения и решаване на проблеми доминират простите правила („евристики“);

  • Те водят до грешки:

 • Разнообразието на допускания, представяния и т.н. води до грешките, които се базират на липсата на подобна разнообразност;

 • Принципите на събирателност заличават клъстърните феномени.


Процес решения

Грешки

Артефакти

 • Важни артефакти в средата:

  • Система за репрезентация на комплексни модели;

  • Схема за представяне на резултата от всяка група (избягване на проблема на Платон за добрите реторици):

  • Резюме…

  • Предложено действие…

  • Предложени изпълнители…

  • Възможни плюсове…

  • Възможни проблеми...

  • Система за репрезентация на аргументи:

Аргумент I

Подкрепа А

Плюс 1

Подкрепа Б

Случаен чат

Минус 1

Плюс 1

Подкрепа А

Минус 1

Аргумент I

Подкрепа Б


 • Как може да бъде полезна такава система?

 • Освен приложността такава система е добра среда за експериментиране;

 • Може да се тестват чрез рандомизирани контролирани опити (RCT):

  • различни теории за намаляването на когнитивните грешки и груповите пристрастия;

  • методи на информационна визуализция;

  • методи за оптимизация на вземането на решения.

 • Дизайнерски проблеми:

  • Как да изградим по-добра система за гласуване?

  • Дали подобни принципи могат да се спазят и при масови обсъждания?

  • Как да се поддържа цялостната мотивация в общността?

  • Как да се социализират нови членове?

  • Как да се представят аргументите?

 • Интересни приложения:

  • Договаряне на мирни споразумения;

  • Вземане на медицински (диагностициране) и бизнес решения;

  • Бизнес комуникация;

  • Колаборативна наука…


 • Колективната интелигентност като HCR проблем има възможност да се бори с комплексните проблеми;

 • Тя дава добро приложно поле на когнитивната наука, но се съсредоточава върху по-високо ниво на анализ;

 • При система насочена срещу комплексни проблеми, трябва да се създаде колаборативна среда, която да има минимално количество минуси;

 • Тя трябва да може се справя с проблемите на мотивацията, когнитивните грешки, социалните пристрастия и да използва подобрени потребителски интерфейси.


ad