PowerPoint-presentasjon

PowerPoint-presentasjon PowerPoint PPT Presentation


  • 164 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

PowerPoint-presentasjon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Alle kjenner meitemarken og vet at den lever i jorden. Riktig mange av dem finner du i feit, fin matjord, men du kan treffe på dem nesten over alt, selv i ganske skrinn og sur skogsjord.Det finnes 20 arter i Norge

2.

3. Underjordiske nyttedyr Meitemarken lever av råtnende planterester og annet snacks som den finner i jorden. For å sikre seg noen ekstra godbiter drar den dødt løv med seg ned under bakken, og er dermed med på å tilføre jorden ekstra næringsstoffer som er nyttige for plantene som vokser der. Akkurat som bonden pløyer for at ikke jorden skal bli for hard og kompakt, graver meitemarken ganger som gjør at det kommer luft ned i jorden.

4. KJEMPEMEITEMARKER I tropene kan du støte på meitemarker som kan bli over 2 meter lange! De er så store at de til og med lager lyd når de gomler seg frem nede i jorden.

5. Fra venstre: Stor meitemark, skogsmeitemark,, kompostmeitemark, lang meitemark og grå meitemark

6.

7. Rosa meitemark

8. Grå meitemark(øverst) skogsmeitemark(nederst)

9. Kompostmeitemark

10. Stor meitemark (nærmest mynten) og skogsmeitemark

11. Grå meitemark (nærmest mynten) og lang meitemark

12. Visste du at... ... Meitemarken ikke tåler uv-lys og dør av "solbrenthet" etter bare kort tids sol eksponering? ...at noen meitemarkarter kan hoppe opp til 30 cm? ...at verdens største meitemarkart kan bli opp til 2 meter lang?

15. Ulike meitemarkarter fordeler seg ulikt i jordsøylen Gruppe 1: Disse meitemark karene lever øverst i jordlaget og spiser råtnende planterester. De er tynne, med et tverrsnitt på noen millimeter. Vanligvis er de korte, bare 2-6 cm lange, men en av artene kan som voksen bli opp til 15 cm. Fargen på ryggen er ofte rødlig, rødbrun eller brunlig. Gruppe 2: Disse artene lever litt lenger nede i jorda (10-30 cm). De lever på organisk materiale som finfordelte, døde planterester, sopp og bakterier, som de får med seg når de graver sine ganger gjennom jorda. Gruppe 3: 15-30 cm lange meitemark og tykke som en lillefinger. De bor i dype ganger (opp til 3 meter dype), men henter råtnende løv og planterester på jordoverflata, drar alt ned i gangene og spiser maten der

16. Skisse av en meitemark

  • Login