H demeeste valla tegevustest aalborgi kokkuleppe eesm rkide raamistikus ning tulevikukavadest
Download
1 / 27

H demeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesm rkide raamistikus ning tulevikukavadest - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest. Merle Looring Häädemeeste Vallavalitsus. 1994 kirjutasid Euroopa kohalikud omavalitsused alla Aalborgi kokkuleppele , mis oli aluseks Aalborgi koostöövõrgustiku asutamisele.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'H demeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesm rkide raamistikus ning tulevikukavadest' - faraji


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
H demeeste valla tegevustest aalborgi kokkuleppe eesm rkide raamistikus ning tulevikukavadest

Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest

Merle Looring

Häädemeeste Vallavalitsus


1994 kirjutasid Euroopa kohalikud omavalitsused alla eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadestAalborgi kokkuleppele, mis oli aluseks Aalborgi koostöövõrgustiku asutamisele.

Aalborgi koostöövõrgustik kaasab erineva suuruse ja rahvaarvuga omavalitsusi, kes on otsustanud poliitliste eesmärkide seadmisel ja rakendamisel lähtuda säästva arengu põhimõtetest

Häädemeeste vald liitus Aalborgi koostöövõrgustikuga 2006 aastal.

.


Aalborgi kokkuleppele allakirjutanud kohalikud omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes valdkondades:

avalik haldus;

juhtimine;

loodusvarade kasutamine;

tarbimine ja elustiil;

planeerimine;

transport;

kodanike tervis ja heaolu;

majandus;

sotsiaalne võrdsus ja õiglus;

osalemine säästva arengu tagamisel rahvusvahelisel tasandil.


Häädemeeste valla asukoht omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Häädemeeste valla asukoht (allikas Maa-amet, täiendatud)


1. Avalik haldus omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Olulisemate valdkondade tööd ja avalike teenuste osutamist valdkonna põhiselt korraldavad spetsialistid (raamatupidamine,

maakorraldus, arendustöö ja keskkond, ehitus, majandus)

EL toetusel toimuva projektide läbiviimiseks projektijuhid.

Dokumendihaldust ja õigusala korraldab vallasekretär


Avalik haldus olukord ja eesm rgid
Avalik haldus: olukord ja eesmärgid omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Olemas toimiv elektrooniline sh internetipõhine dokumendihaldussüsteem

Avatus

Ressursside kokkuhoid: ametnike tööaeg, sõidukulud jne.

Paindlikkus

Kaugtöö võimalus sh kodanikega suhtlemisel


Juhtimine
Juhtimine omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

15-liikmeline volikogu

5 liimeline vallavalitsus

Hallatavad asutused (15).

Juhtimise põhimõtted ja eesmärk:

edu- ja uuendusmeelne juhtimine


Loodus ja loodusvarad
Loodus ja loodusvarad omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

7 looduskaitseala ligi 25% valla territooriumist.

Looduskaitse arendamiseks on läbi viidud ja kavandamisel EL poolt toetatavaid projekte


Projekte
Projekte omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

1997-1998 Phare project

2001-2005 LIFE Nature

2005-2007 ERDF l

2005-2006 Interreg IIIA project Cross border tourism development

PIN Matra, ERDF, INTERREG

Ja Eesti Läti programm


Arendus ja planeerimistegevus
Arendus – ja planeerimistegevus omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

INTERREG III projekt ”Põhja-Liivimaa rannikualade algatus piiriületavaks sotsiaal-majanduslikuks arenguks”. Projekti raames koostati:

Ainaži, Salacgriva, Jaagupi jahisadamate arengustrateegia (Joint Strategy for Development of Yacht Ports in the North Livonian Region).

Põhja-Liivimaa rannikupiirkonna turismi, ettevõtluse ja turundusstrateegia (North Livonia Coastal Region Strategy for Tourism, Business and Marketing).

Kabli ja Treimani supelrandade teemaplaneering


Eesti-Läti programm omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

„Sinilipu poole Läänemere randadel“ (Beach Hopping)

Audru vald, Saulkrasti linn, Carnikava vald, Jurmala linn, Liepupe vald, Salacgriva linn.


Kalbli rand
Kalbli rand omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Projekti tulemusena alustatakse sellel suvel Kabli ranna-ala väljaarendamisega.

Rand saab teenindushoone ja vetelpäästetorni, kus tulevikus hakkavad valvet pidama vetelpäästjad, rajatakse promenaad, asfalteeritud parkimisplats, lõkke- ja piknikukohad ning teed ja rajad randa.

Kabli rand saab avaliku ranna staatuse ning edaspidi võib püüelda Sinilipu nõuetele vastavaks supelrannaks.


Firesafe
FireSafe omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Tuleohutusalane ühisprojekt

Läti Riiklik Tuletõrje- ja Päästeteenistus, Läti Vabatahtlike Tuletõrjeühingute Assotsiatsioon, Ainazi ja Staicele Linnavalitsused, Häädemeeste Vallavalitsus

Päästekeskuse planeerimine ja projekterimine,

vabatahtliku tuletõrje edendamine ja noorte treenimine,

tuleohutusvahendite propageerimine,

Muuseum ja näitused


Tarbimine ja elustiil
Tarbimine ja elustiil omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Looduslähedane elukeskkond

Suvekülalised

Kaugtöö ja selle võimaluste arendamine


Traditsiooniks on muutunud omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes Põhja-Liivimaa festivalide korraldamine. Eesmärgiks on tutvustada kohalikele ja külalistelePõhja-Liivimaapiirkonnale omast kultuuri, käsitööd ja toitu.


Transport
Transport omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Algati Pärnu maakonna teemaplaneeringu“Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica)

Eesmärk 4 realine maantee ja mitmetasandilised ristmikud


Kodanike tervis ja heaolu
Kodanike tervis ja heaolu omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Häädemeeste spordihoone

Tervishoid ja terviseedendus

Sotsiaalne infrastruktuur


Sotsiaalne infrastruktuur omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Häädemeeste lasteaed

Vastavatud sõimerühm Häädemeeste lasteaias

Häädemeeste Keskkool

Metsapoole Põhikool

Massiaru Algkool

Kabli Lasteaed-algkool

Häädemeeste muusikakool

Häädemeeste lasteaed


Sotsiaalne infrastruktuur omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Treimani raamatukogu ja turismiinfopunkt

Häädemeeste Suurküla seltsimaja


Sotsiaalne infrastruktuur omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Eesmärgid:

Häädemeeste eakate hoolekandekeskus.

Metsapoole kooli võimla

Sotsiaalkorterid

Esitatud taotlused KOIT kavasse


Majandus
Majandus omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Olulisemad tegevusalad: ehitusmaterjalide tootmine ja ehitus, turism ja majutus, teenindus- ja kaubandus, kalatööstus, metsandus, teenindus, puidu töötlemine, põllumajandus, tööstuslik tootmine,

maxit Estonia AS kergkruusatehas


Eesm rgid
Eesmärgid omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Mitmekesisus

Kaugtöö võimaluste arendamine

Ettevõtjate ümarlaud ja MTÜ

Noortele suunatud ettrevõtlusalased koolitused koostöös TÜ Pärnu kolledziga

LEADER meede

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu


Sotsiaalne v rdsus ja iglus
Sotsiaalne võrdsus ja õiglus omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine

Sotsiaalkorterite pakkumine

Koolivõrgu säilitamine

Täiskasvanute haridus

Turvalisus


Osalemine j tkusuutliku arengu tagamisel
Osalemine jätkusuutliku arengu tagamisel omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Üksi on kohalikul omavalitsusel raske osaleda rahvusvahelises, riiklikus ja regionaalses otsustusprotsessis, millega on võimalik suunata ja reguleerida keskkonnaalaseid tegevusi.

Koostöö

Põhja ja baltimaade Aalborgi kokkuleppe koostöövõrgistik

Omavalitsuste ühendused ja koostöövõrgustikud

Pärnumaa oskusteabekeskus


Lahendused omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

Koostöö

Läbivad probleemid ühiskonnas (sh kohalikul tasandil):

Majandus- ja usalduskriis ühiskonnas

Bürokraatia ja asjaajamise kohmakus pidurdavad initsiatiivi ja ettevõtlikkust

Otsuste edasilükkamine või otsustamatus

Teenuste tsentraliseeritus


Tänan kuulajaid. Häid pühi soovides! omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes

[email protected]

Fotod: M. Looring, M. Sepp J.Looring, T. Abel


ad