Korta Chenresig - PowerPoint PPT Presentation

Denna bok innehåller recitation och meditation på den Store Barmhärtige, ”Till gagn för alla v...
Download
1 / 60

  • 123 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Denna bok innehåller recitation och meditation på den Store Barmhärtige, ”Till gagn för alla varelser så många som himlen är stor”. Korta Chenresig. Recitation av Chenresig meditationen. Först tillflykt och utvecklande av Bodhicitta.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Korta Chenresig

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Korta chenresig

Denna bok innehåller recitation och meditation på den Store Barmhärtige, ”Till gagn för alla varelser så många som himlen är stor”

Korta Chenresig


Recitation av chenresig meditationen f rst tillflykt och utvecklande av bodhicitta

Recitation av Chenresig meditationen.Först tillflykt och utvecklande av Bodhicitta.


Sangje tj dang tsog kji tjog nam la till buddha l ran och skaran av alla de upph jda

SANGJE TJÖ DANG TSOG KJI TJOG NAM LA Till Buddha, Läran och skaran av alla de Upphöjda…

1… 2… 3


Djang tjub bar du dag ni kjab su tji tar jag min tillflykt tills jag n tt upplysningen

DJANG TJUB BAR DU DAG NI KJAB SU TJI…tar jag min tillflykt tills jag nått upplysningen.

1… 2… 3


Korta chenresig

DAG GI DJIN SOG GJI PAI SÖNAM KJIGenom förtjänsten av att utöva givmildhet, rätt uppförande, tålamod, flit, koncentration och visdom(6 paramitas)

1… 2… 3


Dro la pen tjir sangje drub par shog m vi n buddha tillst ndet till gagn f r alla varelser

DRO LA PEN TJIR SANGJE DRUB PAR SHOGmå vi nå Buddha tillståndet till gagn för alla varelser.

1… 2… 3


Sangje tj dang tsog kji tjog nam la till buddha l ran och skaran av alla de upph jda1

SANGJE TJÖ DANG TSOG KJI TJOG NAM LA Till Buddha, Läran och skaran av alla de Upphöjda…

1… 2… 3


Djang tjub bar du dag ni kjab su tji tar jag min tillflykt tills jag n tt upplysningen1

DJANG TJUB BAR DU DAG NI KJAB SU TJI…tar jag min tillflykt tills jag nått upplysningen.

1… 2… 3


Korta chenresig

DAG GI DJIN SOG GJI PAI SÖNAM KJIGenom förtjänsten av att utöva givmildhet, rätt uppförande, tålamod, flit, koncentration och visdom(6 paramitas)

1… 2… 3


Dro la pen tjir sangje drub par shog m vi n buddha tillst ndet till gagn f r alla varelser1

DRO LA PEN TJIR SANGJE DRUB PAR SHOGmå vi nå Buddha tillståndet till gagn för alla varelser.

1… 2… 3


Sangje tj dang tsog kji tjog nam la till buddha l ran och skaran av alla de upph jda2

SANGJE TJÖ DANG TSOG KJI TJOG NAM LA Till Buddha, Läran och skaran av alla de Upphöjda…

1… 2… 3


Djang tjub bar du dag ni kjab su tji tar jag min tillflykt tills jag n tt upplysningen2

DJANG TJUB BAR DU DAG NI KJAB SU TJI…tar jag min tillflykt tills jag nått upplysningen.

1… 2… 3


Korta chenresig

DAG GI DJIN SOG GJI PAI SÖNAM KJIGenom förtjänsten av att utöva givmildhet, rätt uppförande, tålamod, flit, koncentration och visdom(6 paramitas)

1… 2… 3


Dro la pen tjir sangje drub par shog m vi n buddha tillst ndet till gagn f r alla varelser2

DRO LA PEN TJIR SANGJE DRUB PAR SHOGmå vi nå Buddha tillståndet till gagn för alla varelser.

1… 2… 3


Korta chenresig

DAG SOG KA KJAB SEMTJEN GJIDAG SOG KA KJAB SEMTJEN GJIJag och alla varelser så många som rymden är stor…


Tji tsug pe kar dawai teng har ovanp huvudet en vit lotus och ver den en m nskiva

TJI TSUG PE KAR DAWAI TENG…har ovanpå huvudet en vit lotus, och över den en månskiva…


Hri le pag tjog tjenresig p vilken st r hri som f rvandlas till tjenresig

HRI LE PAG TJOG TJENRESIGpå vilken står Hri, som förvandlas till Tjenresig.


Kar sal ser nga den tro vit klar utstr lande ljus i de fem f rgerna

KAR SAL ÖSER NGA DEN TROVit, klar, utstrålande ljus i de fem färgerna…


Dse dsum tug djei tjen gji sig och vackert leende ser han p oss med djup medk nsla

DSE DSUM TUG DJEI TJEN GJI SIG…och vackert leende, ser han på oss med djup medkänsla.


Tjag shii dangpo tal djar dse han har fyra h nder tv med handflatorna samman i b n

TJAG SHII DANGPO TAL DJAR DSEHan har fyra händer, två med handflatorna samman i bön,


Og nji she treng pe kar nam tv som h ller ett kristallradband och en vit lotus

OG NJI SHE TRENG PE KAR NAMtvå som håller ett kristallradband och en vit lotus


Dar dang rintjen gjen gji tre siden och juveler smyckar hans gestalt

DAR DANG RINTJEN GJEN GJI TRESiden och juveler smyckar Hans gestalt,


Ridag pagpe t jog sol ett antilopskinn t cker hans v nstra skuldra

RIDAG PAGPE TÖ JOG SOLett antilopskinn täcker Hans vänstra skuldra


Pagme pe u gjen tjen pagme amithabha kr ner hans huvud

ÖPAGME PE U GJEN TJENÖpagme (Amithabha) kröner Hans huvud


Shab nji dordjei kjiltrung shug han sitter i dordjest llning

SHAB NJI DORDJEI KJILTRUNG SHUGHan sitter i dordjeställning.


Dri me dawar gjab tenpa en fl ckfri m ne st der hans rygg

DRI ME DAWAR GJAB TENPAEn fläckfri måne stöder Hans rygg


Kjab ne kun du ngo wor gjur han r hela tillflyktens essens

KJAB NE KUN DU NGO WOR GJURHan är hela tillflyktens essens.


Jag och alla varelser ber med samst mmig r st till tjenresig och s ger

Jag och alla varelser ber med samstämmig röst till Tjenresig och säger:


Djo wo kj n gji ma g ku dog kar o du dle helt utan fel med vit gestalt

DJO WO KJÖN GJI MA GÖ KU DOG KARO Du ädle, helt utan fel, med vit gestalt…

1… 2… 3


Dsog sangje kji u la gjen den full ndade buddha kr ner ditt huvud

DSOG SANGJE KJI U LA GJENden fulländade Buddha kröner Ditt huvud.

1… 2… 3


Tug djej tjen gji drola sig med djup medk nsla ser du p alla levande

TUG DJEJ TJEN GJI DROLA SIGMed djup medkänsla ser Du på alla levande.

1… 2… 3


Tjenresig la tsag tjalo f r dig tjenresig bugar jag mig

TJENRESIG, LA TSAG TJALOFör Dig, Tjenresig, bugar jag mig.

1… 2… 3


Djo wo kj n gji ma g ku dog kar o du dle helt utan fel med vit gestalt1

DJO WO KJÖN GJI MA GÖ KU DOG KARO Du ädle, helt utan fel, med vit gestalt…

1… 2… 3


Dsog sangje kji u la gjen den full ndade buddha kr ner ditt huvud1

DSOG SANGJE KJI U LA GJENden fulländade Buddha kröner Ditt huvud.

1… 2… 3


Tug djej tjen gji drola sig med djup medk nsla ser du p alla levande1

TUG DJEJ TJEN GJI DROLA SIGMed djup medkänsla ser Du på alla levande.

1… 2… 3


Tjenresig la tsag tjalo f r dig tjenresig bugar jag mig1

TJENRESIG, LA TSAG TJALOFör Dig, Tjenresig, bugar jag mig.

1… 2… 3


Djo wo kj n gji ma g ku dog kar o du dle helt utan fel med vit gestalt2

DJO WO KJÖN GJI MA GÖ KU DOG KARO Du ädle, helt utan fel, med vit gestalt…

1… 2… 3


Dsog sangje kji u la gjen den full ndade buddha kr ner ditt huvud2

DSOG SANGJE KJI U LA GJENden fulländade Buddha kröner Ditt huvud.

1… 2… 3


Tug djej tjen gji drola sig med djup medk nsla ser du p alla levande2

TUG DJEJ TJEN GJI DROLA SIGMed djup medkänsla ser Du på alla levande.

1… 2… 3


Tjenresig la tsag tjalo f r dig tjenresig bugar jag mig2

TJENRESIG, LA TSAG TJALOFör Dig, Tjenresig, bugar jag mig.

1… 2… 3


De tar tse tjig sol tab pe n r man bett s str lar ljus i de fem f rgerna fr n tjenresig

DE TAR TSE TJIG SOL TAB PENär man bett så, strålar ljus i de fem färgerna från Tjenresig…


Pag pai ku le ser tro och renar oss fr n all v r orena karma

PAG PAI KU LE ÖSER TROoch renar oss från all vår orena karma…


Nadag le nang trul she djang alla skenbilder och illusioner

NADAG LE NANG TRUL SHE DJANG… alla skenbilder och illusioner.


Tji n dewatjen gji shing den yttre v rlden blir dewatjens rena land

TJI NÖ DEWATJEN GJI SHINGDen yttre världen blir Dewatjens Rena Land…


Korta chenresig

NANG TJU KJE DROI LU NGAG SEM… alla varelsers kropp, tal och sinne blir till Tjenresigs Kropp, Tal och Sinne


Tjenresig wang ku sung tug allt vi kan se h ra och uppfatta med v rt sinne

TJENRESIG WANG KU SUNG TUGAllt vi kan se, höra och uppfatta med vårt sinne…


Nang drag rig tong djerme gjur blir oskiljaktigt fr n tomheten

NANG DRAG RIG TONG DJERME GJUR… blir oskiljaktigt från Tomheten.


Meditera s medan mantran l ses

Meditera så medan mantran läses


Korta chenresig

OM MANIPEMEHUNGUttala detta så många gånger du kan. Låt sinnet vila i sitt eget väsens djup utan att skilja påsubjekt, objekt och handling…


Om ma ni pe me hung

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG

OM Renar oss från högmod

MARenar oss från avund

NIRenar oss från begär

PERenar oss från okunnighet

MERenar oss från fastklängande

HUNG Renar oss från hat

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG


Om ma ni pe me hung1

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG

OM Renar oss från högmod

MARenar oss från avund

NIRenar oss från begär

PERenar oss från okunnighet

MERenar oss från fastklängande

HUNG Renar oss från hat

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG

OM MANIPEMEHUNG


Om ma ni pe me hung2

OM MANIPEMEHUNG


Dag shag lu nang pag pai ku min och alla andras kroppar

DAG SHAG LU NANG PAG PAI KUMin och alla andras kroppar …


Dra drag ji ge drug pai djang uppenbarar sig i form av den dles gestalt

DRA DRAG JI GE DRUG PAI DJANG…uppenbarar sig i form av den Ädles Gestalt.


Dren tog jeshe tjenpoi long allt ljud r hans mantra all tankeverksamhet r den stora visdom

DREN TOG JESHE TJENPOI LONGAllt ljud är hans Mantra, all tankeverksamhet är den Stora Visdom.


Gewa di ji njur du dag genom f rtj nsten av detta

GEWA DI JI NJUR DU DAGGenom förtjänsten av detta…


Tjenresig wang drub gjur ne efter att snabbt ha f rverkligat den m ktige tjenresig

TJENRESIG WANG DRUB GJUR NE… efter att snabbt ha förverkligat den mäktige Tjenresig,


Korta chenresig

DROWA TJIG KJANG MALU PA DE JI SA LA GÖ PAR SHOGmå jag föra alla varelser utan undantag till detta tillstånd.


  • Login