NVBR GIS-dag
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

NVBR GIS-dag PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NVBR GIS-dag. Project Sherpa. Projectmanager Jan Hoogstraten. De Opdracht. STANDAARDISEER Voor de Nederlandse politie Geografisch Informatie Systeem Digitaal Kaartmateriaal Positiebepalingsysteem Realiseer de benodigde ICT-architectuur Sluit daartoe contracten af met leveranciers

Download Presentation

NVBR GIS-dag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NVBR GIS-dag

Project Sherpa

Projectmanager Jan Hoogstraten


De Opdracht

 • STANDAARDISEER

 • Voor de Nederlandse politie

 • Geografisch Informatie Systeem

 • Digitaal Kaartmateriaal

 • Positiebepalingsysteem

 • Realiseer de benodigde ICT-architectuur

 • Sluit daartoe contracten af met leveranciers

 • Verzorg de communicatie

 • Kanaliseer de geldstromen


briefing

Inhoud presentatie

 • Sherpa Opdracht

 • Voorbereidingen

 • Europese aanbesteding

 • Sherpa functionaliteit release 1.0

 • Operationele multidisciplinaire toets

 • Keteninformatie-uitwisseling

 • GI4OOV


Sherpa domeinen


Voorbereidingsfase

 • Activiteiten

  • Inventarisatie gebruikerswensen

  • Vaststellen standaarden

  • Marktscan

  • Onderzoek TNO/FEL

 • Ideaalset

  • Digitaal kaartmateriaal

  • GIS

  • Geografische Intelligentie

  • Positiebepaling

  • ICT-architectuur


Europese aanbesteding

 • Opdrachtgever CIP

 • Uitvoering ISC

 • Aanbesteding 4 percelen (release 1.0 Sherpasuite)

  • GIS

  • Digitaal kaartmateriaal

  • Positiebepalingsysteem

  • Berichtenserver

 • Ten behoeve van sector Openbare Orde en veiligheid


Meldkamer

GIS

Berichten

server

Meekijk

functie

GIS

Analyse

GIS

Dig. kaart

Berichten

server

Realiseer alleen boven-

regionale berichtafhandeling


Bereikbaarheidswolk vanuit voertuig en incident

Aanrijtijdenoverzicht (routering via de weg op twee manieren)

Routeringinformatiesysteem

Overlappende objecten labels

Replay

Spoortrekken (volg voertuig)

Kaartlagen en layers

Tekenmogelijkheden (vanuit beheeromgeving als extra laag)

Schaalaanduiding en meetmogelijkheden

Legenda oproepen als extra laag

Marker op het scherm

Koppeltabel (aanvalsplannen, foto’s et cetera)

zoom naar incident/voertuig/object in GIS

Connectiedetectie

Functionaliteit Sherpa GIS release 1.0


Wat is Sherpa meldkamer?


Voertuigen

Objecten

Incidenten

Sherpa Meldkamer GIS


Rechter-

Muisknop

menu

Menu release 1.0


incident

Bereikbaarheid vanuit incident


Bereikbaarheid vanuit eenheid

Actieradius vanuit eenheid


Actieradius eenheden

Actieradius vanuit alle eenheden


navigatie

Routenavigatie


Detail

replay

tijdinstelling

roepnummer

tijdinstelling

roepnummer

Replay functionaliteit


Spoor eenheid

Spoorvolgen


Digitaal kaartmateriaal

 • Vectormateriaal (basisbestand, vergelijkbaar met AVV-bestand)

  • Nederland + Schengen grensstrook

  • Hartlijnen

   • Gescheiden rijbanen beide banen

  • Rijwielpaden

  • Gescheiden wandelpaden

 • Huiscoördinaten

 • Routering

  • Wegklasse

  • Snelheden

  • Rijrichting

  • Inrij- en afslagverboden

  • Specifieke OOV-attributen


Digitaal kaartmateriaal producten II

 • Administratieve grenzen

  • Gemeente, woonplaatsen, postcodes, CBS

  • Aanvullende sets op verzoek

 • Referentiemateriaal

  • 10 lagen raster in specifieke schaalrange

  • 1 laag Vector

 • Bijzonderheden

  • Software t.b.v. blokkades

  • Onderzoek basisset ter vervanging van NLB

  • Vier updates per jaar

  • Spoed updaten (onbeperkt) op aanvraag

 • Luchtfotobestand van heel Nederland (separaat contract)


Luchtfoto bestand


Operationele pilot HVR Gelderland-Midden

 • Opdrachtgever is BZK, uitvoering HVR-GM samen met ISC

 • Participanten zijn NVBR, AZN en CIP

 • Doelstelling is het operationeel toetsen van het gebruik van Sherpa binnen een multidisciplinaire omgeving (Centralist, RCC)

 • Uitbreiding functionaliteit ten behoeve van RAC en MKA bovenop Sherpa release 1.0 (PvEW Brandweer)

 • Koppeling met Ambunet en Veiligheidsnet


Model ketenanalyse

Bron: Twijstra Gudde analyse OOV sector m.b.t. Geo-informatie


Referentiegevallen

Bron: Twijstra Gudde analyse OOV sector m.b.t. Geo-informatie


.XLS

.CSV

Admin

CPA-regio

Brandweer-regio

Politie-regio

CBS

Gemeente

Wijk

Buurt

ViCLAS

BPS

Xpol

Genesys

ANDES

RASTER

GIDS

incidenten

Adressen

adreslocaties

Project

Analyse-objecten

Area of ……

Luchtfoto

FME, NEN1878, ODBC, ASCII,…


Geo-informatie voor OOV (GI4OOV)

 • Overheid stimuleringsprogramma ‘Ruimte voor GEO-Informatie’

 • Doel is de ontwikkeling van een applicatie voor het ontsluiten van GEO-informatie via webservices

  • Inzichtelijk maken van gebruikersbehoefte

  • Inzicht verkrijgen van beschikbare (dynamische) data

  • Toetsen bestuurlijke en operationele haalbaarheid

  • Ervaring opdoen met de architectuur

 • Consortium met BZK, NVBR, CIP, AZN, leveranciers van GEOdata en kennis(instituten)

 • Projectmatige uitvoering


Heeft u nog vragen?

Bedankt voor uw aandacht!


 • Login