พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 - PowerPoint PPT Presentation

2535 2 2551
Download
1 / 67

 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551. บริษัทประกันชีวิต บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต นักคณิตศาสตร์ประกันภัย กองทุนประกันชีวิต การบังคับใช้กฎหมายทางอาญา และทางปกครอง. 2. หลักทรัพย์ประกัน. บริษัทประกันชีวิต

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2535 2 2551

..2535 2 ..2551

2


2535 2 2551

 • 20

3

3


1 2554

1 .. 2554

:

: 2%

50

4

4


2535 2 2551

1 .. 54

: 4

1.

2.

3.

4.

5

5


2535 2 2551

6


2535 2 2551

/

( )

27/6

7

7


2535 2 2551

()

(1)

( 23)

(2) 25% (1)

8


2535 2 2551

...

 • 27/4 .1

 • 23

  27/4 .1... 27/4 .2

 • 27/4 .3

 • 94/1


2535 2 2551

 • 28

 • 93

 • 114


2535 2 2551

 • 29

 • 30

 • 95


2535 2 2551

 • ...

 • ...

 • -


2535 2 2551

 • -


2535 2 2551

 • 33

 • 93


2535 2 2551

 • 34

 • 30

 • 93


2535 2 2551

/

 • /

  40 43 45

 • 98


2535 2 2551

 • 23

  28 36

 • 114


2535 2 2551

/

...

......

48


2535 2 2551

( .) 37/1


2535 2 2551

-

-

/ 37


2535 2 2551

( 37 )

- 4 2548


2535 2 2551

4 2548

2 9

2

- 1

- 2


2535 2 2551

2 (1)

865


2535 2 2551

2 (3)

2 (4)


2535 2 2551

2 (5)

......

2 (6)


2535 2 2551

..

2 (7)

.....

...


2535 2 2551

2 (8)

......

2 (9)

......

...


2535 2 2551

93


2535 2 2551

 • 53

  55

 • 93


2535 2 2551

 • /

  1.

  2.

  3.

  4.

  5. ...

 • 64


2535 2 2551

...

117/2


2535 2 2551

...

( /

)

117


2535 2 2551

( 46/1)

. / ( 117/2)

33

33


2535 2 2551


2535 2 2551

/

 • :

 • :

36

36


2535 2 2551

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

37


2535 2 2551

/ (.70)

(.70/1)

(.71)

/

(.71/1)

( 30,000 )

38

38


2535 2 2551

/

(.30/1)

39

39


2535 2 2551

106/1

(1) 30,000

(2) 3 30,000

40


2535 2 2551

. (.70/2 .)

(.71/1)

(.19)

41

41


2535 2 2551

//

 • /

  (.81)

42


2535 2 2551

.

 • /

 • (Direct mail)

 • (Bancassurance)

43


2535 2 2551

44


2535 2 2551

/

45


2535 2 2551

/

 • /

 • /

46


2535 2 2551

/

 • FreeLook (15 )

 • /

47


2535 2 2551

 • /

 • 6

 • 8.30-19.00 .

48


2535 2 2551

49


2535 2 2551

 • -

  -

  -

  -

  - FreeLook (30 )

50


2535 2 2551

 • ()

 • 7 FreeLook (30 )

51


Direct mail

(Direct mail)

 • - -

  -

  -

52


Bancassurance

(Bancassurance)

53


2535 2 2551

.........

...

... 83

113

...

...

...


2535 2 2551

/...

/

....../...

...

...

/

. ...


2535 2 2551

 • ... ... ... ...

 • ...

 • .

 • 117/2 1


2535 2 2551

/

 • ... 117/2 ()

  - 117 ()

  - 27 ()

  - 81 ()

 • . 11 .. 2552 /

  ...


2535 2 2551

...

/

......


2535 2 2551

...

...

( /

)


2535 2 2551

...


2535 2 2551

...


2535 2 2551

...


2535 2 2551

...


2535 2 2551


2535 2 2551

 • 84

 • 85

  1) /

  2)

  3)

65


2535 2 2551

(1)

(2)

(.84)

66


2535 2 2551

(.85/5)

 • () 1

67


2535 2 2551

68


 • Login