Bankacılık sektörü
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Bankacılık sektörü Nisan-Haziran 2011 dönemindeki gelişmeler 27 Temmuz 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bankacılık sektörü Nisan-Haziran 2011 dönemindeki gelişmeler 27 Temmuz 2011. Gündem ve gelişmeler; küresel ekonomi. Genel seyir; Küresel toparlanma, öngörülenden daha yavaş olsa da, devam ediyor GÜ; bütçe açığı, borç yükü ve finansal sektörün güçlendirilmesi

Download Presentation

Bankacılık sektörü Nisan-Haziran 2011 dönemindeki gelişmeler 27 Temmuz 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Bankacılık sektörü

Nisan-Haziran 2011

dönemindeki gelişmeler

27 Temmuz 2011


G ndem ve geli meler k resel ekonomi

Gündem ve gelişmeler;küresel ekonomi

 • Genel seyir;

  • Küresel toparlanma, öngörülenden daha yavaş olsa da, devam ediyor

  • GÜ; bütçe açığı, borç yükü ve finansal sektörün güçlendirilmesi

  • GOÜ; sermaye hareketlerinin yönetimi, hızlı büyüme, cari açık, enflasyon, istikrarın korunmasına yönelik önlemler

  • ABD; borçlanma limitinin yükseltilmesi

  • AB; sorunun yayılma riski

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


G ndem ve geli meler k resel ekonomi1

Gündem ve gelişmeler;küresel ekonomi

 • İkinci çeyrekte gelişmeler

  • Küresel büyüme beklenene yakın

  • GÜ’de fiskal sorunların çözümünde siyasi irade eksikliği, ABD ve AB’deki gelişmeler nedeniyle risk arttı

  • GÜ’de faiz oranları düşük düzeyde kaldı, GOÜ’e sermaye girişi hızlandı

  • Enerji ve emtia fiyatlarında artış durdu

  • Enflasyon yavaş da olsa yükseldi

  • Japonya depremi ve ODKA ülkelerindeki siyasi gelişmeler ticareti olumsuz etkiledi

  • GÜ’in bazılarında uluslararası kredi notu düşmeye devam etti

  • GOÜ’de istikrarın korunmasına yönelik önlemler arttı

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


G ndem ve geli meler t rkiye ekonomisi

Gündem ve gelişmeler;Türkiye ekonomisi

 • İkinci çeyrekte gelişmeler;

  • Büyümenin hız kesmesi daha bariz

  • Gsyh’ya oranı olarak, tasarruf açığı kamuda düştü, özelde büyüdü

  • Gsyh’ya oranı olarak, bütçe açığı düştü, iç borç stoku azaldı

  • UFE daha yüksek, TUFE dalgalı

  • Reel faiz oranları düşük düzeyde kaldı

  • TL’nin reel değer kaybı hızlandı

  • Sermaye girişi sürdü

  • MB döviz rezervleri artmaya devam etti

  • Parasal taban artışında net iç varlık büyümesi daha etkili oldu

  • Bankaların APİ’den borcu hızlandı

  • Yurtdışından borçlanma maliyeti yükseldi

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


G ndem ve geli meler bankac l k sekt r

Gündem ve gelişmeler;Bankacılık sektörü

 • İkinci çeyrekte gelişmeler;

 • Maliyet ve risk fiyata daha fazla yansıtıldı; kredi faizleri daha yüksek miktarda arttı

 • Faiz giderleri, faiz gelirlerinden daha hızlı arttı; net faiz marjı düştü

 • Faiz dışı gelir-gider dengesi hala negatif ancak fark küçülüyor;

 • Net kar azaldı

 • Sermaye yeterliliği oranı düştü

 • Bono ve tahvil ihracı arttı

 • Repo işlemlerinden borçlanma arttı

 • Mevduatın vadesi sınırlı da olsa uzadı

 • Yurtdışı bankalardan borçlanma artışı yavaşladı

 • Finansal kurumların piyasa değeri düştü

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Tasarruf a n n ok nemli b l m zel sekt rden

Tasarruf açığının çok önemli bölümü özel sektörden…

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Kamu kesiminin kaynak talebi azal yor

Kamu kesiminin kaynak talebi azalıyor

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Para taban n n b y mesinde net i varl klardaki art daha etkili

Para tabanının büyümesinde net iç varlıklardaki artış daha etkili

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Son çeyrekte TL’nin değer kaybı hızlandı

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Reel faiz oranları düşük düzeyde

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Kredilerin seyri

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Sorunlu kredi oranı düştü

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Kredi/mevduat oranı yükseldi

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Özkaynak büyümesi yavaş

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Sermaye yeterliliği düştü

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Kar azalması sermaye büyümesini sınırlandırdı

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Özkaynak karlılığı geriledi

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Finansal kurumların piyasa değeri düştü

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Çalışan sayısı artıyor

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Genel değerlendirme ve beklentiler

 • Küresel ekonomi, GÜ’lerdeki ciddi sorunlar nedeniyle önemli bir yol ayırımında. Ekonomik gündemin ilk sırasında ABD ve AB’nin alacağı kararlar var; ya büyüme daha yavaş bir hızda sürecek ya da belirsizlik/yüksek riskli ortam devam edecektir.

 • Küresel ekonomide süregelen dengesizliklerin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri çok yönlü olarak devam etmektedir. Dengesizlikler giderilinceye kadar ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olunması önemlidir.

 • Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için istikrarın korunması yönündeki çabalara tüm kesimlerin destek ve katkı sağlaması gereklidir. Bu bağlamda, iç tasarrufların artırılması yanında kaynakların etkin kullanılmasına özel bir hassasiyet gösterilmelidir.

 • Yakın dönem gelişmeler açıkça gösterdi ki olumsuz gelişmelere dayanıklı olmanın temel koşullarından bir tanesi finansal kurumların özkaynaklarının yüksek olmasıdır. Bunun en etkin yolu, özkaynakların güçlenmesini sağlayacak ve büyümesini destekleyecek oranda faaliyet karının elde edilmesidir.

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Genel değerlendirme ve beklentiler

 • Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlamanın daha bariz olması bekleniyor;

  • Getirilen sınırlama dikkate alındığında ikinci yarı için büyüme marjı yüzde 7 düzeyindedir

  • Maliyet artışı ve küresel riskler nedeniyle kredi faizlerinde yukarı yönlü baskı beklenmektedir

  • Kredilendirmede daha seçici davranılacaktır

  • Büyüme hızının yavaşlamasına bağlı olarak kredi talebi daha yavaş artacaktır

  • Kar hacmindeki düşüş, TL’nin değer kaybı ve BDDK’nın düzenlemeleri dikkate alındığından sermaye yeterliliğindeki düşüşün de kredi büyümesini sınırlandırması beklenmektedir

 • Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşlar açısından, borçlanırken/borçların çevrilmesinde daha dikkatli olunmalıdır

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


Bankac l k sekt r nisan haziran 2011 d nemindeki geli meler 27 temmuz 2011

 • Teşekkür ederiz.

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011


 • Login