ZNAČAJ ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA U SUSTAVU PDV-a JOZO PILJIĆ NEUM, 26-28. IX 2013. - PowerPoint PPT Presentation

Zna aj administrativnih procedura u sustavu pdv a jozo pilji neum 26 28 ix 2013
Download
1 / 13

  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

XVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ULOGA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U REALIZACIJI POSLOVNIH CILJEVA. ZNAČAJ ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA U SUSTAVU PDV-a JOZO PILJIĆ NEUM, 26-28. IX 2013. Sadržaj. Administrativne procedure u sustavu PDV-a U vjet i uspješn e primjen e sustava PDV-a

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZNAČAJ ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA U SUSTAVU PDV-a JOZO PILJIĆ NEUM, 26-28. IX 2013.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zna aj administrativnih procedura u sustavu pdv a jozo pilji neum 26 28 ix 2013

XVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

ULOGA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U REALIZACIJI POSLOVNIH CILJEVA

ZNAČAJ ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA U SUSTAVU PDV-aJOZO PILJIĆNEUM, 26-28. IX 2013.


Sadr aj

Sadržaj

Administrativne procedure u sustavu PDV-a

Uvjeti uspješne primjene sustava PDV-a

Organizacija i funkcije porezne administracije

Troškovi administrativnih procedura u sustavu PDV-a

Uloga poreznog informacijskog sustava

Pravila rada javne administracije u europskim državama

Standardi za javnu upravu za države članice u EU

Efikasnost i učinkovitost temelj za reformu javne uprave u BiH

Zaključak


Administrativne procedure u sustavu pdv a

Administrativne procedure u sustavu PDV-a

Administrativne procedure u sustavu poreza na dodanu vrijednost obuhvaćaju sve poslove porezne administracije koji su u vezi sa praktičnom primjenom ovog poreza:

- organizacijska i funkcionalna pitanja porezne administracije,

- pitanje visine administrativnih troškova,

- tehničke opremljenosti porezne administracije,

- izbora metoda rada i kadrovska pitanja,

- provođenje poreznih postupaka i

- rad sa javnošću.


U vjet i uspje n e primjen e sustava poreza na dodanu vrijednost

Uvjeti uspješne primjene sustava poreza na dodanu vrijednost

Za uspješnu primjenu sustava poreza na dodanu vrijednost osnovni uvjeti su:

Efikasnost porezne administracije,

Jasna i jednostavna tehnika obračuna poreza na dodanu vrijednost,

Mali broj stopa i oslobađanja , pogotovo oslobađanja s pravom odbitka ulaznog poreza,

Janost i ndvosmislenost zakonskih i podzakonskih propisa,

Jednostavne porezne prijave i prijave za registraciju,

Stabilnost poreznih propisa,

Kvalitetni informacijski sustav.


Organizacija i funkcije porezne administracije

Organizacija i funkcije porezne administracije

organizirano zajedno sa administracijom za carine i akcize,

organizirano zajedno sa administracijom za porez na dohodak,

organizirano odvojeno od drugih vrsta poreza i

prema kategorijama poreznih obveznika.


Tro kovi administrativnih procedura u sustavu pdv a

Troškovi administrativnih procedura u sustavu PDV-a

Visina administrativnih troškova zavisi od slijedećih faktora:

broja poreznih obveznika,

odgovarajuće tehničke opremljenosti ,

organizacijske strukture porezne administracije,

strukture poreza na dodanu vrijednost,

jednostavnosti poreznih evidencija,

odgovarajuće strukture zaposlenih u poreznoj administraciji i dr.


Uloga poreznog informacijskog sustava

Uloga poreznog informacijskog sustava

Informacijski sustav treba da osigura:

brzu provjeru i tačnu obradu podataka,

kontrolu odbitaka ulaznog poreza i povrata,

brzu identifikacija grešaka,

čuvanje dosjea o poreznim obveznicima,

blagovremenu i tačna izrada izvještaja o prikupljenim prihodima,

kontrolu izvršavanja poreznih obveza i

brzu korespondenciju sa poreznim obveznicima.

  • Porezni obveznik treba da može sve zahtjeve i prijave uručiti osobno, besplatno poslati poštom ili elektronskim putem

  • Posebnu pažnju treba posvetiti onim poreznim obveznicima koji tačno i blagovremeno obračunavaju i plaćaju svoje obveze kako bi im omogućili da to učine na što jednostavniji način


Rang zemalja po razvijenosti e uprava u svijetu

Rang zemalja po razvijenosti e-uprava u svijetu

Rang

Zemlja

Indeks

Rang

Zemlja

Indeks

1

R. Koreja

0,9283

25

Slovenija

0,7492

2

Holandija

0,9125

30

Hrvatska

0,7328

3

V. Britanija

0,8960

51

Srbija

0,6312

4

Danska

0,8889

57

Crna Gora

0,6218

5

SAD

0,8687

79

BiH

0,5328

6

Francuska

0,8635

.…….

7

Švedska

0,8599

187

Haiti

0,1512

8

Norveška

0,8593

188

Nigerija

0,1119

9

Finska

0,8505

189

Čad

0,1092

10

Singapur

0,8474

190

Somalija

0,0640


Pravila rada javne administracije u europskim dr avama

Pravila rada javne administracije ueuropskim državama

princip pouzdanosti i predvidivosti u radu javne administracije

princip otvorenosti i transparentnosti u radu  javne administracije

princip odgovornosti u radu javne administracije

princip efikasnosti i efektivnosti u radu javne administracije


Standardi za javnu upravu za dr ave lanice u eu

Standardi za javnu upravu za države članice u EU

razdvojena javna od privatne sfere, javni interes od privatnog

odvojena politika od administracije

razvijena individualna odgovornost državnih službenika

zapošljavanje i unapređivanje po zaslugama

obezbjeđena zaštita rada, stabilne plate, definirana prava i obveze zaposlenih


Efikasnost i u inkovitost temelj za reformu javne uprave u bih

Efikasnost i učinkovitost temelj za reformu javne uprave u BiH

Potrošnja u javnom sektoru BiH je među najvećim u Europi i svijetu

Javna uprava treba da počne funkcionirati kao pokretač društvenog napretkai da poveća svoju efikasnost (u smislu odnosa između uloženih sredstava i učinka postignutih njenim aktivnostima)

Bolja koordinacija na svim razinama

Potrebna je financijski odgovorna i održiva uprava

Prisutnost korupcije i percepciju korupcije svesti na najmanju moguću mjeru

Trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika u stjecanju novih znanja i vještina

Neophodno je da se izgrade pokazatelji uspješnosti i da ministarstva financija nagrađuju ili kažnjavaju pojedine proračunske korisnike za bolje ili lošije ostvarene rezultate


Zaklju ak

Zaključak

Zauspješnu provedbu sustava poreza na dodanu vrijednost osnovni preduvjet je efikasna porezna administracija,

Porezni obveznici trebaju da mogu sve zahtjeve i prijave dostaviti osobno, besplatno poštom ili elektronskim putem,

Javna uprava treba da služi javnim potrebama, pružanjem usluga na pouzdan, brz, transparentan, efikasan i učinkovit način.

Reforma javne uprave treba da uključi etičke standarde, sprječavanje korupcije, unaprjeđenje komunikacije i koordinacije, efikasno korištenje informacijskih tehnologija i transparentno upravljanje ljudskim resursima,

Interes i zadovoljstvo građana i gospodarstva treba biti u fokusu,

Efikasna i učinkovita javna uprava je važan faktor razvoja svakog društva,

Potrebno je definirati pokazatelje efikasnosti i učinkovitosti javne uprave kao i uzroke neefikasnosti i neučinkovitosti javne uprave.


Zna aj administrativnih procedura u sustavu pdv a jozo pilji neum 26 28 ix 2013

HVALA NA PAŽNJI !


  • Login