Steinkjerhallen as
Download
1 / 29

Steinkjerhallen as - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Steinkjerhallen as. Anleggskonferanse 20-21 nov Utfordringer på hallbygging Styreleder Leif Arne Hafstad. Steinkjerhallen AS. Steinkjerhallen as eies av: Steinkjer kommune 60% Nord-Trøndelag fylkeskommune 40% Selskapet ledes av Richard Payne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Steinkjerhallen as

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Steinkjerhallen as

 • Anleggskonferanse 20-21 nov

 • Utfordringer på hallbygging

 • Styreleder Leif Arne Hafstad


SteinkjerhallenAS

 • Steinkjerhallen as eies av:

 • Steinkjer kommune 60%

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune 40%

 • Selskapet ledes av Richard Payne

 • Styret består av 5 personer valgt av de to eierne


Steinkjerhallen as


Steinkjerhallen as


Steinkjerhallen as

 • Alle haller som skal bygges må brukes av skoler på dagtid hvis det skal bli økonomisk forsvarlig.

 • Leieavtale med videregående skole


Steinkjerhallen as

 • Steinkjerhallen har gjennom sine leieavtaler solgt tiden mellom 0800 og 1530

 • Hallen selger tiden frem til 2300 til lag og foreninger

 • Voksentrening

 • Bedriftsidrettslag

 • Arrangemang


Steinkjerhallen as

 • Hvordan komme i gang?

 • Idretten bredt må få del i prosessen sammen med ledende politikere

 • Selskap som eier anlegg organiseres som AS.

 • Utdanning og idrett går hand i hand.

 • Næringslivet engasjeres tidlig.


Campus Steinkjer

 • Parallelt med at taket på den nye turn- og friidrettshallen bygges, jobbes det med å bygge merkevaren Campus Steinkjer.

 • Campus Steinkjer skal utvikles til å bli et regionalt kompetansesenter for idrett og et kraftsentrum i trøndersk idrett gjennom samarbeid mellom offentlig skole, frivillig idrett og næringsliv.


Campus Steinkjer

 • Med utgangspunkt i Guldbergaunet Idrettspark skal NT Fylkeskommune, Steinkjer kommune, Steinkjer videregående skole og NT Idrettskrets i fellesskap bidra til å utvikle infrastruktur, faglig innhold og funksjoner samt optimale samarbeidsformer i Campus Steinkjer.


Campus Steinkjer

 • Et slikt samarbeid vil styrke den offentlige skolen gjennom at tilbudet til elevene blir bedre. Gjennom et godt tilrettelagt kom4 petansesamarbeid vil både den frivillige idretten og skolen få utnyttet den idrettsfaglige kompetansen til å utvikle både idretten og skolen


Campus Steinkjer

 • Idrettens regionale ledd skal videreutvikle og styrke sin rolle som regional kompetanseformidler som en del av Campus Steinkjer. På utvalgte områder bør nordtrønderidretten utvikle seg til å bli en nasjonal kompetanseformidler.


Campus Steinkjer

 • I tillegg kan det private næringsliv nyttiggjøre seg den idrettsfaglige kompetansen som finnes, og samtidig bidra til ytterligere utvikling gjennom etablering av relevant næringsvirksomhet på området.


Campus Steinkjer

 • Gjennom et samarbeid med Høgskolen i NT og Norges Idrettshøgskole bør det være mulig å få lagt et desentralisert høgskoletilbud til Campus Steinkjer. Det bør også være mulig å få tilrettelagt oppdrag knyttet til idrettsforskning gjennom samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling.


Campus Steinkjer

 • Campus Steinkjer skal være en naturlig samarbeidspartner ved alle store arrangement i Steinkjer.


Campus Steinkjer

 • Campus Steinkjer bør ha følgende innhold og funksjoner:

 • IDRETTSKOMPETANSE

 • Steinkjer videregående skole Idrettsfaglig studietilbud i følgende idretter:

 • Volleyball

 • Håndball

 • Skiskyting

 • Langrenn

 • Friidrett

 • Fotball


`Campus Steinkjer

 • ”Spisset toppidrettstilbud” i følgende idretter:

 • Volleyball

 • Friidrett

 • Langrenn

 • Det er i tillegg grunnlag for å arbeide for at det også etableres et ”spisset toppidrettstilbud” innen:

 • Fotball (faglig godkjent av OLT MN og Fylkeskommunene)

 • Skiskyting


Campus Steinkjer

 • Norges Idrettshøgskole

 • Høgskoletilbud ved Campus Steinkjer. ”Topptrener 1”, som er et deltidsstudium som i dag eies av Olympiatoppen og gjennomføres av Norges Idrettshøgskole. Studiet retter seg mot trenere-lærere som skal undervise aldersgruppen 13 -19 år, og vektlegger pedagogikk og relevant idrettspsykologi.


Campus Steinkjer

 • NT Idrettskrets og særkretsene

 • Generell og spesifikk idrettskompetanse innenfor følgende områder:

 • Trenerutdanning

 • Lederutdanning

 • Organisasjonsutvikling

 • Anleggsutvikling

 • Prosessarbeid

 • Arrangementsutvikling


Campus Steinkjer

 • TESTSENTER

 • Oxycon Pro for måling av oksygenopptak og spirometri

 • Tredemølle Woodway 25 km/t og 20 % stigning

 • Lactatmåler av typen KDK

 • Pulsklokker

 • Fotoceller for måling av hurtighet

 • Plattformer for måling av spenst


Campus Steinkjer

 • Dagens tilbud bør videreutvikles til også å omfatte:

 • Stormølle for testing og teknikkanalyse av utøvere på rulleski samt løpetrening for andre utøvere

 • Analyseverktøy for analyse av teknisk og taktisk bevegelsesmønster for lag og enkeltutøvere

 • Avtale med slipeverksted for sliping og måling av spenn i langrennsski


Campus Steinkjer

 • IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE

 • Det vil naturlig gjøre Campus Steinkjer til et nasjonalt senter for funksjonshemmede friidrettsutøvere. Det er utfordrende og grensesprengende å bygge opp kompetanse rundt denne delen av virksomheten


Campus Steinkjer

 • Campus Steinkjer eies av Steinkjer videregående skole

 • Steinkjer kommune

 • NT Idrettskrets

 • Steinkjerhallen as


Campus Steinkjer

 • Styringsgruppe fra:

 • Videregående skole/ Rektor

 • NT-Idrettskrets/Daglig leder++

 • Steinkjer kommune/ Ordfører

 • Steinkjerhallen as/ Styreleder


SteinkjerhallenAS

 • Basis og turnhaller er noe som alle idretter har bruk for, for å skape grunnlag for balanse, styrke teknikk, smidighet etc


Campus Steinkjer

 • Denne hallenheten antas av fagfolk å gi prosjektet et fortrinn framfor de fleste andre tilsvarende anlegg med sikte på treningssamlinger, treningsleirer mm. for flere særidretter.


Styret engasjerer seg på Guldbergaunet

 • Styret jobber stadig for å øke Hallens engasjement i idretten og det lokale samfunnet.

 • Styret har engasjert seg aktivt i de nye utbyggingsplanene på Guldbergaunet.

 • Styresleder og daglig leder i Hallen deltar i hele plan- og byggeprosessen.

 • Prosjektet hadde ikke fått denne enheten uten Richard Paynes initiativ, turnforbundets konsept Idrettens basishall og Willy Skogø sin planløsning med kombinasjonen basishall-gymsal


FriidrettshallSentralbygg

 • Steinkjerhallen as er:

 • Byggherre for utbyggingen av ny hall-sentralbygg/Garderober

 • Eier

 • Driftsansvarlig


Driftskostnader

 • Steinkjerhallen henter energi fra avfallsdeponi ( Metangass)

 • Steinkjerhallen benytter denne energien selv, men leverer også fjernvarme til kunstgressbanen på Guldbergaunet.

 • Det skal legges vekt på bruk av fornybar energi løsninger til de nye byggene.


Steinkjerhallen as

 • Turnmiljøet som får en hall?

 • Turnmiljøet har i stor grad også gitt mye, i form av kompetanse og planer for betydelige beløp.

 • Samarbeide er meget viktig og har i Steinkjer vært utmerket.


 • Login