PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM - PowerPoint PPT Presentation

Plast k sanatlarda romant zm
Download
1 / 36

 • 247 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM. resimde romantizm. Yrd. Doç. Dr. Bedri Karayağmurlar. Romantizmi Hazırlayan Etkenler. 1- Rönesans ve Reform. 2- Yeni Topraklar. 3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar. 4- Ticaretten Sanayiye Geçiş. 5- Düşüncede Aydınlanma. 6- Fransız İhtilali.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Plast k sanatlarda romant zm

PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM

resimderomantizm


Yrd do dr bedri karaya murlar

Yrd. Doç. Dr. BedriKarayağmurlar


Romantizmi haz rlayan etkenler

Romantizmi Hazırlayan Etkenler

 • 1- Rönesans ve Reform.

 • 2- Yeni Topraklar.

 • 3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar.

 • 4- Ticaretten Sanayiye Geçiş.

 • 5- Düşüncede Aydınlanma.

 • 6- Fransız İhtilali.


1 r nesans ve reform

1- Rönesans ve Reform.

 • 15.-16.Yüzyıllarda Rönesans hareketleri içinde sanatta gelişmelerin kaynağında, doğanın ve insanın keşfi , dinde kilisenin konumunun değerlendirilmesi ve Eski Yunan kaynaklarının incelenmesi bulunmaktadır.


2 yeni topraklar

2- Yeni Topraklar.

 • Deniz aşırı ülkelere yapılan seferler, yeni ülkelerin kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasına neden oldu.

 • Sömürgecilik ve köle emeği Avrupa’da tarımsal üretiminin artmasına ve ticaret burjuvazisinin doğmasına neden oldu.


3 bilimsel al malar ve bulu lar

3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar.

 • Copernik ve Galileo gibi bilim adamlarının evren ve yeryüzüne ilişkin buluşları.

 • Denis Papen’in buhar gücünü keşfi.


4 ticaretten sanayiye ge i

4- Ticaretten Sanayiye Geçiş.

 • Buharlı makinelerin dokuma tezgahlarına ve diğer üretim alanlarına uygulanmaya başlamasıyla sanayii burjuvazisi yeni bir sınıf olarak doğdu ve gelişti.

 • Sanayileşmeyle birlikte, kırsal alandan kentlere göç yaşanmaya başlandı.


5 d ncede ayd nlanma

5- Düşüncede Aydınlanma.

 • Özellikle Descartes sonrası felsefedeki yeni yaklaşımlar insana ve evrene bakışı değiştirmeye başladı.

 • Spinoza, Leibniz, Hume gibi filozoflar algı ve duyum konularını değerlendirerek, salt akılla kavranan dünyanın egemenliğini sarstılar.

 • Diderot, J.J. Rousseau , Auguste Comte insan haklarını ve insan doğa ilişkilerini sorguladılar.


6 frans z htilali

6- Fransız İhtilali.

 • 1789 yılında Bastil’in basılmasıyla başlayan isyan, yönetim biçimini değiştirdi.

 • Kardeşlik, eşitlik, özgürlük sav sözlerini benimsetti.

 • Devrim bütün Avrupa’yı etkiledi ve yeni bir insan tipinin oluşmasında etken oldu.

 • Bütün bunlardan sanatçılar da etkilendiler.


Res mde romant zm

RESİMDE ROMANTİZM

 • Ön Romantikler.

 • Romantik Dönem.

 • 1- İngiltere

 • 2- Fransa

 • 3- Almanya


Eug ne delacroix halka nderlik eden zg rl k 1830

Eugéne Delacroix, Halka Önderlik Eden Özgürlük, 1830


Jacques luis david meryem ana dan yard m dileyen aziz roch

Jacques-Luis David, Meryem Ana’dan Yardım Dileyen Aziz Roch.


William turner bat 1805

William Turner, Batış,1805


William turner lordlar vr avam kamaras yang n 1831

William Turner, Lordlar vr Avam Kamarası Yangını,1831


John constable weymonth k rfezi 1818

John Constable, Weymonth Körfezi,1818


Eug n delacroix messolongion y k nt lar nda can eki en yunanistan

Eugén Delacroix, Messolongion Yıkıntılarında Can Çekişen Yunanistan.


Eug n delacroix yakub un melekle savas 1856 61

Eugén Delacroix,Yakub’un Melekle Savası,1856-61


Eug n delacroix evlerinde cezayirli kad nlar 1834

Eugén Delacroix,Evlerinde Cezayirli Kadınlar,1834


Eug ne delacroix sardanapal in l m 1827

Eugéne Delacroix, Sardanapal’in Ölümü,1827


Teodore g ricault m duse n sal taslak

Teodore Géricault, Méduse’ün Salı (Taslak)


Pierre paul prod hon psykhe nin ka r mas 1808

Pierre- Paul Prod’hon, Psykhe’nin Kaçırıması,1808


Francisco goya 3 may s 1808

Francisco Goya, 3 Mayıs 1808


Francisco goya sardalyan n g m lme t reni

Francisco Goya,Sardalyanın Gömülme Töreni.


Caspar david friedriche ku ular 1820

Caspar david Friedriche,Kuğular, 1820


Karl br llow pompei nin son g nleri 1828

Karl Brüllow, Pompei’nin Son Günleri. 1828


Johann fussli karabasan 1802

Johann Fussli, Karabasan, 1802


Jean auguste dominique ingres t rk hamam 1862

Jean- Auguste Dominique Ingres, Türk Hamamı,1862


Th odore chass riau il kl k 1853

Théodore Chassériau,Ilıklık,1853


Th odore chass riau macbeth ve b y c 1855

Théodore Chassériau,Macbeth ve Üç Büyücü,1855


Honor daumier don ki ot ve l kat r 1867

Honoré Daumier, Don Kişot ve Ölü Katır,1867


Honor daumier ratapoil

Honoré Daumier,Ratapoil


Jean fran ois millet lkbahar

Jean-François Millet,İlkbahar


Eug n framentin ahin av 1863

Eugén Framentin,Şahin Avı,1863


Fran ois rude l ms zl e uyanan napol on 1845

François Rude, Ölümsüzlüğe Uyanan Napoléon,1845


Jean baptiste carpeaux

Jean Baptiste Carpeaux,


Eug n delacroix

Eugén Delacroix


 • Login