Plast k sanatlarda romant zm
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM. resimde romantizm. Yrd. Doç. Dr. Bedri Karayağmurlar. Romantizmi Hazırlayan Etkenler. 1- Rönesans ve Reform. 2- Yeni Topraklar. 3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar. 4- Ticaretten Sanayiye Geçiş. 5- Düşüncede Aydınlanma. 6- Fransız İhtilali.

Download Presentation

PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM

resimderomantizm


Yrd. Doç. Dr. BedriKarayağmurlar


Romantizmi Hazırlayan Etkenler

 • 1- Rönesans ve Reform.

 • 2- Yeni Topraklar.

 • 3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar.

 • 4- Ticaretten Sanayiye Geçiş.

 • 5- Düşüncede Aydınlanma.

 • 6- Fransız İhtilali.


1- Rönesans ve Reform.

 • 15.-16.Yüzyıllarda Rönesans hareketleri içinde sanatta gelişmelerin kaynağında, doğanın ve insanın keşfi , dinde kilisenin konumunun değerlendirilmesi ve Eski Yunan kaynaklarının incelenmesi bulunmaktadır.


2- Yeni Topraklar.

 • Deniz aşırı ülkelere yapılan seferler, yeni ülkelerin kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasına neden oldu.

 • Sömürgecilik ve köle emeği Avrupa’da tarımsal üretiminin artmasına ve ticaret burjuvazisinin doğmasına neden oldu.


3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar.

 • Copernik ve Galileo gibi bilim adamlarının evren ve yeryüzüne ilişkin buluşları.

 • Denis Papen’in buhar gücünü keşfi.


4- Ticaretten Sanayiye Geçiş.

 • Buharlı makinelerin dokuma tezgahlarına ve diğer üretim alanlarına uygulanmaya başlamasıyla sanayii burjuvazisi yeni bir sınıf olarak doğdu ve gelişti.

 • Sanayileşmeyle birlikte, kırsal alandan kentlere göç yaşanmaya başlandı.


5- Düşüncede Aydınlanma.

 • Özellikle Descartes sonrası felsefedeki yeni yaklaşımlar insana ve evrene bakışı değiştirmeye başladı.

 • Spinoza, Leibniz, Hume gibi filozoflar algı ve duyum konularını değerlendirerek, salt akılla kavranan dünyanın egemenliğini sarstılar.

 • Diderot, J.J. Rousseau , Auguste Comte insan haklarını ve insan doğa ilişkilerini sorguladılar.


6- Fransız İhtilali.

 • 1789 yılında Bastil’in basılmasıyla başlayan isyan, yönetim biçimini değiştirdi.

 • Kardeşlik, eşitlik, özgürlük sav sözlerini benimsetti.

 • Devrim bütün Avrupa’yı etkiledi ve yeni bir insan tipinin oluşmasında etken oldu.

 • Bütün bunlardan sanatçılar da etkilendiler.


RESİMDE ROMANTİZM

 • Ön Romantikler.

 • Romantik Dönem.

 • 1- İngiltere

 • 2- Fransa

 • 3- Almanya


Eugéne Delacroix, Halka Önderlik Eden Özgürlük, 1830


Jacques-Luis David, Meryem Ana’dan Yardım Dileyen Aziz Roch.


William Turner, Batış,1805


William Turner, Lordlar vr Avam Kamarası Yangını,1831


John Constable, Weymonth Körfezi,1818


Eugén Delacroix, Messolongion Yıkıntılarında Can Çekişen Yunanistan.


Eugén Delacroix,Yakub’un Melekle Savası,1856-61


Eugén Delacroix,Evlerinde Cezayirli Kadınlar,1834


Eugéne Delacroix, Sardanapal’in Ölümü,1827


Teodore Géricault, Méduse’ün Salı (Taslak)


Pierre- Paul Prod’hon, Psykhe’nin Kaçırıması,1808


Francisco Goya, 3 Mayıs 1808


Francisco Goya,Sardalyanın Gömülme Töreni.


Caspar david Friedriche,Kuğular, 1820


Karl Brüllow, Pompei’nin Son Günleri. 1828


Johann Fussli, Karabasan, 1802


Jean- Auguste Dominique Ingres, Türk Hamamı,1862


Théodore Chassériau,Ilıklık,1853


Théodore Chassériau,Macbeth ve Üç Büyücü,1855


Honoré Daumier, Don Kişot ve Ölü Katır,1867


Honoré Daumier,Ratapoil


Jean-François Millet,İlkbahar


Eugén Framentin,Şahin Avı,1863


François Rude, Ölümsüzlüğe Uyanan Napoléon,1845


Jean Baptiste Carpeaux,


Eugén Delacroix


 • Login