ERGENLİK VE ERGENLİK ÇAĞI PSİKOLOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation

Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s
Download
1 / 75

  • 303 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ERGENLİK VE ERGENLİK ÇAĞI PSİKOLOJİSİ. Çocuğunuz ergenliğin stresini yaşarken, onun benlik saygısının oluşmasına nasıl yardımcı olabiliriz:. S.O.S !!!. İyi, olumlu düşünceler, çalışmalar vb. için kredi verin. Belki bir ayrıcalık, bir ödül verilebilir ya da ödül sözcüğü söylenebilir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ERGENLİK VE ERGENLİK ÇAĞI PSİKOLOJİSİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

ERGENLK VE ERGENLK AI PSKOLOJS


Ocu unuz ergenli in stresini ya arken onun benlik sayg s n n olu mas na nas l yard mc olabiliriz

ocuunuz ergenliin stresini yaarken, onun benlik saygsnn olumasna nasl yardmc olabiliriz:

S.O.S !!!


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

yi, olumlu dnceler, almalar vb. iin kredi verin. Belki bir ayrcalk, bir dl verilebilir ya da dl szc sylenebilir.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Duygularna sayg gsterin ve onu yarglamaktan kann. ikayetlerini,endielerini veya ilgilerini dinleyin ve onlar anlamaya aln.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Birlikte zaman

harcayn.

  • ocuunuza sorumluluklar verin ve baaracana ilikin ona gvenin.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Ondan beklentinizde mantkl olun.

ocuunuz, desteinize gereksinim duyduunda bunun iin hazr olun.

Ona ilginizi gsterin.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Profesyonellere dann ve ocuunuz intihara ynelik ya da kendine zarar verici dncelerini aklarsa yardm isteyin.


Ergenlik d neminde ki ilik geli imi ile ilgili bilgilenmeyi d rt bak a s yla grupland rabiliriz

Ergenlik dneminde kiilik geliimi ile ilgili bilgilenmeyi drt bak asyla gruplandrabiliriz:


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Kiilik, ergenin etkin olarak belirli geliim grevleriyle baa ktka geliir.

Bir alandaki (bilisel,fiziksel,duygusal vb.) geliimin dier alanlardaki geliimi etkiledii.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Geliim srecinde, ergenin deien toplum ve evreden de etkilendii dikkate alnmaldr.

Ergenlik, farkl kltrlerde farkl ekillerde yaanr.


Er nl k d nem n n en neml zell kler unlardir

ERNLK DNEMNN EN NEML ZELLKLER UNLARDIR:


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Erinlik akan bir dnemdir: Erinlik ocukluun sonlarna doru balar ve ergenlik yllarnda devam eder. ocuk cinsel olgunluk yana gelmeden birka yl nce bir takm fiziksel ve davransal deiikler geirmekte, ancak ergen saylmamaktadr. Bu nedenle erinlik bir yandan ocukluk dier yandan ergenlikle akan bir dnemdir.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Erinlik ksa bir dnemdir: 2 yldan 4 yla kadar uzayabilir. Erkeklerde 4, kzlarda 3 yla kadar srmektedir.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Erinlik hzl bir deime dnemidir: Erinlik, gerek fiziksel gerekse psikolojik deiikliklerin ok hzl olduu bir dnemdir. Bu hzl deime karmaa , yetersizlik ve gvensizlik duygularna ve bir ok ocukta istenmeyen davranlara yol aar.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Erinlik bir olumsuzluk evresidir: Olumsuzluk, bireyin kart bir tutum iine girmesini yada daha nce gelitirdii baz iyi niteliklerin olumsuzlamasn aklar. Bu kar tutum, zellikle erinliin balarnda ok belirgin ve youndur.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Erinlik ya deiiktir: Erinlik ya ok kk yalardan balayarak 18-19 yalarna kadar herhangi bir yata yer alabilir. Ancak erinlik ya ortalama olarak kzlarda 13, erkeklerde 14 ya olarak saptanmtr.


Duygusal gel m

DUYGUSALGELM


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Ergenliin balarndaki bymenin hzl oluu, ergenin hem duygularnda, hem de davran ve tutumlarnda belirgin farkllklar sergilemesine neden olur.


Bunlar a a daki gibi s ralanabilir

Bunlar aadaki gibi sralanabilir:

  • Duygularn Younluunda Art

  • Ak Olma

  • Mahcubiyet ve ekingenlik

  • Ar Hayal Kurma


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Tedirgin ve Huzursuz Olma

Yalnz Kalma stei

almaya Kar steksizlik

abuk Heyecanlanma


Ergenl k d nem nde en sik rastlanilan heyecan b mler

ERGENLK DNEMNDE EN SIK RASTLANILAN HEYECAN BMLER:


Korku

KORKU !!!


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

-Objelere kar duyulan korkular

(ylan, kpek vb.).

-Sosyal ilikilerden

duyulan korkular

(kalabalkta konuma)


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

- Ergenin kendisiyle ilgili korkular

(yoksulluk, lm, baarszlk)


End e

ENDE


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Daha ziyade hayali

nedenlerden oluur.

(ne olacam?)


Duygusal kirikliklar

DUYGUSAL KIRIKLIKLAR


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Biyolojik yetersizlikler, yetersiz alkanlk, yetenek ve beceriler.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

evresel yetersizlikler ve tehlikeler (maddi, aile, kural, disiplin vb.)

Birbirine kart isteklerin atmas.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

FKE

  • Alay edilme, yalanla aldatlma, yalanclkla sulanma.


Ruhsal zorlanmalar

RUHSAL ZORLANMALAR


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Uygun ortam salanamadnda ocuklarmzda grlebilecek davran bozukluklar:


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

rencide sosyal geri ekilme.

Uyumsuz davranlar, kama, alma, sua ynelme vb.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Madde bamll

(sigara, alkol, balli, tiner, uyuturucu )

Davran bozukluklar.

(stres, depresyon v.b.)


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

atma

(aile, okul, sokak )


Ergen n a les yle l k ler

ERGENN ALESYLE LKLER


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Ergen iin tehlikeli bir durum: Anne baba arasndaki anlamazlk.

ok az anne baba, ergen ocuklarnda gelecein yetikin haklarn grebilmektedir.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Anne babann ergen ocuklar hakkndaki yarglar kat, nyargl ve haksz olmamaldr.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Ergeni sistemli ktleme; aalk kompleksine ya da dsel karmaalara neden olabilir.


Gen lerle anne baba aras nda ortaya kan ve ku ak at mas na yol a an durumlar

Genlerle Anne-Baba Arasnda Ortaya kan ve Kuak atmasna Yol Aan Durumlar:


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Eve dn ve yemek saati

Giyinme ve sslenme biimi

alma, elenme, gezme saati


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Szl ve szsz iletiim biimi

Mzik dinlerken yada i yaparken grlt karmak

Arkada seimi, arkada ilikisi


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Kz-erkek arkadal

Byklere kar sayg

Ekonomik olarak

(para sorunu)


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

zdeleme, zerklik, sorumluluk srelerinden kaynaklanan dnceler

Geerli deer yarglar


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Gelenek, grenek, din anlay ve yorumu


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Meslek

seimi


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Baarl ve saygn insann tanm


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Mzik tr, dergi, gnlk gazete, kitap seimi


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Toplumun, lkenin, insann geleceine ilikin grler

Dnya gr, yaam felsefesi


Leti imin sa l kl olmas i in yeti kinlerin yerine getirmesi gereken devler

letiimin salkl olmas iin yetikinlerin yerine getirmesi gereken devler;


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Yetikin kuak nce genci bir insan olarak kabul etmeli, ona sevgi ve sayg gsterdiini belirtmelidir.

Genlik ana zg deiimler tannarak genlere buna gre yaklalmaldr.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Gence davranlarmzda tutarl olmak gerekir.

Gencin yaam,giyinii, sslenmesine ilikin karar alrken durumu genle tartmak yerine onun dnce ve nerilerine anlay ve sayg gstermek gerekir.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Aile ve evle ilgili konularda ve sorunlarnda gencin de dnce ve nerilerini alp onunla konuunuz, tartmay atmaya dntrmekten uzak bir tavr sergileyiniz.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Konuma ve tartmalar srasnda gencin doru dnd, gerei bulup syledii durumlarda ona hak verin, dnce ve nerisini gerekletirmek iin ona yardmc olun.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Genlerle yaplan konuma ve tartmalar onlar korkutarak ve yldrarak kesmeyin.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Gencin tutumu ve davranlarna biim ve yn verirken benim genliimde diye balayan konuma, t ve davranlardan kann.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Gence bol bol t vermek ve tavsiyede bulunmak yerine rnek davranlar yapn ve model davranlar bulun gsterin.


Geli im zellikleri

Geliim zellikleri


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

- Arkada grubuna baldr, sevilir, sevilmeyi amalar.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

- Kiilik ve cinsiyet farklar daha belirginleir.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

lgisiz ve kaytszdr.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Duygular hassaslamtr.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

- Gruplara balanma ve onlarla uyuma

grlr.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

- Ergende bir bamszlk duygusu ve istei vardr.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Ayn zamanda anne-babasnn da dolayl olarak koruyuculuunu bekler.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Ana babasnn ar yaknln istemez.


Anne babalarin ergenlerle l k ler nde d kkat etmeler gereken ba lica noktalar

ANNE-BABALARIN ERGENLERLE LKLERNDE DKKAT ETMELER GEREKEN BALICA NOKTALAR:


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Ergenlik anda bulunan ocuk yada gen, kendi kiilik zelliklerine kar ok duyarldr.

Ders d etkinliklere

nem vermelidir.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Ergenlik andaki kimseler iin, ok kural yerine, az kural ortaya konmal ve yaplan yanlglar da ok bytmemelidir.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Bu adaki genler, kendi haklarna ve onur duygularna kar ok duyarldrlar.

Okuldaki snavlarda, snav sonularna gereinden fazla nem verilmemelidir.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

ncelikle ocuklarn tanmal, onlar ilgi ve yetenekleri dorultusunda ynlendirmelidirler.

ocuklarndaki gven duygusunu pekitirmek zere ortam hazrlamal, yetenek ve kapasitesini ar zorlamamaldr.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

En nemli besinin sevgi ve sevecenlik olduunu unutmamal, ancak arya kamamaldrlar.

Yaayarak renmeye arlk verilmelidir.

ocuklarn kendi kendilerini ynetmelerini ya kkl vb. nedenlerle engellememelidirler.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

Anne ve babalar geliimin normal yzlerini, zorlu dnemlerini bilmeli, davranlarn ona gre dzenlemelidirler.

ocuklar dier ocuklarla ve kardeleriyle kyaslamamaldrlar.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

ocua verilecek cezalar kiiliine deil davranna ynelik olmaldr.

Anne ve babalar zellikle disiplin konusunda gr birliinde olmaya, ocuun yannda tartmamaya almaldrlar.


Ergenl k ve ergenl k a i ps koloj s

ocuunuza hep ocuk gibi davranrsanz o da hep ocuk gibi kalr. Bymenin ve gelimenin hazzn ailece paylamaya aln.........

E.E


  • Login