Warszawa, 20.11.2010
Download
1 / 49

Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Warszawa, 20.11.2010. Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE. Plan wykładów (1). Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO. Energia – charakterystyka ogólna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Warszawa, 20.11.2010

Michał Ćwil

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Plan wykładów (1)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia – charakterystyka ogólna

  • Związek między pracą, mocą i energią. Produkcja energii i jej zużycie

  • Formy, rodzaje i postaci energii

  • Zasada zachowania energii

  • Pomiar energii; jednostki

  • System energetyczny

  • Sektory energii (elektroenergetyka, ciepło i chłód, transport)

  • Źródła odnawialne, nośniki energii; co tak na prawdę się odnawia i w jakim cyklu?

 • Przetwarzanie i konwersja energii

  • Energia pierwotna i końcowa

  • Wartość energii netto i brutto

  • Ciepło spalania a wartość opałowa

  • Konwersja energii – sprawność, straty, bilans


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Plan wykładów (2)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Przesył i dystrybucja energii

  • Rodzaje sieci elektroenergetycznych, przesył energii elektrycznej

  • Sieć ciepłownicza a lokalne zagospodarowanie energii cieplnej

  • Rodzaje sieci gazowych; przesył biogazu

 • Odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym kraju

  • Bilans energii pierwotnej

  • Bilans energii końcowej

  • Bilanse z podziałem na sektory, źródła i technologie

  • Udziały energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia

   • Metodologia obliczeń stosowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie tzw. zielonych certyfikatów

   • Metodologia obliczeń stosowana w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. (2009/28/WE)


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Praca, moc, energia – model uproszczony

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Praca (w = F * r) mierzona w dżulach (J)

  Iloczyn siły i przesunięcia. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę (F) o wartości 1 niutonu

  (N) na drodze 1 metra (m). 1N = 1kg * m/(1s2).

  1J = 1 N * 1 m = (1 kg * m2) / (1s2)

 • Moc (P = w/t) mierzona w watach (W)

  Jest to szybkość wykonanej pracy.

  Stosunek wykonanej pracy (w) do czasu jej wykonania (t).

  Jeden wat (W) to moc takiego urządzenia, które wykonuje pracę 1dżula (J) w ciągu

  1 sekundy (s). 1 W = 1J/1s

 • Energia (E) mierzona w dżulach (J)

  Zdolność ciała do wykonania pracy. 1J = 1W * 1 s


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Formy / rodzaje energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Energia (E)

kinetycznaposiadają ciała w ruchu

potencjalnaw polu grawitacyjnym (na wysokości)

Ep = m*g*h

m*v2

Ek =

Ek ciała w ruchu = pracy,

jaką może wykonać to ciało, zanim się zatrzyma.

2

m – masa (kg)

g – przyspieszenie ziemskie (m/s2)

h – wysokość (m)

v – prędkość (m/s)

Są inne rodzaje energii stanowią różnorodną składową formę energii potencjalnej i kinetycznej


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Energia kinetyczna na przykładzie wiaru

źródło zdjęć: wikipedia

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

prędkość wiatru

v = 10 m/s

promień łopaty R = 60 m

gęstość powietrza

q = 1,2 kg/m3

wiatr

masa przepływająca w czasie 1 s to:

m = q*V (gęstość x objętość)

V = S * v*t

m = q * S*v*t

m*v2

Ek=

powierzchnia zakreślona skrzydłami wirnika

S = πR2 = 11 304 m2

2

= 0,5 * (q * S*v*t) * v2 = 0,5*(q*S*v3*t)

kg*m2

Ek = 0,5*(1,2*11304*1000*1)

= 6 782 400 J

s2

Ek - energia pierwotna w czasie 1 s


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Inne formy energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Cieplna

 • Chemiczna

 • Elektryczna

 • Radiacyjna (radiacje elektromagnetyczne)

 • Jądrowa

 • Magnetyczna

 • Sprężystości

 • Dźwiękowa

 • Mechaniczna = Ep + Ek


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Zmiana formy energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Przy czym:

wysoka sprawność może być zapewniona jeśli przekształceniu nie poddaje się energii

cieplnej. Z II zasady termodynamiki wynika, że ciepło nie może samorzutnie

przepływać od ciała o temperaturze niższej do ciała o temperaturze wyższej

(entropia nie maleje). Dlatego też w przypadku konwersji energii cieplnej występują

ograniczenia sprawności procesu.

Może być także tak, że energi cieplna charakteryzować będzie się takimi

parametrami, że nie będzie możliwa przemiana jej w inną formę.

Każdy rodzaj energii może być przekształcony w inną formę energii


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Zasada Zachowania energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Energia całkowita, czyli suma energii kinetycznej, potencjalnej,

cieplnej i wszystkich innych rodzajów energii nie zmienia się.

Energia całkowita jest wielkością stałą. We wszystkich procesach

przemiany całkowita ilość energii pozostaje stała.

„Rzeczy nie mogą powstać z niczego, a gdy zostały stworzone, nie mogą zmienić się w nicość”

- Lukrecjusz


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Zasada Zachowania energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Energia nie może być sama z siebie stworzona, ani zniszczona.

energia

odnawialna

Energia się nie odnawia !

Odnawia się źródło, stąd:

odnawialne źródła energii (OZE).


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Rodzaje energii: pierwotna - wtórna

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia pierwotna

  Energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii, która nie była poddana żadnym

  przemianom (konwersjom). Nośniki energii pierwotnej pozyskiwane bezpośrednio z natury to:

  • Biomasa

  • Energia słoneczna

  • Energia wiatru

  • Energia wody

  • Energia geotermalna

 • Energia wtórna

  Energia otrzymana z przetworzenia energii pierwotnej (lub przetworzenia energii wtórnej) –

  wytwarzanie energii lub paliw z innych (zwykle pierwotnych) paliw lub energii.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Rodzaje energii: energia finalna i użyteczna

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia finalna (końcowa)

  Energia przystosowana do użycia (np. energia elektryczna, ciepło, gaz)

 • Energia użyteczna

  Energia po przemianach w odbiornikach (takich jak: urządzenia gospodarstwa domowego,

  urządzenia przemysłowe, lampy, grzejniki, samochody, ...)

  Rodzaje energii użytecznej:

  świetlna, mechaniczna, cieplna


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Rodzaje energii: przemiana energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

przemiana

(konwersja)

energii

przemiana

(konwersja)

energii

energia

wtórna

energia

finalna

energia

pierwotna


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Przemiana energii pierwotnej na wtórną

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

biomasa

energia

słoneczna

energia

wiatru

energia

wody

energia

geoterm.

energia

pierwotna

biopaliwa, w tym biogaz

elektro-ciepłownie

CHP

elektrownie

(także

cieplne)

ciepłownie

elektrownie

wiatrowe

elektrownie

wodne

energia

wtórna

energia elektryczna i/lub cieplna odpowiednio


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Rodzaje energii: wtórna - końcowa

źródło zdjęć: własne lub wikipedia

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

przemiana

(konwersja)

energii

np. konwersja

fotowoltaiczna

energia

wtórna

energia

końcowa

energia

elektryczna

energia

pierwotna

np.

słoneczna


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Rodzaje energii: energia wtórna - końcowa

źródło zdjęć: własne, GE lub wikipedia

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

przemiana

(konwersja)

energii

np. fermentacja

przemiana

(konwersja)

energii

np.

spalanie w silniku gazowym

energia

wtórna

np. biogaz

energia

końcowa

(finalna)

np. energia elektryczna i ciepło

energia

pierwotna

np.

kukurydza


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Rodzaje energii: brutto - netto

źródło zdjęć: wikipedia oraz GE

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

energia

pierwotna

konwersja

energii

energia finalna

brutto

netto

nośnik/źródło

energii

własne

zużycie

energetyki

wytwórczej

generator

(sprawność)

(straty)

przesył

i dystrybucja

(straty)

odbiorca

końcowy


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Rodzaje energii: brutto - netto

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia finalna brutto EFB > Energia finalna netto EFN

własne

zużycie

energetyki

energia finalna

brutto

energia finalna

netto

straty

na

przesyle


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Konwersja a transformacja energii – przykład

źródło zdjęć: wikipedia

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

transformacja

energii

konwersja energii

energia

finalna

(elektr.)

kocioł

turbina

generator

transformator

źródło

energii

pierwotnej

straty


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Pobór energii a wytwarzanie – uproszczony model

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Urządzenie odbiorcze o mocy 1000 wat (np. odkurzacz) pracując pełną mocą przez 1 godzinę (1h) zużyje (1000 W x 1 h) = 1000 watogodzin energii

 • Jednostka wytwórcza o mocy zainstalowanej 1000 wat (np. elektrownia na biomasę) pracując pełną mocą przez 1 godzinę wyprodukuje 1000 watogodzin energii

  W energetyce dla rozróżnienia stosuje się następujące jednostki mocy:

  • MWel – jednostka określająca moc elektryczną (megawat mocy elektrycznej)

  • MWth - jednostka określająca moc cieplną (megawat mocy cieplnej)


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Moc wytwórcza – charakterystyka jednostki wytwórczej

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Moc zainstalowana – łączna moc znamionowa generatorów elektrowni, ciepłowni, czy elektrociepłowni. Zwykle określa się oddzielnie moc zainstalowaną elektryczną i cieplną (przy kogeneracji)

 • Moc znamionowa – jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia

 • Moc osiągalna – maksymalna moc jednostki wytwórczej do wytwarzania energii w sposób ciągły w określonym czasie

 • Moc dyspozycyjna - jest to moc osiągalna pomniejszona o ubytki na remonty planowe, ubytki okresowe, eksploatacyjne i losowe.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Moc wytwórcza – charakterystyka jednostki wytwórczej

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Dla biogazowni nie zintegrowanej z układem do wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej, za moc wytwórczą uważa się produkcję biogazu w określonym czasie (np. m3/rok) lub ilość ekwiwalentnej energii elektrycznej obliczanej na podstawie wartości opałowej biogazu oraz referencyjnej wartości sprawności elektrycznej.

 • Dla biopaliw, moc wytwórcza może być określona w tonach/rok

 • W fotowoltaice (PV), nominalną moc modułu fotowoltaicznego określa się przez pomiar prądu i napięcia (P = U * I) podczas zmiany oporu przy określonym oświetleniu. Oświetlenie ma miejsce w tzw. warunkach standardowych – airmass 1,5 (natężenie światła 1000W/m2), temperatura ogniwa 25° C. W wyniku otrzymuje się tzw. moc w jednostkach MWpeak (MWp)


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Sprawność konwersji, η (%)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

konwersja

energii

SPRAWNOŚĆ

η (%)

E WE

E WY

E WY (output)

η =

* 100%

E WE(input)


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Sprawność konwersji, przykład biogaz CHP

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

E WY =

816 MWh (2938 GJ)

biogaz

η (%)

Ilość: 190 tys. m3

Wartość opałowa:19 MJ/m3

2938 GJ

η =

* 100% = 81,4%

190 000 * 19*0,001 GJ


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Pomiar energii - jednostki

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Jednostką energii w układzie SI jest:

Dżul (ozn. J)

Układ SI – Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar.

W Polsce układ SI obowiązuje od 1966 r. Został przyjęty przez wszystkie kraje świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Liberii i Birmy.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Pomiar energii – inne stosowane jednostki

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Watogodzina (Wh) – “moc” * “czas”

  1 Wh = 1 W * 1 h = 1W * 3600 s = 3600 Ws = 3600 J = 3,6 kJ (kilodżuli)

 • Elektronowolt (eV)

  1 eV = 1 e · 1 V ≈ 1,602 × 10-19 J = 16020 fJ (femptodżuli)

 • Tona oleju ekwiwalentnego (toe) – tona ropy naftowej

  1 toe = 41,868 × 10+9 J = 41,868 GJ

 • Tona paliwa umownego (tpu) - tona węgla kamiennego

  1 tpu = 29,3 × 10+9 J = 29,3 GJ (gigadżuli)

 • kaloria (cal)

  1 cal = 4,1868 J


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Przedrostki jednostek

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Jednostki – przykłady (moc zainstalowana)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

1000 W = 1 kW (kilowat)

1000 kW = 1 MW (megawat)

1000 MW = 1 GW (gigawat)

1000 GW = 1 TW (terawat)

1 TW = 1000 GW = 1000 000 MW = 1000 000 000 kW = 1 x 1012 W

0,001 W = 1 mW (miliwat)

0,001 kW = 1 W (wat)

0,001 MW = 1 kW (kilowat)


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Jednostki – przykłady (energia)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

1 kWh = 1*1000*W*60*60*s

= 3 600 000 Ws

= 3 600 000 J

= 3,6 MJ

= 0,0036 GJ

1 MWh= 3 600 000 000 J

= 3,6 GJ

1 GWh= 3 600 GJ

1 ktoe = 11,63 GWh


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Stosowanie jedn. w zależności od sektora

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

System energetyczny

źródło zdjęć: wikipedia

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

odbiorca

jedn. wytwórcza

 • sieć energetyczna:

  • elektroenergetyczna

  • ciepłownicza

  • gazowa

może być także wytwarzanie energii „wyspowe”


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Rodzaje sieci elektroenergetycznych

źródło zdjęć: wikipedia, bociany.pl

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Sieć przesyłowa

  • wysokiego napięcia WN (110kV, 220 kV)

  • najwyższego napięcia NN ≥ 400 kV

 • Sieć dystrybucyjna (rozdzielcza)

  • średniego napięcia SN (1 – 60 kV)

  • sieć niskiego napięcia (<1 kV)


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Charakterystyka parametrów sieci

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Prąd przesyłany w sieci elektroenergetycznej to zwykle prąd przemienny, gdyż daje się łatwo transformować.

 • Moc w układzie można opisać jako:

  • P = U* I* cos (φ);

   U- wartość napięcia, I – natężenie prądu, φ- przesunięcie fazowe prądu przemiennego

  • Im wyższe napięcie sieci, tym mniejszy prąd i mniejsze straty w przesyle (mniejsze straty mocy na rezystancji przewodów).

  • Można tej samej wartości moc “przesłać” na tym samym napięciu. Jednakże do sieci o danym napięciu znamionowym przyłącza się źródła o określonej wartości - tzw. kryterium zwarciowe (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej/Dystrybucyjnej):

   PEL * 20 ≤ PZW

   PEL – moc znamionowa jednostki przyłączanej

   PZW - moc zwarciowa (systemowa) w przewidywanym punkcie przyłączenia

   W sieci 110 kV występują następujące prądy zwarcia: 20, 25, 40 kA.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Sieci przesyłowe w Polsce

źródło zdjęć: PSE

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

750 kV

400 kV

220 kV

110 kV


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Sieć ciepłownicza

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Sieć ciepłownicza – sieć do transportu rurociągowego energii cieplnej od jednostki wytwórczej (np. ciepłownia na biomasę) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego (nośnika ciepła, zwykle woda, para).

 • W przypadku źródeł odnawialnych ciepło w większości przypadków wykorzystane będzie lokalnie bez wprowadzania do sieci.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Sieć gazowa (wtłaczanie biogazu)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Od 11 marca 2010 r. biogaz rolniczy uznany został w prawie energetycznym jako paliwo gazowe, co umożliwia jego wtłaczanie do sieci gazowej (od 1.01.2011). Niestety inne biogazy (wysypiskowy, komunalny, z osadów ścikowych) nie mają takiej możliwości.

 • Biogaz rolniczy może zostać wtłoczony do danej sieci z grupy E lub podgrupy Lw, Ls, Ln, Lm po oczyszczeniu do parametrów gazu transportowanego daną siecią.

 • Ciepło spalania wtłaczanego biogazu nie może być mniejsza niż:

  • E34 MJ/m3

  • Lw30 MJ/m3

  • Ls26 MJ/m3

  • Ln22 MJ/m3

  • Lm18 MJ/m3


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Ciepło spalania i wartość opałowa

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Przydatność energetyczna paliwa (biogazu, biomasy) może wystarczająco być opisana przez:

  • ciepło spalania (mierzona w MJ / kg lub MJ / m3)

  • wartość opałową (mierzona w MJ/kg lub MJ / m3)

 • Wartość tych wielkości zależy przede wszytskim od składu chemicznego paliwa i zależy od jego wilgotności i innych właściwości fizycznych.

Ciepło spalania:

ilość ciepła, jaka powstaje przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki masy lub jednostki objętości analizowanej substancji w stałej objętości, przy czym produkty spalania oziębiają się do temperatury początkowej, a para wodna zawarta w spalinach skrapla się zupełnie.

Wartość opołowa

ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Ciepło spalania i wartość opałowa

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania

o wartość ciepła parowania wody

wydzielającej się z paliwa podczas jego spalania.

Woda opuszcza palenisko w postaci pary, więc wartość opałowa określa to ciepło, które wydziela się przy spalaniu paliwa (może być wykorzystane użytecznie).


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Odnawialne źródła energii (OZE) – nośniki energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1099/2008

z dnia 22 października 2008 r.

w sprawie statystyki energii


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

OZE – energia wodna

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia potencjalna i kinetyczna spadku wód przekształcana w energię elektryczną przez hydroelektrownię, z uwzględnieniem elektrowni szczytowo-pompowych.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

OZE – energia geotermalna

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia dostępna w postaci energii cieplnej ze skorupy ziemskiej, zwykle w formie wody lub pary. Wytwarzana energia równa się różnicy entalpii płynu z odwiertu i płynu, który jest następnie rozprowadzany. Wykorzystuje się ją w dogodnych miejscach:

  • do wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu pary suchej lub też solanki o wysokiej entalpii po odparowaniu rzutowym,

  • bezpośrednio jako ciepło używane w centralnym ogrzewaniu, do celów rolnictwa itp.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

OZE – energia fal i pływów oceanicznych

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia mechaniczna pływów morskich, ruchu fal lub prądów oceanicznych wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

OZE – energia wiatrowa

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w turbinach wiatrowych.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

OZE – odapady komunalne

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Część odpadów komunalnych o pochodzeniu biologicznym.

  Odpady komunalne - odpady pochodzące z gospodarstw domowych, szpitali i placówek sektora usług, spalane przy użyciu specjalnych instalacji,

  rozliczane na podstawie wartości opałowej.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

OZE – biomasa stała

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Obejmuje organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystane w charakterze paliwa do produkcji energii cieplnej lub wytwarzania energii elektrycznej, w tym drewno, uprawy, odapdy stałe biodegradowalne, i in.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

OZE – biogaz

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Gaz składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, powstały w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy:

  • Biogaz powstały w wyniku procesów gnilnych odpadów na wysypisku.

  • Biogaz powstały w wyniku procesów fermentacji beztlenowej osadów ściekowych.

  • Biogaz powstały w wyniku procesów fermentacji beztlenowej gnojowicy zwierzęcej oraz odpadów w rzeźniach, browarach i innych zakładach przemysłu rolnospożywczego.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

OZE – biopaliwa płynne (1)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • biobenzyna

  • bioetanol (etanol produkowany z biomasy lub z podatnej na

  • rozkład biologiczny frakcji odpadów),

  • biometanol (metanol produkowany z biomasy lub z podatnej na rozkład biologiczny frakcji odpadów),

  • bio-ETBE (eter etylo-tertbutylowy na bazie bioetanolu; w którym procent objętości bio-ETBE, liczonego jako biopaliwo, wynosi 47 %);

  • bio-MTBE (eter metylo-tert-butylowy produkowany na bazie biometanolu, gdzie procent objętości bio-MTBE, liczonego jako biopaliwo, wynosi 36 %).


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

OZE – biopaliwa płynne (2)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • biodiesle

  • biodiesel (tj. ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego, o jakości oleju napędowego),

  • biodimetyloeter (eter (di)metylowy produkowany z biomasy),

  • Fischer-Tropsch (mieszanka Fischera-Tropscha produkowana z biomasy),

  • bio-oleje ekstrahowane na zimno (olej produkowany z nasion oleistych przez wyłącznie mechaniczną obróbkę)

  • wszelkie inne płynne biopaliwa będące dodatkiem lub domieszką do oleju napędowego wysokoprężnych silników transportowych lub wykorzystywane bezpośrednio jako tego rodzaju olej.

 • Płynne biopaliwa wykorzystywane bezpośrednio w charakterze paliwa, nieobjęte kategoriami „biobenzyna” i „biodiesel”.


INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Dziękuję za uwagę

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Michał Ćwil

Polska Izba Gospoadarcza Energii Odnawialnej

michal.cwil@pigeo.pl

Literatura

podana będzie

podczas wykładu

PIGEO

ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

Tel. +48 22 548 49 99, Fax +48 22 548 49 00

pigeo@pigeo.plwww.pigeo.org.pl


ad
 • Login