การใช้งานฐานข้อมูล JHCIS ระดับ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 51

 • 532 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การใช้งานฐานข้อมูล JHCIS ระดับ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕. งานข้อมูลสารสนเทศ. การพัฒนาฐานข้อมูล JHCIS. - การจัดเก็บข้อมูลจากสถานบริการสุขภาพ - มีข้อมูลสุขภาพรายบุคคลในการวิเคราะห์ - มีข้อมูลในการสนับสนุนการวางยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมป้องกัน - ลดภาระของพื้นที่ในการออกรายงาน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การใช้งานฐานข้อมูล JHCIS ระดับ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jhcis

JHCIS

..


Jhcis

JHCIS

-

-

-

-

-


Jhcis

 • (PERSON )

 • (DEATH , PERSON )

 • ( DIAG , SERVICE )

 • ( CHRONIC , PERSON )

 • ( NUTRI )

 • ( SERVICE , PERSON )

 • ( EPI , ANC , MCH , PP , FP )


Jhcis

JHCIS

.. JHCIS 21

 • 21

1.. /2. 3./4./

 • 5. /

/


Jhcis

JHCIS

1./ /2.//

3./..

4./

5. / ..


Jhcis

JHCIS

1. IT / /

2./ /

3. . 21 / //


Jhcis

JHCIS

..


Jhcis

1. JHCIS 2./ 3.


Jhcis

/

1. .. / / //

2. //2

3. . JHCIS . CUP 2556 ( 3 )


Jhcis

 • 1 Hardware

 • Software JHCIS2 JHCIS

 • 3

 • 4

 • 5

 • JHCIS

 • 6JHCIS


Jhcis

21


Jhcis

(..9 )

1. JHCIS 1.1 1 (.. /.. )1.2 3 .. /../../ ../../.. 1.3 4 (.. ) - .. Server JHCIS .. //2. - ..back up .. back up Back up .. .. Back up


Jhcis

(..9 )

 • - ANC / PP /MCH

 • -/ CHRONIC /Death / Card / NCD SCREEN / CHRONIC FU/LABFU

 • - .. 2 .. ..


Jhcis

1. JHCIS 2.

3. 21

4. CHRONIC . /EPI/ANC/MCH /PP / Drug Error

5.

6. Internet

()

 • 1.

  2. JHCIS

 • 3. 21 /

  4. Data Center


Jhcis

(..7 )

1. JHCIS 1.1 3 (.. /.. /../ ../.. )1.2 4 (.. )1.3 5 (.. ) - .. Server JHCIS .. /../..2. back up - back up (.. /../ ../.. ) - back up (../.. - back up (.. ) Back up


Jhcis

(..7 )

- - ANC/MCH/WOMEN/PP/Nutrition/NCD SCREEN / CHRONIC FU /LABFU/DEATH/ Card

1.

2.

3.

4. 400

5. .

6.


Jhcis

()

1.

2. Web Board

3. JHCIS / 21

4. Up

5. /

6. JHCISJHCIS

7. ICD 10


Jhcis

(..7)

1.JHCIS

1.1 2 (.. )

1.2 3 (.. /.. / ../ ..)

1.3 4 (.. )1.4 6 (..)

- .. Server JHCIS .. /..


Jhcis

()

2. back up - back up .. - back up .. /../../.. - back up ../..

Back up ..

3.

-

MCH/NCD/ ANC / PP/WOMEN/Nutrition/Surveil


Jhcis

1. NCD

2.EPI

1. ..

2.

3. Administrator SQL

4. MCH

()


Jhcis

(..11)

1.JHCIS

1.1 1 (.. /../../.. )

1.2 2 (.. /.. /../../ ../..)

1.3 3 (.. )

- .. Server JHCIS 1 .. ..

2.back up - back up (.. /../ ../../../.. /..)

- back up (.. /.. /../..)


Jhcis

()

 • Back up - .. /../..

  - ../..

  - .. /.. /../ ../../..)

 • 3.

  -

  - ANC/MCH/PP/ NCD SCREEN / CHRONIC FU /LABFU


Jhcis

()

 • ..

 • .. ANC/MCH/WOMEN/PP 50 %

 • ..

 • .. ANC/MCH/PP 50 %

 • .. OK

 • Vacc/

 • ..

 • .. ANC/MCH/PP 50 % NCD excel


Jhcis

(..11)

 • .. excel

 • .. MCH /

 • .. ANC/PP/ CHRONIC FU /LABFU 50 %

 • .. MCH 50 %

 • ICD 10 NCD


Jhcis

(..11)

1.

2. check

3.

4. ..

5...


Jhcis

(..15)

( ../ /.)

 • 1.JHCIS

 • 1.1 2 (.. /.. /. )

 • 1.2 3 (.. /.. / ../ .. )

 • 1.2 4 (.. /...12)

 • 1.35 (.. /../../...)

 • - .. Server JHCIS .. /..


Jhcis

()

 • 2.back up - back up (.. /../ .. /../../../../. )

 • - back up (.. /.. .. /.. .12/../..

  Back up Back up

 • (.. /.. /. .. Back up.. /.. .12


Jhcis

()

3..

.. .12 .(3 ) 504

.. MCH /Labfu/ Link / Appoint excel

.. 90+ %

.

.. death key


Jhcis

()

3.

..

.. MCH NCD

..

.. NCD SCREEN /CHRONIC FU

-

NCD SCREEN/drug/proceed/ LABFU/WOMEN/MCH


Jhcis

()

1. 2. UP

3. diag

4.

5. ..

6..

7. Update /

8.

9. Notebook Server Back Up Restore

10. Link


Jhcis

()

1.

2. /

3.

3. .. /

4...

6...

7... LAN


Jhcis

1.JHCIS

1.1 2 (.. /.. /../..)

1.2 3(.. /../../../..)

1.3 5 (..)

- .. Server JHCIS 3 .. ../ ../..

(..10)


Jhcis

()

2. back up - back up (.. /../ ..)

- back up (.. /../ ../..)

- back up 2 - 1 (..) (.. 1 )

- back up (.. )

Back up

.. Back up ..

- ..

- ..


Jhcis

()

3..

- Person/Death/ANC/MCH

..

.. EPI / ANC / .5

..

.. / / 400 /.. Update


Jhcis

()

1.

2.

3.

1.

2. Update //..

3.

4. ./


Jhcis

(14 )

1.JHCIS

 • 1.1 1 (.. /../../../ .. )

 • 1.2 2 (.. )

 • 1.3 3 (.. /../../../../../ ..)

 • 1.4 4 (..)

  - .. Server JHCIS 5 .. (../../../../..)


Jhcis

()

2. back up - back up (../../ ../../..)

- back up 2 (.. )

- back up (.. /../../.. /../..

- back up (../..)

Back up - ../..

- .. /.. / ../../../..

- .. .. /../../../..


Jhcis

()

3.

-

- ANC/MCH/PP/ NCD SCREEN / CHRONIC FU /LABFU

.. ANC/PP/MCH/NCD SCREEN / CHRONIC / Net .. / Person field

.. ANC / PP,MCH .. / NCD SCREEN , CHRONIC FU ,LABFU

.. Women/FP error / LABFU

 • .. LABFU / MCH /EPI

 • .. Death 50% ANC/PP/MCH 20%

 • .. Women/FP/EPI/Nutrition/ANC/MCH/PP/ Home 50%


Jhcis

()

.. MCH/ NCD SCREEN 50% MCH

NCD SCREEN Code , .

.. ANC / PP,MCH ../ NCD SCREEN /CHRONIC FU /

.. NCD SCREEN 50%

.. NCD SCREEN50%

.. Death /Appoint 50% /Proceed 15 % ANC/PP 70%

Women/MCH 80%

.. // Field


Jhcis

()

1.

2.

1. / .. / / ..

2. /


Jhcis

(8 )

1.JHCIS

1.1 1 (.. /.. )

1.2 3 (.. /..)

1.3 4 (.. )

1.4 6 (../..)

1.5 7 (..)

- .. Server JHCIS (.. /..)


Jhcis

()

2. back up

- back up .. .. .. ( .. 1 2 ) - back up (..)

- back up (.. /../.. )

Back up - ../ ..

- ../../..

- .. /../..


Jhcis

()

3..

-

- ANC/MCH/PP/ NCD SCREEN / CHRONIC FU /LABFU

.. 90 95%

.. MCH 50%

.. Person 80 + % Field () , MCH/PP/ NCD SCREEN 50% / NCD Screen, CHRONIC FU / Lab / EPI Vacc / MCH 2


Jhcis

()

.. .

.. ANC 0 % Death /Card/ Appoint 80% , MCH

..

.. Surviel 50% 70-85 %

.. Person /Card 80%

1.

2... //

3.

4. (/ )


Jhcis

()

1...

2. .. ..

3. ..

4.

5. . .. Net work


Jhcis

()

6. Online Realtime

7.

8.

9.


Jhcis

1.. / ..........

1.1 ( Server /... )

1.2 - / //

/ / / /

1.3 ( )

/

.../ ..

Provis

- /

/


Jhcis

: /.

:

: 21 21

2.

3.//

4./

5.


Jhcis


Web jhcis

Web JHCIS

 • http://op.nhso.go.th/op(.)

 • http://healthcaredata.moph.go.th(.)

 • http://203.157.159.3 (provis)

 • http://Jhcis.moph.go.th(JHCIS)


Jhcis

2555

 • 2555 3

 • - .

  - .

  - ..


 • Login