Projekty systemowe wspierające kierunki zmian w kształceniu zawodowym Gdańsk, 8 grudnia 2009 r. - PowerPoint PPT Presentation

Projekty systemowe wspierające kierunki zmian
Download
1 / 15

  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projekty systemowe wspierające kierunki zmian w kształceniu zawodowym Gdańsk, 8 grudnia 2009 r. Grażyna Osicka. Projekty systemowe PO KL realizowane w KOWEZiU. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projekty systemowe wspierające kierunki zmian w kształceniu zawodowym Gdańsk, 8 grudnia 2009 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekty systemowe wspieraj ce kierunki zmian w kszta ceniu zawodowym gda sk 8 grudnia 2009 r

Projekty systemowe wspierające kierunki zmian

w kształceniu zawodowym

Gdańsk, 8 grudnia 2009 r.

Grażyna Osicka


Projekty systemowe po kl realizowane w koweziu

Projekty systemowe PO KL realizowane w KOWEZiU

  • Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

  • System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

  • Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego

  • Model systemu wdrażania i upowszechniana kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie


Projekty systemowe wspieraj ce kierunki zmian w kszta ceniu zawodowym gda sk 8 grudnia 2009 r

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowegoprojekt realizowany w ramach

Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III, Działanie 3.3


Planowany harmonogram realizacji projektu

Planowany harmonogram realizacji projektu


System wsparcia szk i plac wek o wiatowych wdra aj cych modu owe programy kszta cenia zawodowego

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia

Okres realizacji: maj 2009 – grudzień 2013


Projekty systemowe wspieraj ce kierunki zmian w kszta ceniu zawodowym gda sk 8 grudnia 2009 r

Zadania w projekcie


Projekty systemowe wspieraj ce kierunki zmian w kszta ceniu zawodowym gda sk 8 grudnia 2009 r

Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

projekt systemowy

Okres realizacji: V 2009 – XII 2012


Projekty systemowe wspieraj ce kierunki zmian w kszta ceniu zawodowym gda sk 8 grudnia 2009 r

Zadania w projekcie


Model wdra ania i upowszechniania kszta cenia na odleg o w uczeniu si przez ca e ycie

Model wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie

Priorytet III

- Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.4

– Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.2

– Upowszechnianie się uczenia przez całe życie

Projekt systemowy

Okres realizacji: lipiec 2009 – czerwiec 2014


Projekty systemowe wspieraj ce kierunki zmian w kszta ceniu zawodowym gda sk 8 grudnia 2009 r

Planowany harmonogram realizacji projektu


Projekty konkursowe men

Projekty konkursowe MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnych

projekt dofinansowywany ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

„Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”


Projekty konkursowe men1

Projekty konkursowe MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnych

projekt dofinansowywany ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego”


Projekty planowane do realizacji od 2010 roku

Projekty planowane do realizacji od 2010 roku

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych

„Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”

Beneficjent systemowy: Centralna Komisja Egzaminacyjna


Projekty planowane do realizacji od 2010 roku1

Projekty planowane do realizacji od 2010 roku

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

„Opracowanie systemu rozwijania i promocji umiejętności zawodowych”

Beneficjent systemowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnychi Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


Projekty systemowe wspieraj ce kierunki zmian w kszta ceniu zawodowym gda sk 8 grudnia 2009 r

Dziękuję za uwagę


  • Login