گروه 99
Download
1 / 18

گروه 99 - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

گروه 99. پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می کرد، باز هم از زندگی خود راضی نبود؛اما خود نیز علت را نمی دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی که از آشپزخانه عبور می کرد، صدای آوازي را شنید . به دنبال صدا، پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می شد.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' گروه 99' - fagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می کرد، باز

هم از زندگی خود راضی نبود؛اما خود نیز علت را

نمی دانست.


روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی که از

آشپزخانه عبور می کرد، صدای آوازيرا شنید.

به دنبال صدا، پادشاه متوجه یک آشپز شد که رویصورتش برق

سعادت و شادی دیده می شد.


پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز پرسید:

‘چرا اینقدر شاد هستی؟’


آشپز جواب داد: ‘قربان، من فقط یک آشپز هستم، اما

تلاش می کنم تا همسر و بچه ام را شاد کنم.ما خانه ای

حصیری تهیه کرده  ایم و به اندازه کافی خوراک و پوشاکداریم.

بدین سبب من راضی و خوشحال هستم…’


پس از شنیدن سخن آشپز، پادشاه با نخست وزیر در این مورد صحبت کرد.

نخست وزیر به پادشاه گفت : ‘قربان، این آشپز هنوز عضو گروه 99 نیست!!!اگر او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است که مرد خوشبینی است.’


پادشاه با تعجب پرسید: نخست وزیر در این مورد صحبت کرد.

‘گروه 99 چیست؟؟؟’


نخست وزیر جواب داد: ‘اگر می خواهید بدانید که گروه 99 چیست،باید این  کار را انجام دهید: یک کیسه با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز بگذارید.

به زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست!!!’


پادشاه بر اساس حرف های نخست وزیر فرمان داد یک کیسه با 99 سکه طلا را در مقابل در خانه آشپز قرار دهند.


آشپز پس از انجام کارها به خانه باز گشت و در مقابل در کیسه را دید. با تعجب کیسه را به اتاق برد و باز کرد.

با دیدن سکه های طلایی ابتدا متعجب شد و سپس از شادی آشفته و شوریده گشت.


آشپز سکه های طلایی را روی میز گذاشت و آنها را شمرد. 99 سکه؟؟؟

آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است. بارها طلاها را شمرد؛

ولی واقعاً 99 سکه بود!!!

او تعجب کرد که چرا تنها 99 سکه است و 100 سکه نیست!!!


فکر کرد که یک سکه دیگر کجاست و شروع به جستجوی سکه صدم کرد. اتاق ها و حتی حیاط را زیر و رو کرد؛

اما خسته و کوفته و ناامید به این کار خاتمه داد!!!


آشپز بسیار دل شکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش کند تا یک سکه طلایی دیگربدستآورد

و ثروت خود را هر چه زودتر به یکصد سکه طلا برساند.


تا دیروقت کار کرد. به همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندش انتقاد کردکه چرا وی را بیدار نکرده اند!!!

آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی خواند؛ او فقط تا حد توان کار می کرد!!!


پادشاه نمی دانست که چرا این کیسه چنین بلایی

برسر آشپز آورده است و علت را از نخست وزیر

پرسید.


نخست وزیر جواب داد: ‘قربان، حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 درآمد!!!

اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما ...راضی نیستند.


خوشبختي ما در سه جمله است : این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 درآمد!!!

تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا


ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم:

حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا


ad