Fusjoner og oppkj p
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Fusjoner og oppkjøp PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hjemmside til boken Konkurransestrategi (2003). Fusjoner og oppkjøp. Professor Lars Sørgard Norges Handelshøyskole og SNF. Et kritisk spørsmål. Fusjoner og oppkjøp er i de fleste næringer lite lønnsomt/ulønnsomt

Download Presentation

Fusjoner og oppkjøp

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hjemmside til boken Konkurransestrategi (2003)

Fusjoner og oppkjøp

Professor Lars Sørgard

Norges Handelshøyskole og SNF

Fusjoner og oppkjøp


Et kritisk spørsmål

 • Fusjoner og oppkjøp er i de fleste næringer lite lønnsomt/ulønnsomt

 • Dette bildet synes å stemme med hva vi nå ser i for eksempel europeisk kraftnæring

  • Høy oppkjøpspremie (se senere)

 • Hvordan skal energiselskaper unngå å havne i samme fellen som mange andre?

 • Kritisk utgangspunkt som i neste omgang gir grunnlag for konstruktive innspill

Fusjoner og oppkjøp


Motiver for fusjoner og oppkjøp

 • To ulike utgangspunkter

  (1) Bedrifter er lederstyrte

  • Potensial for bedre drift

  • Marked for selskapskontroll

   (2) Aksjonærene skal tjene mest mulig penger

  • Økte inntekter

  • Reduserte kostnader

Fusjoner og oppkjøp


Bedrifter er lederstyrte

 • Ledelsen har ofte bedre innsikt i en del forhold ved bedriftene enn aksjonærene

  • Kan handle i strid med eiernes interesser

 • Eksempler

  • Frynsegoder for seg selv og sine ansatte

  • Bedriften vokser (for) fort

  • For mye ressurser reinvesteres

  • Imperiebygging

  • …….

Fusjoner og oppkjøp


Markedet for selskapskontroll

 • Oppkjøp  Ny ledelse  Bedre inntjening

 • Dermed potensial for lønnsomme oppkjøp

 • Hva taler mot det?

  • Trussel om oppkjøp kan disiplinere lederne og sikre god drift i et selskap

  • Ledelsen kan iverksette mottiltak

   • Giftpiller

   • Supermajoritetsregler

   • Brent jord forsvar (Kværner?)

   • ……

Fusjoner og oppkjøp


Er oppkjøp lønnsomme, del I?

 • Studier fra ulike land og ulike næringer basert på børskurser:

  • Selgende aksjonærer får en gevinst på 30-50%

  • Kjøpende aksjonærer tjener tilnærmet null

  • Oppkjøpte selskaper ikke underpriset

 • Hvorfor ikke lønnsomt med oppkjøp?

  • Kommer tilbake til det!

Fusjoner og oppkjøp


CAR

Kjøpende selskap

Oppkjøpskandidat

-25

-20

-15

-10

-5

5

10

Fusjoner og oppkjøp


Aksjonær-perspektivet

 • Profittmotiverte fusjoner og oppkjøp

 • Ønsker økt verdi av selskapene samlet

  • Lavere kostnader

   • Faste kostnader / variable kostnader

  • Økte inntekter

   • Vertikal integrasjon

   • Horisontal integrasjon

    • Markedsmakt

Fusjoner og oppkjøp


Mulige synergieffekter

 • Økt totalinntekt (kommer tilbake til det)

 • Kostnadsbesparelser

  • Eliminerer duplisering (stordriftsfordeler)

  • Mer innkjøpsmakt

 • Prosessforbedring

  • Overfører beste praksis fra ett til et annet selskap

 • Finansielle besparelser

  • Store talls lov kan bety mindre arbeidskapital

  • Overta ene parts gunstige lånebetingelser

 • Skattefordeler

Fusjoner og oppkjøp


Er fusjoner og oppkjøp lønnsomme, del II?

 • Data basert på faktiske kostnader

 • Enda mer dystert bilde enn det en får ved å se på børskurser:

  • Potensielle kostnadsreduksjoner vanskelige å implementere

  • Varierende bilde, menfusjoner og oppkjøp er ofte ulønnsomme

 • Det til tross for at fusjoner og oppkjøp ofte gir høyere priser

Fusjoner og oppkjøp


Kritikk mot studiene

 • Hva er sammenligningsgrunnlaget?

 • Burde vært en kontrafaktisk analyse:

  • Hva ville skjedd hvis ikke ….

 • Redusert profitt etter integrasjon, men økt profitt i.f.t. bransjegjennomsnitt

 • Det siste betyr at uten fusjon/oppkjøp ville situasjonen vært enda verre?

Fusjoner og oppkjøp


Hvorfor ulønnsomt?

(1) Undervurderer markedets respons?

 • Rivaler svarer med å selge mer

 • Demper prisoppgangen etter oppkjøp

 • Tap av markedsandeler – vanlig fenomen

  • Tar selv belastningen med å holde tilbake kvantum for å øke prisen

 • De ikke-fusjonerende er (eller blir) gratispassasjerer

  • Får glede av økt pris i markedet

  • Erstatter delvis de fusjonerendes reduserte salg

 • Så: Er det så ille at rivaler fusjonerer?

 • Fusjoner og oppkjøp


  Eksempel: ELKEM

  November 1987, Dagens Næringsliv:

  ’Elkem skulle bli så dominerende innen ferro .. at de kunne styre prisene. Elkem er blitt dominerende, men har ikke klart å styre prisene til et for dem selv lønnsomt nivå.’

  Hvorfor gikk det galt?

  Fusjoner og oppkjøp


  Ugunstig respons fra markedet

  • Redusert egen produksjon førte til økt produksjon av andre

  Industrikostkurve

  Pris

  Redusert DB

  Økt DB

  Etter

  Før

  Etterspørsel

  Kvantum

  Fusjoner og oppkjøp


  Hvorfor ulønnsomt forts….

  (2)Vinnerens forbannelse

  • Høy pris kan forklares med mange små aksjonærer

   • Beste valg for hver enkelt å ikke kjøpe

  • I tillegg konkurranse om å kjøpe opp

  • Kan forklare hvorfor oppkjøpspremien tilfaller selgende aksjonærer

  • Men hvordan kan det ende med tap i visse tilfeller for kjøper?

  Fusjoner og oppkjøp


  Vinnerens forbannelse

  • Usikkerhet om hva bedriften som er aktuell for oppkjøp er verdt

  • Hver byder finner et estimat på verdi av bedrift som er oppkjøpskandidaten

  • Hver byr på grunnlag av sitt eget estimat

  • Kan lede til tap for vinneren

  Fusjoner og oppkjøp


  Stilisert talleksempel

  • Et selskap er verdt et sted mellom 1 og 6 MRD

  • Uniform sannsynlighetsfordeling er det underliggende

   • Like stor sannsynlighet for 1 som for 6

   • 1/6 sannsynlighet for hver heltallsverdi

   • Forventet verdi er 3.5

  • Hver potensiell byder ber konsulentselskap om verdiestimat

  Fusjoner og oppkjøp


  Stilisert talleks. - fortsettelse

  • Anta følgende:

   • To bydere

   • Hver byder byr maksimalt estimatet de har fått

  • Hva blir forventet oppkjøpspris?

  • Svar: 4.47

  • Tap i snitt: 4.47 – 3.5 = 0.97

  • Pyrrhos-seier: Hva har skjedd?

  Fusjoner og oppkjøp


  Skjev fordeling av høyeste bud

  Fordeling av Høyeste estimat hvis to bydere

  Sann-

  synlig-

  het

  Fordeling av estimat hvis en byder

  1/6

  1/36

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Verdi

  Fusjoner og oppkjøp


  Eksempel: UMTS lisenser

  • Teleselskaper bød i 2000 på UMTS lisenser i ulike europeiske land

  • Ble oppfattet som en kamp om adgang til markedet

  • Enorme beløp betalt av British Telecom (130 MRD NOK) og Deutsche Telecom

   • DT: ’økonomisk galskap’

   • BT: ’øding med aksjonærenes penger’

  • Vinnerens forbannelse?

  • [Men i noen land svært lav pris]

  Fusjoner og oppkjøp


  Hvordan unngå fellen?

  • Bid shaving

   • By lavere enn estimatet

  • Hvor mye lavere avhenger av

   • Hvor mange bydere

   • Hvor stor usikkerhet

  • Men vil åpen budgivning bidra til mindre ’bid shaving’?

   • JA: Bydere blir komfortabel når andre byr, og blir selv med

   • NEI: Svake bydere blir veldig forsiktig (se under)

  Fusjoner og oppkjøp


  Men selv forsiktighet kan straffe seg ….

  • Hvem er det som ’byr’ seg selv frem for salg?

   • Ledelsen vil yte motstand hvis prisen er lavere enn den faktiske verdien

   • Oppkjøp lykkes typisk når den som kjøpes opp faktisk har lav verdi

  • Lav oppkjøpspris – sett fra kjøper – er kanskje ikke lav oppkjøpspris?

   • Skjevt utvalg av oppkjøpskandidater i markedet

  Fusjoner og oppkjøp


  Et talleksempel

  • Bedrift er verdt mellom 0 og 10 MRD

   • Anta (urealistisk) uniform fordeling

   • Forventet verdi i dag 5 MRD

  • Ny ledelse: bedrift verd 50% mer

   • Forventet verdi 7.5 MRD

   • Byr et sted mellom 5 og 7.5 MRD

  • MEN: Ledelse (og dagens eiere) yter motstand mot salg til verdi under faktisk verdi

   • Hvis b=bud, er snittverdi b/2

  • Verdi for kjøperen: (b/2)•1,5 = 0.75b

   • Får ja til budet når det ikke er verdt det!

  Fusjoner og oppkjøp


  Hva hvis ulikt utgangspunkt?

  • Budgiverne kan ha svært ulikt utgangspunkt

   • En av byderne en verdifordel (er overlegen)

    • Har størst synergieffekt

    • Har eierandeler i selskapet allerede (’toehold’)

    • Har rykte som aggressiv oppkjøper

  • Alle vet at den overlegne vil til slutt vinne

  • Hvorfor skal da den underlegne by?

  • Den overlegne kan bevisst spille på dette

   • California Telephone: Hyret spillteoretiker for industrien for å forklare vinnerens forbannelse

   • California Telephone vant enerett til en lav pris

  Fusjoner og oppkjøp


  Toehold (’Fotfeste’)

  • Liten eierandel i oppkjøpskandidaten kan bety at en er overlegen

  • Den med ’toehold’ har grunn til å by aggressivt

   • Betaler eventuell overpris delvis til seg selv

   • Hvis en taper oppkjøpkampen, kan en selge seg ut til høy pris

  • De andre vet dette, og blir ekstra forsiktige for å unngå vinnerens forbannelse

  • Empiri antyder at ’toehold’ gir en verdifordel og dermed mulighet for å vinne til lav pris

  Fusjoner og oppkjøp


  Eksempel på asymmetri: Wellcome i UK

  • Wellcome (legemidler) vurdert for oppkjøp

   • Glaxo ville oppnå betydelige synergieffekter

   • Zeneca og Roche kun små synergieffekter

  • Glaxo (den overlegne) bød 9 mrd. £ og sa:

   • ’we will almost certainly top a rival bid’

  • Zeneca (underlegen) ønsket å by 10 mrd. £

  • Roche (underlegen) ønsket å by 11 mrd. £

  • Ingen bød over 9 mrd: Glaxo vant til lav pris

  • ’… money left on the table’ ifølge Wellcome

  • Hvorfor bød ingen mer?

  Fusjoner og oppkjøp


  Hvorfor ulønnsomt, del III?

  (3)Saueflokkmentalitet?

  • ’Alle andre er aktive, så hvorfor ikke vi?’

  • ’Hvis ikke vi kjøper opp, gjør vår rival det’

 • Men hvorfor ikke la de andre kjøpe opp?

  • Hvis høy oppkjøpspris, vil vår rival få ’svi’

  • Er det problematisk å være gratis-passasjeren i en industri?

 • Fusjoner og oppkjøp


  Til slutt: Grunn til varsomhet?

  • Det er en rekke fallgruber ved fusjoner og oppkjøp

   • I næring etter næring ser vi at det til tider er for høy slik aktivitet

  • La nøktern analyse sette begrensninger på hva en foretar seg

   • Sett en maksimalpris, ut fra en konkret verdivurdering

   • Hvis prisen blir for høy, vær kritisk til vage argumenter

  Fusjoner og oppkjøp


  En enkel regel?

  • Kanskje ABN AMRO opptrer fornuftig?

   • We have a rule on the executive committee. When someone says ’strategic’, the rest of us say ’too expensive’

  • Men greit nok at det er fallgruber, men hvordan snu det til ens egen fordel?

  Fusjoner og oppkjøp


  Helt til slutt: Kilder til suksess

  • Fokuser på verdifordeler (bli overlegen)

  • Satse primært der en har unik kompetanse og mulige synergigevinster?

   • TORO satser på sin kjernekompetanse i Norge og i utlandet

   • REMA 1000 satset på logistikk og kjøpermakt

  • Kjøpe aksjer tidlig (toehold’) som gir godt utgangspunkt for en senere oppkjøpskamp?

   • BSkyB la inn bud på Man United, hvilket kunne vært dramatisk for bud på TV-rettigheter

   • Myndighetene stoppet oppkjøpet av Man United

  Fusjoner og oppkjøp


 • Login