Stipendiater finansiert av samarbeidsorganet
Download
1 / 15

STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET. Tilsettingssted, driftstilskudd og dekning av infrastrukturkostnader Per Omvik Universitetet i Bergen. STIPENDIATFINANSIERING Medisin - Før ~ 2000. Åpne. Universitet. Strategiske. STIPENDIAT Medisin Biomedisin Helsefag. NFR. NAVF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET' - ezra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stipendiater finansiert av samarbeidsorganet

STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET

Tilsettingssted, driftstilskudd og dekning av infrastrukturkostnader

Per Omvik

Universitetet i Bergen

PO 300506


Stipendiatfinansiering medisin f r 2000
STIPENDIATFINANSIERINGMedisin - Før ~ 2000

Åpne

Universitet

Strategiske

STIPENDIAT

Medisin

Biomedisin

Helsefag

NFR

NAVF

Kreft

Andre

Ideelle org.

Hjerte-kar

PO 300506


Stipendiater i medisin ansvarsfordeling f r 2000
Stipendiater i medisinAnsvarsfordeling før ~ 2000

 • Universitetet:

  • Dr.gradsopplæring

  • Veiledning

  • Bedømmelse

  • Tildeling av dr.grad

  • Faciliteter (kontor; arbeidsplass; IT; materiell)

  • Laboratorier (forskning)

 • Sykehuset:

  • Faciliteter (kontor; arbeidsplass; materiell)

  • Pasienttilgang / laboratorieprøver

  • Klinisk assistanse

  • Laboratorie (rutine) assistanse

 • Bidragsyter:

  • Stipend / D-stillinger (sykehuset)

  • Arbeidsgiveransvar

PO 300506


Stipendiatfinansiering medisin etter 2000
STIPENDIATFINANSIERINGMedisin - Etter ~ 2000

Åpne

Universitet

Strategiske

STIPENDIAT

Medisin

Biomedisin

Helsefag

NFR

NAVF

HELSE. REHAB

Kreft

Andre

Ideelle org.

UNIV.

Hjerte-kar

Samarbeidsorgan

RHF

PO 300506


Samarbeidsorganet
SAMARBEIDSORGANET

UNIV

SAMARBEIDS-

ORGANET

Leder: RHF

Søkbare

forsknings-

midler

HOD

Tilskudd til

forskning

RHF

PO 300506


Fordeling av samarbeidsorganets forskningsmidler 2006
Fordeling av Samarbeidsorganets forskningsmidler 2006

 • Totalt bevilget ~ 100 mill

  • Statsbudsjett ~ 81 mill

  • Helse Vest ~ 10 mill

  • Overført fra 2005 ~ 9 mill

 • Søkbare midler ~ 75 mill

  • Nesten 300 søknader

   • Søknadssum ~ 240 mill

 • Strategiske forskningsmidler ~ 25 mill

  • Sterke miljøer, spesifikke forskningssatsinger, belønninger, annet

   • Psykiatri ~ 10 mill

   • Annet ~ 15 mill


 • Doktorgradsstipend det medisinske fakultet finansiering 2005
  Doktorgradsstipend Det medisinske fakultetFinansiering 2005

  * Helse Bergen HF, Helse-og rehab., Kreftforeningen, Hjerte-kar, m.v.

  PO 300506


  LØNN, DRIFTSTILSKUDD OG INFRASTRUKTUR

  KOSTNADER FOR UNIVERSITETS- OG

  HELSEFORETAKSANSATTE STIPENDIATER

  UNIVERSITET

  HELSE BERGEN HF

  618 000

  592 000*

  40 000

  Areal

  UB (Felles HBHF)

  45 000

  Adm. (UB )

  Drift

  Drift

  Lønn

  m/ sos. utg.

  Lønn

  m/ sos. utg.

  0

  0

  * Ramme: Etter NFR’s sats

  PO 300506


  DIFFERENSIERT LØNN FOR UNIVERSITETSANSATTE

  STIPENDIATER

  UNIVERSITET

  HELSE

  BERGEN HF

  618 000

  592 000*

  54**

  4

  12

  Autorisert

  lege

  (turnus)

  Lege

  spesialist

  Alle

  Cand.med

  Cand.real

  Cand. …

  L.tr. 39

  L.tr. 41

  L.tr. 49

  0

  0

  * Ramme: Etter NFR’s sats; ** 8 av 54 er cand.med.

  PO 300506


  Hvor skal stipendiater finansiert

  av Samarbeidsorganet være ansatt

  • HF NORD, ØST

  • Ansatt ved:

  • Helseforetak

  HF

  NORD

  HF

  VEST

  HF

  MIDT

  HF

  ØST

  • HF SØR, VEST, MIDT

  • Ansatt ved*:

  • Helseforetak

  • Universitet

  • Høyskole [relevant]

  • * Stipendiat / veileder velger mesthensiktsmessige

  • ansettelsessted

  HF

  SØR

  PO 300506


  Juridiske forhold knyttet til ansettelses-forhold for doktorgradsstipendiater

  Til: De regionale helseforetakene 16.06.2005 (1)

  • Helse- og omsorgsdepartementet harikke gitt noen føringer for

   ansettelsesforhold for doktorgradsstipendiater.

  • Universitetene har et overordnet ansvar for doktorgradsutdanningen

   og kvaliteten på denne.

  • Ansatte i helseforetak er omfattet av arbeidsmiljøloven og

   tariffavtale innenfor NAVO-Helse. Pensjonssystem via KLP

   (noen i fylkeskommunale ordninger / Statens pensjonskasse).

  • Ansatte i universitetene er omfattet av tjenestemannsloven i tillegg

   til arbeidsmiljøloven, den statlige hovedtariffavtalen,

   Statens pensjonskasse.

  • Bare ”..den som arbeider under helseforetakets instruksjonsmyndighet

   kan etter helseregisterloven §13 gis tilgang til pasientopplysninger.”

  PO 300506


  Juridiske forhold knyttet til ansettelses-forhold for doktorgradsstipendiater

  Til: De regionale helseforetakene 16.06.2005 (2)

  OM ARBEIDSGIVERANSVARET

  • Arbeidsgiver (AG) har styringsrett overfor arbeidstaker:

   fordele, lede og kontrollere arbeidet, risiko for

   arbeidsresultatet, rett til å ansette, si opp, avskjedige

  • Arbeidstaker pliktig å stille sin personlige arbeidskraft til

   rådighet for AG

  • AG pliktig å ivareta løpende personalforvaltning, inkludert

   lønnsutbetaling

  • AG må stille arbeidsrom, maskiner, redskap, utstyr,

   arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler nødvendige

   for arbeidets utførelse

  • AG har ansvar for ansattes sikkerhet, overholdelse av

   lovverk. AG kan bli erstattningsrettslig ansvarlig for

   arbeidstakers handlinger.

  PO 300506


  HVEM HAR TILGANG TIL PASIENTDATA doktorgradsstipendiater

  I HELSEFORETAK

  Taushetsplikt

  Forvaltningsloven

  Pasientopplysninger

  Helseregisterloven

  HF

  PASIENT-

  DATA

  Ansatte

  HF

  • Helsehjelp

  • (relevant)

  • Forskning

  • Undervisn.

  • Helsehjelp

  • (relevant)

  • Forskning

  • Undervisn.

  Ansatte

  HF

  Andre*

  • Helsehjelp

  • (relevant)

  • Forskning

  • Undervisn.

  • *) Ansatte i:

  • Universitet

   • Leger\helsepersonell

  • Høyskole

  • Forskningsinstitutt

  Studenter

  PO 300506


  Utviklingstrekk
  Utviklingstrekk doktorgradsstipendiater

  • Helseforetakene vurderer hvordan infrastrukturkostnader skal håndteres

  • Arbeid i gang med å overføre arbeidsgiveransvar for stipendiater og post.doc. fra Kreftforeningen til UiB

  • Overføring av arbeidsgiveransvar for teknisk / administrativt personell

  PO 300506


  Stipendiater i medisin ansvarsfordeling etter 2005
  Stipendiater i medisin doktorgradsstipendiaterAnsvarsfordeling etter ~ 2005

  • Universitetet:

   • Arbeidsgiveransvar

   • Dr.gradsopplæring/ Dr.gradsprogram / Forskerskole

   • Veiledning

   • Bedømmelse

   • Tildeling av dr.grad

   • Faciliteter (kontor; arbeidsplass; IT; materiell)

   • Laboratorier (forskning)

  • Sykehuset:

   • Faciliteter (kontor; arbeidsplass;IT;materiell)

   • Pasienttilgang / laboratorieprøver/ pasientdata

   • Klinisk assistanse

   • Laboratorie (rutine) assistanse

  • Bidragsyter:

   • Stipend / Forskningsmidler

  PO 300506