Školství a vzdělávání dospělých
Download
1 / 14

Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Liberecký kraj 10. a 11. LISTOPAD 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Školství a vzdělávání dospělých. Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra, skupina finanční, právní a správy úřadu, MŠMT. Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Liberecký kraj 10. a 11. LISTOPAD 2011 Grandhotel Zlatý Lev Liberec. Celoživotní učení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Liberecký kraj 10. a 11. LISTOPAD 2011' - ezra-perry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Školství a vzdělávání dospělých

Ing. Eva Bartoňová,

náměstkyně ministra, skupina finanční, právní a správy úřadu, MŠMT

Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Liberecký kraj

10. a 11. LISTOPAD 2011

Grandhotel Zlatý Lev Liberec


Celoživotní učení

v ideálním je pojetí považováno za nepřetržitý proces, ve skutečnosti jde spíše o neustálou připravenost člověka učit se než o neustálé studium

počáteční vzdělávání (základní, střední, terciální)

další vzdělávání (formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení)


Strategie celoživotního učení ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2007


Vize pro celoživotní učení v ČR

Poskytnout všem skupinám populace v průběhu celého života příležitosti k získávání a uznávání kvalifikací použitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě.

CZU se proto soustřeďuje na podporu:

a| osobního rozvoje

b| sociální soudržnosti a aktivního občanství

c| zaměstnatelnostiJak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 1. Uznávání, prostupnost

 • reálné naplňování zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděláván (UNIV 2)

 • školy jako centra celoživotního učení

 • propojování počátečního a dalšího vzdělávání

 • vytváření modulárního systému postaveném na dílčích a úplných kvalifikacích


Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 2. Rovnost příležitostí

 • dostupnost k příležitostem dalšího vzdělávání (rozšíření a rozmanitost v celém spektru celoživotního učení)

 • vzdělávání „pod jednou střechou“

 • podpora inkluzívních škol

 • podpora vzdělávání znevýhodněných skupin populace

 • šanci představuje vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků


Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 3. Rozvoj funkční gramotnosti

 • důsledné prosazování kurikulární reformy

 • rozvoj klíčových kompetencí dospělých (metodologické kompetence - řešení problémů, používání informačních a komunikačních technologií, komunikativní kompetence, cizí jazyky, písemné a ústní vyjadřování, osobnostní kompetence, kritické myšlení, schopnost týmové práce, schopnost učit se, sebeřízení, sebekontrola, environmentální kompetence, schopnost reagovat na výzvy a hrozby , které přicházejí finanční gramotnost)

 • vzdělávání učitelů v inovativních pedagogických přístupech


Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 4. Sociální partnerství

 • soulad nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami

 • zastřešující role Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů

 • partnerství škol a podniků

 • partnerství škol a nevládních a neziskových organizací

 • systém včasné identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb


Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 5. Stimulace poptávky po celoživotním učení

 • podpora sociálně slabších žáků a studentů

 • kombinace výuky ve třídě s výukou na pracovišti (OPVK, Opatření 1.5 EU peníze středním školám, šablony 5/I, 5/III)

 • prevence předčasných odchodů ze vzdělávání


Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 6. Kvalita vzdělávacích příležitostí

 • kontrola kvality poskytovatelů, vzdělávacích programů a vzdělavatelů

 • monitorování celého systému dalšího vzdělávání na úrovni kraje

 • Sebehodnocení, důsledné používání na úrovni škol a jiných poskytovatelů vzdělávání


Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 7. Rozvoj informačních poradenských služeb

 • propojení poradenských a vzdělávacích činností ve školách

 • rozvoj poradenských a informačních služeb o vzdělávání a zaměstnání pro dospělé dostupný pro všechny

 • podpora službami s využitím moderních technologií

 • kvalitní příprava kvalifikovaných kariérových poradců na školách


Role projektu UNIV 2

O co usiluje projekt UNIV 2 KRAJE

Projekt se snaží zvýšit zapojení středních odborných škol do poskytování dalšího vzdělávání, a tak přispět k řešení jejich obtížné situace v době populačního poklesu, zároveň podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání…


Děkuji vám za pozornost

Eva Bartoňová

MŠMT ČR


ad