U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E wolsztyn.pl - PowerPoint PPT Presentation

X X V   SESJA
Download
1 / 42

  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

X X V SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 2 9 PAŹDZIERNIKA 2 0 0 8. U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wolsztyna w okresie międzysesyjnym PAŹDZIERNIK 2 0 0 8.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E wolsztyn.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

X X V SESJA

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

2 9 PADZIERNIKA 2 0 0 8

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

Sprawozdanie z dziaalnoci Burmistrza Wolsztyna

w okresie midzysesyjnym

PADZIERNIK 2 0 0 8

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

Organizatorzy oraz rodzice dzieci uczestniczcych w II Turnieju Pikarskim "Powitanie Jesieni", ktry odby si 13 wrzenia na stadionie OsiR w Wolsztynie, przesali na rce Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego podzikowania za pomoc i osobiste zaangaowanie w dziaania na rzecz tej imprezy.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 25 wrzenia br. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu zostaa podpisana umowa o dofinansowanie budowy krytej pywalni w Wolsztynie. Warto dofinansowania wynosi 2 000000,00 z, w tym w 2008 roku 1500000,00 i 500000,00 w 2009 roku.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniach 26 29. 09.2008 roku Pastwowa Szkoa Muzyczna I stopnia w Wolsztynie gocia big-band i zesp perkusyjny wraz z nauczycielami ze Szkoy Muzycznej z Uelzen. Pastwowa Szkoa Muzyczna I st. w Wolsztynie od 4 lat prowadzi wspprac z t jednostk, realizujc wsplnie projekt "wsplnego muzykowania". Dnia 29.09.200 w sali sesyjnej Urzdu Miejskiego w Wolsztynie odbyo si uroczyste poegnanie grupy z zaprzyjanionej szkoy w Uelzen przez Burmistrza. Podczas spotkania odby si pokaz multimedialny o gminie i miecie Wolsztyn, przygotowany przez pana Wojciecha Lisa.Dyrektor Krzysztof Strieder zaprosi uczniw naszej szkoy muzycznej do realizacji w przyszym roku kolejnego etapu wsppracy szk w Budapeszcie. Obecna na spotkaniu pani dyrektor Agnieszka Pilarek-Szumska podzikowaa za zaproszenie i moliwo kontynuacji wsppracy, ktra nie tylko jest wymian dowiadcze, radoci wsplnego muzykowania, ale rwnie okazj do zacienienia wsplnych przyjani i wizi midzy modzie.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W niedziel 28 wrzenia na Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie odby si ju IV Jesienny Festyn Samorzdowy. Podczas festynu mieszkacy m.in. mogli si spotka z Radnymi Miejskimi oraz Burmistrzem Wolsztyna na specjalne zorganizowanym stoisku samorzdowym. Mogli te wnosi pisemne wnioski do budetu gminy na nastpne lata na ustawionych do tego celu tablicach.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 1 padziernika 2008 roku Gmina Wolsztyn nabya w drodze zamiany dziak oznaczon numerem geodezyjnym 148/5 o pow. 0,2198 ha, pooon w obrbie wsi Karpicko. W/w nieruchomo przeznaczona jest pod drog dojazdow do terenw zabudowy mieszkaniowej w Nowych Tokach. W wyniku umowy zamiany grunt oznaczony numerem geodezyjnym 147/13 o pow. 0,2199 ha, pooony w obrbie wsi Karpicko sta si wasnoci Pana Szymona Patalasa, zam. w Nowych Tokach. Zamiana gruntw nastpia bez dopat.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

Do dnia 2 padziernika przygotowano wniosek o umorzenie czci kwoty poyczki z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zacignitej w grudniu 2004r. na realizacj projektu Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dbrowa, Gocieszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Toki. Wnioskowana kwota umorzenia stanowi 50% zacignitej poyczki i wynosi 1236335,00 z.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 8 padziernika 2008r. w Wojewdzkim Funduszu Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucji

Poredniczcej w realizacji Priorytetu III Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

zoony zosta komplet dokumentw niezbdnych do podpisania

umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.

Budowa Szlaku urawiego wok Jeziora Wolsztyskiego

sucego promocji obszarw chronionych w Gminie Wolsztyn.

Kwota dofinansowanie wynosi 276810,56 z, co stanowi 70%

wartoci caego projektu.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 8 padziernika rozpisano postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Przebudowa ulicy wirowej w Wolsztynie

W dniu 4 listopada 2008r. mija termin skadania ofert dla przedmiotowego Postpowania.

Przedmiotem zamwienia jest przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm . Odcinek objty przebudow to 245 m. Odwodnienie wykonywanego odcinka jezdni przyjto jako powierzchniowe z odprowadzeniem wody poprzez istniejce i projektowane wpusty uliczne do istniejcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. wirowej.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 9 padziernika w Wyszym Seminarium Duchownym w Obrze odbyo si spotkanie z ojcem Rektorem dotyczce realizacji na terenie Gminy Wolsztyn projektu "Poudniowo - Zachodni Szlak Cystersw". W ramach projektu przy obiektach klasztoru wybudowany zostanie parking dla autobusw i samochodw osobowych o powierzchni ca 3200 m2, sanitariaty, infokiosk oraz punkt informacji turystycznej. Dodatkowo zostan oznakowane na terenie gminy i wojewdztwa drogi dojazdowe do klasztoru. Gmina Wolsztyn wraz z WSD w Obrze s partnerami projektu, ktry na terenie Wielkopolski koordynowany jest przez Wielkopolsk Organizacj Turystyczn oraz Wielkopolski Urzd Marszakowski w Poznaniu.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 13 padziernika Gmina Wolsztyn zoya stosowny wniosek, a w dniu 24 padziernika 2008 r. na stronie internetowej Urzdu Wojewdzkiego w Poznaniu opublikowano wyniki konkursu na regionalne lub lokalne programy wyrwnywania szans edukacyjnych dzieci i modziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych w wyniku ktrego szkoy gminy Wolsztyn otrzymay dofinansowanie na realizacj zaj pozalekcyjnych w kwocie 92.687,00 z do wykorzystania jeszcze w roku biecym.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 10 padziernika min termin skadania ofert dla postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa cigu pieszo-rowerowego Wolsztyn Adamowo odcinek 3

Przedmiot zamwienia :

Budowa cigu pieszo - rowerowego wzdu drogi powiatowej Wolsztyn - Adamowo na odcinku od 0+621,00 do km 0+ 818,77 . Budowa cigu pieszo- rowerowego uwzgldnia wykonanie robt przygotowawczych i robt ziemnych, wykonanie elementw odwodnienia cigu pieszo-rowerowego, wykonanie podbudowy oraz uoenie nawierzchni z kostki betonowej .

W przedmiotowym terminie wpyny 3 oferty . Po przeprowadzonym badaniu i ocenie ofert wybrano ofert zoon przez:

Przedsibiorstwo Budowlano Drogowe

SOLFATER Bernard Jawik,

ul. Zdrojowa 7,

62-065 Grodzisk Wlkp.

Cena wybranej oferty: 144.104,86z brutto

W dniu 24 padziernika podpisano umow z wybranym wykonawc.

Termin realizacji zamwienia: 03.12.2008r

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

  • Dnia 12 padziernika na stawach Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie odbya si IV edycja Zakadowych Zawodw Wdkarskich oPuchar Burmistrza Wolsztyna. W zawodach uczestniczyy 31 druyn 3-osobowych. Kocowa klasyfikacja zespoowa przedstawia si nastpujco :

  • I miejsce zaja Wolsztyska Fabryka Oku WOLMET Sp. z o.o. Wolsztyn,

  • II miejsce:Zakad Produkcji Materiaw Instalacyjnych Jan Gorgiel,

  • III miejsce:Komenda Powiatowa Policji Wolsztyn. W czasie zawodw zowiono cznie 218,92 kg ryby. rednio na osob przypado 2,354 kg ryby.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

Dnia 14 padziernika 2008 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze odbyy si gminne obchodny Dnia Edukacji Narodowej. Zostay rwnie przyznane nagrody finansowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Wolsztyna postanowi przyzna za nagrod specjaln Dyrektorowi Pastwowej Szkoy Muzycznej I stopnia w Wolsztynie Pani Agnieszce Pilarek-Szumskiej, w uznaniu zasug na rzecz rozwoju lokalnej kultury i promowania naszej gminy poprzez dziaalno prowadzonej przez siebie placwki.

Z inicjatywy Burmistrza Wolsztyna zapocztkowany zosta nowy program polegajcy na wyposaeniu szk prowadzonych przez Gmin Wolsztyn w tablice interaktywne.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 15 padziernika 2008r. rozpisano postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w obr. geod. Komorowo - tereny aktywizacji gospodarczej

W dniu 6 listopada mija termin skadania ofert dla przedmiotowego postpowania.

Przedmiotem zamwienia jest przebudowa drogi gminnej wraz z budow zjazdu. Wykonanie przedmiotu zamwienia podzielono na dwa zadania, z ktrych zad. Nr 2, czyli budow zjazdu finansuje waciciel dziaki pod aktywizacj gospodarcz-OSM Wolsztyn.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W czwartek 16 padziernika br. odby si odbir techniczny zadania:

budowa ulicy Garbarskiej w Wolsztynie.

Budowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+101. Zadanie

obejmowao roboty przygotowawcze i roboty ziemne, ustawienie

krawnikw, wykonanie podbudowy oraz uoenie nawierzchni z

masy bitumicznej oraz budow miejsc postojowych z kostki betonowej.

Wykonawc robt, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego,

Przedsibiorstwo Robt Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Termin realizacji inwestycji zostay przez Wykonawc dotrzymany.

Koszt zadania to ok. 180.000 z

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 16 padziernika 2008r. rozpisano postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Budowa Szlaku urawiego wok Jeziora Wolsztyskiego

W dniu 12 listopada 2008r. mija termin skadania ofert dla przedmiotowego postpowania

Przedmiot zamwienia stanowi budowa Szlaku urawiego wok Jeziora Wolsztyskiego jako szlaku sucego promocji obszarw chronionych w Gminie Wolsztyn. W ramach zadania zostan wzmocnione nawierzchnie gruntowe cieek gruntowych, odbudowane przepusty na rowach melioracyjnych oraz umocniony odcinek brzegu jeziora.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W czwartek, 16 padziernika Burmistrz Andrzej Rogozinski, spotka si z Ryszardem Zawadowskim Prezesem Oglnopolskiego Stowarzyszenia Pami Jana Pawa II. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wolsztyskich placwek kultury WDK, Biblioteki, Muzeum Regionalnego, a take Barbara Matuszczak z Urzdu Miejskiego i Wodzimierz J. Chrzanowski przewodniczcy Komisji Owiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej, przewodniczcy Wolsztyskiego Oddziau Stowarzyszenia Civitas Christiana.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniach 16 18 padziernika Urzd Miejski w Wolsztynie i spka PKP Cargo kolejny ju raz prezentowaysi na Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Jak co roku gwn nasz atrakcj by parowz pod par oraz zabytkowy wagon retro, ustawione pod iglic na terenie Midzynarodowych Targw Poznaskich. Podczas tegorocznych targw na teren MTP wjecha jeden z najstarszych wolsztyskich parowozw Tr5-65 zbudowany w 1921 roku w zakadach Orenstein&Koppel, ktry jest obecnie jedynym czynnym egzemplarzem tej serii na wiecie.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

Pismo Samorzdu Terytorialnego Wsplnota w wydaniu nr 41/891 z 11 padziernika 2008 opublikowao ranking miast w zakresie Inwestycji w infrastruktur techniczn . W kategorii miast powiatowych, na 268 sklasyfikowanych miejscowoci Wolsztyn zaj 49 miejsce w Polsce, osigajc tym samym drugi wynik w Wielkopolsce. Przeliczajc sum wydanych rodkw, bez dotacji inwestycyjnych, na jednego mieszkaca w gminie w latach 2005 2007, w Gminie Wolsztyn wydatkowano na infrastruktur techniczn sum 344,28 z na osob. Warto doda, i w porwnaniu z okresem za lata 2004 2006 Wolsztyn poprawi swj wynik i awansowa z pozycji70 na miejsce 49 w kraju. Przypomnijmy, i Gmina Wolsztyn w rankingu Wsplnoty dotyczcym biecych wydatkw na administracj w miesicu czerwcu br. zaja 22 miejsce (w 2006 roku 27) przy wydatkach 158,38 z na jednego mieszkaca, gdzie gmina zwyciska Hajnwka, wydatkuje 122,88 z, a jedna z najbogatszych gmin w Polsce Polkowice przeznacza na ten cel 740,34 z.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 20 padziernika 2008r. Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucja Poredniczca w realizacji Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 poinformowaa, i kolejny nasz wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa Szlaku urawiego wok Jeziora Wolsztyskiego sucego promocji obszarw chronionych w Gminie Wolsztyn etap II przeszed pozytywnie ocen formaln. Kwota dofinansowanie wynosi 278 012,66z, co stanowi 70% wartoci caego projektu.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

20 padziernika przygotowano zgoszenie do konkursu Innowator dla projektw samorzdowych w kategorii Najlepszy Projekt Urbanistyczno Rewitalizacyjny. Zgoszenie obejmowao realizacj projektu pn. Rewitalizacja byego targowiska w centrum Wolsztyna stworzenie stylowego centrum usugowo rekreacyjnegopn. Plac Partnerstwa Miast. Przewidywany termin ogoszenia wynikw konkursu poowa listopada b.r.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

Uniewaniono drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn.Budowa drogi gminnej Wolsztyn Toki przeduenie ul. Powstacw Wlkp. w Wolsztynie.

Postpowanie zostao uniewanione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp cena najkorzystniejszej oferty znaczco przewysza kwot, ktr Zamawiajcy moe przeznaczy na sfinansowanie zamwienia.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 24 padziernika br. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu zostaa podpisana umowa o dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska z nawierzchni sztuczn przy ul. Ogrodowej w Wolsztynie. W chwili obecnej trwaj ju prace przy budowie boiska o wymiarach 45 x 24 metry. Warto dofinansowania wynosi 200000,00 z.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 24 padziernika zostay przeprowadzone przez Wojewdzki Specjalistyczny Zesp Zakadw Opieki Zdrowotnej Chorb Puc i Grulicy w Wolicy k/ Koszalina dla penoletnich mieszkacw miasta i gminy Wolsztyn bezpatne badania rentgenowskie poczone z badaniem spirometrycznym.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniach 25-26 padziernika odby si I Rajd Rowerowy ladami Cystersw po Powiecie Wolsztyskim. Rajd mia na celu promocja walorw turystyczno krajoznawczych powiatu wolsztyskiego, inauguracja nowo oznaczonego rowerowego szlaku cysterskiego na terenie powiatu wolsztyskiego,, stworzenie uczestnikom warunkw do czynnego wypoczynku rekreacji.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 22 padziernika podczas Gali Finaowej, ktra odbya si w Orodku Przygotowa Olimpijskich w Spale Urzd Miejski w Wolsztynie oraz Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski otrzymali wyrnienie w Konkursie Budowniczy Polskiego Sportu w kategorii inwestor obiektw sportowych i rekreacyjnych za wyjtkowe zaangaowanie w rozwj lokalnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a take za dziaalno na rzecz rozwoju budownictwa sportowego i rekreacyjnego w Polsce, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wrd dzieci, modziey i spoecznoci lokalnej.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

Z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin Pani Elbiety Laskowskiej Burmistrz Wolsztyna i Wiceprzewodniczca Rady Miejskiej Bogusawa Tuchocka w dniu 27 padziernika zoyli Jubilatce serdeczne yczenia i gratulacje.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

W dniu 27.10 roku nastpio otwarcie ofert na monta i demonta wietlnych dekoracji witecznych na terenie miasta Wolsztyna, wpyny 2 oferty Zakad Elektroinstalacyjny Mariusz Mynkowiak Wolsztyna na kwot 34.367,40 brutto i Zakad Usug Elektrycznych Bogusaw Gazowski za kwot 32.305,60 z brutto. Wybrano ofert najnisz, tj Zakadu Usug Elektrycznych Bogusaw Gazowskiego.

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


U r z d m i e j s k i w w o l s z t y n i e wolsztyn pl

URZD MIEJSKI W WOLSZTYNIE

PROJEKT I REALIZACJA

GMINNE CENTRUM INFORMACJIW WOLSZTYNIE

U R Z D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl


ad
  • Login