einkenname fer vi l fslok aldra ra
Download
Skip this Video
Download Presentation
Einkennameðferð við lífslok aldraðra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Einkennameðferð við lífslok aldraðra - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Einkennameðferð við lífslok aldraðra. Þórhildur Kristinsdóttir Öldrunar - og líknarlæknir. Yfirlit. Almennt um einkennameðferð Áskoranir Hrumleiki (Frailty) Verkir Andnauð Ógleði Hægðatregða. Almennt um einkennameðferð. Meginregla 1: Hvað veldur einkennum?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Einkennameðferð við lífslok aldraðra' - ezekiel-whitley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
einkenname fer vi l fslok aldra ra

Einkennameðferðviðlífslokaldraðra

ÞórhildurKristinsdóttir

Öldrunar- og líknarlæknir

yfirlit
Yfirlit
 • Almennt um einkennameðferð
 • Áskoranir
 • Hrumleiki (Frailty)
 • Verkir
 • Andnauð
 • Ógleði
 • Hægðatregða
almennt um einkenname fer
Almennt um einkennameðferð

Meginregla 1:

Hvað veldur einkennum?

Sníðum meðferð út frá orsök?

Meginregla 2:

Hver eru meðferðarmarkmið sjúklings?

skoranir
Áskoranir
 • Íslendingar/Vesturlandabúar, lifalengur en áður.
 • Flestireyðasíðustuárumsínummeðfærnisskerðingu og fleiri en einnlangvinnansjúkdóm.
 • Aldraðir verða oft veikir á annan hátt en yngra fólk
  • Líklegri til að fá óráð
  • Verkjaupplifun getur verið öðruvísi, eiga erfiðara með að staðsetja verk, oft erfiðara með að tjá verk
  • Einkenni oft óljós
  • Færnitap í kjölfar veikinda
  • Byltur
  • Líklegri til að verða fyrir vökvatapi
  • Breytt lyfjaþol
skoranir1
Áskoranir
 • Algengtaðaldraðirséu á mörgumlyfjum
  • ↑ hætta á aukaverkunum og milliverkunum
 • Getalifaðlengi í slæmulíkamleguásigkomulagi og á samatímaveriðsvoveikiraðþeirgetadáiðviðlítinnstreituvald.
 • Oft erfittað meta lífslíkuraldraðra.
a eins um mat l fsl kum
Aðeins um mat á lífslíkum
 • Tel ég líklegt að viðkomandi muni deyja innan 12 mán.?
 • Áhættureiknar hjálpa
 • Fyrir ákveðna sjúkdóma:
  • Lifrarbilun; MELD, Child´s Turcotte Pughscore
  • Hjartabilun; Seattle heart failuremodel
  • COPD; BODE
  • Heilabilun; FAST score, Mortality Risk Index (MRI)
 • E-prognosis fyrir aldraða
  • (sem ekki hafa greiningu um sjúkdóm sem mun draga til dauða)
hrumleiki frailty
Hrumleiki (Frailty)
 • Hrumleiki er heilkenni
 • Felur í sér hægfara afturför í færni og heilsu.
 • Orsakast af lífeðlisfræðilegum breytingum sem verða vegna aldurs og/eða sjúkdóma.
  • Leiða til minni vöðvamassa, breytinga í innkirtlastarfsemi og langvinnrar bólgu.
 • Einkenni eru; þyngdartap, minnkaður vöðvastyrkur, hægur gönguhraði, minni virkni, orkuleysi.
hrumleiki tsk r ur
Hrumleiki útskýrður

Sjúklingur A er 20 árakona. Dettur á skíðum og lærbeinsbrotnar. Tekurnokkramánuðiaðjafna sig. Aðárierbeiniðgróið og húnhefurjafnað sig aðfullu. Hefurengináhrif á hennardaglegalíf.

Sjúklingur B ersamakonan 60 árumsíðar. Húnrennur á hálku og lærbrotnar. Brotiðgrær en húnverðuraldreisöm á ný. Árisíðarþarfhúnaðstoðviðaðkomastúrrúmi, klæðast, baðast og ganga.

Munurinnskýristafhrumleika. Sjúklingur B hefurmisstgetunatilaðstandaststreituvaldeins og lærbrot.

hrumleiki skilgreindur
Hrumleiki skilgreindur
 • Fried Index

□ Jákvættfyrirhrumleikaef 3 eðafleiriþættirtilstaðar

□ Þyngdartap (≥5 % aflíkamsþyngd á síðastaári)

□ Orkuleysi/örmögnun ( svarar jákvætt spurningum um átak til hreyfinga)

□ Lágur vöðvastyrkur (minnkaður gripstyrkur)

□ Hægurgönguhraði (> 6 to 7 sekaðganga 15 fet (4.5 metra))

□ Minnkuðhreyfing (Karlareyða < 383 kalóríum /viku, konur <270 kalóríum/viku.

 • Einstaklingur með hrumleika hefur skerta getu til að standast streituvalda, ss sýkingar, slys, sjúkdóma, lyf, breytingar í umhverfi.....
 • Hrumleikiersjálfstæðuráhættuþátturfyriraukinnihættu á byltum, meirifærnisskerðingu, innlögn á sjúkrahús og dauða.
verkir
Verkir
 • Algeng kvörtun meðal eldra fólks.
  • 25-50% af > 65 ára í US með langvinna verki.*
  • 45-80% af öldruðum á hjúkrunarheimilum í US með langvinna verki sem ekki voru nægilega meðhöndlaðir.*
 • Leiða oft til færnisskerðingar, félagslegrar einangrunar, þunglyndis, kvíða og svefntruflana.

* The Management of Persistent Pain in Older Persons.

AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons.

flokkun verkja
Flokkun verkja
 • Bráðir verkir vs Langvinnir verkir
 • Vefjaverkir; stoðkerfi vs innyfli
 • Taugaverkir
 • Verkir tengdir sálfélagslegum eða geðrænum þáttum.
flokkun verkja1
Flokkun verkja

Bráðir verkir

 • Tengjast atburði
 • Upphaf og endir
 • Líkamleg einkenni til staðar, sviti, fölvi..
  • sérð á viðkomandi að hann finnur til.

Langvinnir verkir

 • Verkir í meira en 3 mánuði.
 • Óvíst hvað leiddi til verks.
  • Heldur áfram langt umfram þann tíma sem tekur vefjaskemmd að gróa.
 • Engin líkamleg einkenni
  • sérð ekki á viðk. að hann finnur til
flokkun verkja2
Flokkun verkja

Vefjaverkir (nociceptive)

Stoðkerfi

 • Örvun viðtaka í vöðvum /mjúkvef/ beinum.
 • Venjulega staðbundinn.
 • Oft lýst sem stingandi, tak, eymsli..

Innyfli

 • Örvun viðtaka í innri líffærum.
 • Erfitt að staðsetja verk.
 • Oft lýst sem þrýstingi.
flokkun verkja3
Flokkun verkja

Taugaverkir

 • Stafaafóeðlilegrivirkni og/eðaskemmd á taugum (í úttauga- eðamiðtaugakerfinu)
 • Erfitt að meðhöndla!
 • Oft lýst sem
  • Úttaugakerfi: bruni, náladofi, vont að snerta (allodynia)
  • Mæna: stöðugur, óljós verkur, + tauga- brottfallseinkenni
  • Heili: breytingar í lífsmörkum, ógleði/uppköst/↑innankúpuþrýstingur
flokkun verkja4
Flokkun verkja

Verkir tengdir sálfélagsl. eða geðrænum vanda

 • Erhlutiafsálrænum/ geðrænumvanda.
 • Meðhöndlaundirliggjandivanda.
mat verkjum
Mat á verkjum
 • Spurðu um verk
 • Fylgstumeðeinkennumverkja
 • Fáðulýsingu á verknum
  • Skynjunin
  • Tilfinningar á bakverkja
  • Hvaðgeturðuekkigertvegnaverks
 • Notaðumælitæki
 • Hvaðveldurverknum
 • Sífelltendurmat
1 spur u um verk
1. Spurðu um verk
 • Verkur er huglæg upplifun
  • Er það sem sjúklingur segir hann vera.
 • Fólk með heilabilun/ tjáskiptaerfiðleika er ólíklegra til að segja frá verkjum.
  • Spurðu þá fjölskyldu, vini, umönnunaraðila sem þekkja viðkomandi.
  • Ef að líkur eru á verk, gerðu þá ráð fyrir verk þar til afsannað.
2 fylgstu me einkennum um verk
2. Fylgstu með einkennum um verk
 • Líkamlegarbreytingar
  • Sviti, fölvi, hjartsláttur, öndunartíðni, blóðþrýstingur.
 • Andlitstjáning
  • Ygglir sig, gretta
 • Hreyfingar
  • Breyttgöngulag, hlífirsér, aukinspenna, gengur um gólf, endurteknarhreyfingar
 • Gefurfrásérhljóð
  • Stunur, öskur/köll
 • Samskipti
  • Árásargirni, dregur sig tilhlés, sýnirmótspyrnu
 • Breytingar í hegðun
  • Ráf, breyttarhvíldarvenjur
 • Breytingar á andleguástandi
  • Óráð, grátur, pirringur
3 l sing verk
3. Lýsing á verk
 • Skynjun
  • Hvenær/hvernig byrjaði
  • Eðli verks (stingandi, þrýstingur, brunaverkur…)
  • Staðsetning/leiðir eitthvert?
  • Hve slæmur
  • Hvað gerir verk betri/verri?
 • Tilfinningar
  • Hvaðaþýðinguhefurverkurinn? Veldurhannótta, kvíða?
  • Fyrrireynslahefuráhrif
  • Erparturafástæðunnifélagslegeinangrun, sorg/missir, tilfinningalegvanlíðan
 • Áhrif á færni
  • Athafnirhinsdaglegalífs
  • Þáttöku í félagsstörfum, vinnu, líkamsrækt….
4 m ling verk
4. Mæling á verk
 • Sjúklingarmeðenga/væga/miðlungsmiklatjáskiptaerfiðleika:
  • Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS)
  • Eða: vægur – miðlungs - slæmur
 • Sjúklingarmeðmiðlungs/miklaskerðingu
  • PainAd
slide26

5. Hvaðveldurverk

  • líkamsskoðun og viðeigandiuppvinnsla.
  • Hjáheilabiluðum:
   • Tryggðuaðgrunnþörfumsésinnt, sshungur, þorsti, klósettferðir, einmanaleiki, ótti.
   • Útilokaðuþvagteppu, hægðatregðu, sýkingu..
 • 6. Endurmeta reglulega
lyfjame fer
Lyfjameðferð
 • Aldraðir eru næmari fyrir sterkum verkjalyfjum.
  • Meiri hætta á aukaverkunum/milliverkunum.
 • Byrja með lága skammta/ hækka rólega.
 • Fylgjast vel með verkun.
  • Algengt að skammtar séu ekki hækkaðir nægilega.
lyfjame fer1
Lyfjameðferð

7-10

4-6

1-3

b lguey andi lyf
Bólgueyðandi lyf
 • Ber að nota með mikilli varfærni hjá öldruðum og einungis í völdum einstaklingum.
 • Aukaverkanir geta verið:
  • Magasár
  • Nýrnabilun
  • Óeðlileg blóðstorknun
  • Hjarta-/heilaáföll.
 • Ekki nota Toradol /Indometacin
park d n
Parkódín
 • Kódíni er breytt í morfín í líkamanum af CYP2D6 isoensími.
 • Talið að 10% af fólki vanti þetta ísóensím.
 • Líklega sá ópíóið sem veldur mestri ógleði og hægðatregðu.
tramadol tradolan nobligan
Tramadol/Tradolan/Nobligan
 • Blönduðverkun
  • áhrif á ópíóíðviðtaka, serotonin viðtaka og noradrenalínendurupptökuhemil.
 • Eykurhættu á flogum
 • Eykurhættu á serotonin syndromi(efsjúkl. á öðrumlyfjumsemhafaáhrif á serotonin, ss SSRI lyf)
p o ar sk mmtun
Ópíoðar - skömmtun
 • Stöðugir verkir krefjast stöðugrar verkjastillingar
  • Gefa lyf reglulega, ekki bara eftir þörf.
 • Byrja á stuttverkandiópíóiðlyfjum
 • Hámarksverkunlyfser
  • Í æð ~ 15 min
  • Um munn ~ 60-90 min
  • SC/IM ~ 30 min
 • Efekkinæstverkjastillingeftirþanntíma, þáerskammturinnekkinægur.
p i ar sk mmtun
Ópíóiðar - Skömmtun
 • Efskammtur of lítill:
  • Verkurennmeðalmikill, gefðuannanskammtsemer 25-50% stærri.
  • Verkurennmikill, gefðuannanskammtsemer 50-100% stærri.
 • Þegarverkjastillinguernáð og verkireruekkibráðaverkir/tilfallandiverkir
  • skalskiptayfir í langverkandiverkjalyf.
 • Notaðustuttverkandilyffyrirgegnumbrotsverki.
  • ~10% afheildar-dagskammti á 2 klstfrestieftirþörf.
aukaverkanir p i a
AukaverkanirÓpíóiða
 • Ógleði/uppköst
 • Syfja/höfgi
 • Kláði
 • Óráð
 • Vanlíðan/vellíðan (dysphoria/euphoria)
 • Þvagtregða (lagastefskammturminnkaður)

Myndar þol og einkenni lagast eftir nokkra daga

 • Hægðatregða(Verðuraðsetjasjúkling á ristilörvandihægðalyf)
 • Áhrif á innkirtlastarfsemi(Getur ↓ testósterón, estrogen, cortisol)
 • Hamlandiáhrif á ónæmiskerfið(Óljósthvortskiptimáli)

Mynar ekki þol.

Lagast ekki

fentanyl pl stur langvirkandi
Fentanylplástur = langvirkandi
 • Nota barahjáþeimsemhafalangvinnaverki og hafabyggtuppþolfyriropíóðum
  • Miðaviðaðsjúkl. hafitekið ≥ 30-60mg/dag afmorfíni (um munn) daglega í 7 daga.
  • Ekki nota fyrirbráðaverki, verkieftiraðgerð, tilfallandiverki.
 • Tekur 12-24 klstaðvirka
  • Nærstöðugriblóðþéttnieftir 3-6 daga.
 • Þarffituveftilaðaðfrásogast.
  • Gæti haft minniáhrif í sjúklingummeðlítinnfituvef.
 • Frásogeykstviðhærrilíkamshita (efsjúkl. færhita)
andnau
Andnauð
 • Huglægt og einstaklingsbundiðeinkenni og erþaðsemsjúklingursegirþaðvera.
andnau mat og greining
Andnauð – Mat og Greining
 • Mat og greining
  • Orð sjúklings eru áreiðanlegasti mælikvarðinn.
  • Öndunartíðni og súrefnismettun
   • ekki eins áreiðanlegir mælikvarðar
  • Hvenær byrjaði, við hvað versnar/hvað minnkar hana.
  • Nota ESAS
  • Uppvinnsla eftir því sem við á í samræmi við meðferðarmarkmið:
   • Blóðhagur og almennar blóðprufur, blóðgös, EKG, spírómetria, myndrannsóknir.
andnau me fer
Andnauð - Meðferð
  • Meðhöndlaðu undirliggjandi ástand ef viðeigandi:
   • T.d. blóðleysi, hjartsláttartruflanir, hjartabilun, hjartaáfall, blóðtappi í lunga, fleiðruvökvi, vökvi í gollurshúsi, teppa í berkju, astma, COPD, sýking, aðrir lungnasjúkdómar, kvíði, vöðva- og taugasjúkdómar.
 • Gefðu súrefni ef súrefnismettun er lág.
andnau me fer1
Andnauð - Meðferð
 • Almenn meðferð:
  • Huga að líkamsstöðu
  • Bæta loftstreymi í umhverfi
  • Forðast fatnað sem þrengir að
  • Halda umhverfinu svölu
  • Öndunaræfingar
  • Sálrænn stuðningur og slökun
andnau lyfjame fer
Andnauð - lyfjameðferð
 • Ópíóíðar
  • draga úr öndunartíðni án þess að draga úr súrefnismettun.
  • draga úr kvíða og andnauðartilfinningu.
   • Nota lága skammta
   • 2.5-5 mg morfín PO (eða jafngildisskammtur í æð/undir húð) á 4 klst fresti reglulega.
   • Helmingur af þeim skammti á 1 klst fresti eftir þörf.
   • Ef þolir vel ópíóða, hækka skammtinn um 25-50%.
andnau lyfjame fer1
Andnauð - Lyfjameðferð
 • Bensódíasepínlyf
  • Ativan 0.5-2 mg á 2-4 klst fresti eftir þörf
 • Sterar
  • Dexametasón 4-24 mg PO/IV/SQ/IM
gle i uppk st
Ógleði/Uppköst
 • Ógleði og uppköst geta haft mjög hamlandi áhrif á sjúklinga
 • Hefur umtalsverð áhrif á lífsgæði, sérstaklega á líkamlega virkni og sálræna líðan.
gle i mat og greining
Ógleði – mat og greining
 • Góð sjúkrasaga lykilatriði.
  • Hver er orsök ógleðinnar?
  • Spyrja um tíðni, styrk, hvað eykur á ógleðina og hvað dregur úr henni.
  • Er ógleðin undanfari uppkasta
  • Uppköst án ógleði.
  • Hvenær dags eru einkennin þrálátust.
  • Fylgir ógleðinni svimi (gæti stafað frá innra eyra)
 • Viðeigandi uppvinnsla
  • Blóðhagur og almennar blóðprufur, þvagprufa, myndrannsóknir
 • Meðhöndlaðu undirliggjandi vanda
  • ss. hypercalcemia, þvagfærasýking, hægðatregða, garnalömun, vökvaþurrð, hækkaður innankúbuþrýstingur, aukaverkanir lyfja.
orsakir gle i
Orsakir ógleði
 • Líkamlegt eða sálrænt áreiti örvar taugaenda → boðefni losna → hafa áhrif á viðtaka í ógleðistjórnstöð í heilastofni.
 • Boðin eru send eftir fjórum meginleiðum,
  • CTZ (Chemoreceptor Trigger Zone)
  • Eftir úttaugakerfi (meltingarvegur, hálhjúpur/serosa, innyfli)
  • Frá heilaberki
  • Frá jafnvægiskerfinu
 • Taugaboðefni sem hafa áhrif á ógleði og uppköst:
  • dópamín, histamín, kólvirk, serótónín og substance P/Neurokinin A.
slide49
Lyf eru hornsteinn ógleðimeðferðar
  • Gefa reglubundna skammta af ógleðilyfjum
   • fyrir matartíma
   • Hafa fyrirmæli um lyf eftir þörfum.
   • Getur þurft að nota 2 - 4 lyf við ógleði
 • Önnur meðferð:
  • Draga úr ertandi lykt
  • Minni matarskammta, oftar
  • Slökun
  • Svalandi gosdrykkir
  • Nálastungur geta gagnast
h g atreg a
Hægðatregða
 • Hægðatregða er algengt og erfitt einkenni hjá alvarlega veikum sjúklingum.
 • Hreyfingarleysi, minnkuð næringarinntekt/ vökvaþurrð, lyf og undirliggjandi sjúkdómsástand geta valdið minnkuðum þarmahreyfingum
 • Ekki gefa sjúklingum sem eru á ópíoíðum trefjabætandi lyf.
  • Eykur bara magn hægða sem breytast í hálfgerða steypu.
mat og greining
Mat og greining
 • Frávik frá því sem eðlilegt er?
  • Ekki láta líða meira en 3 daga milli hægða
 • Uppvinnsla eftir því sem við á:
  • Útiloka hypercalcemiu, garnalömun..
  • Mörg lyf valda hægðatregðu (ópíóíðar, kalsíumgangalokar, þríhringlaga geðlyf, Zofran..)
  • Ganga úr skugga um að ekki sé hægðastífla.
ad