JOMINY DENEYİ - PowerPoint PPT Presentation

Jominy deney
Download
1 / 47

 • 389 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

JOMINY DENEYİ. Çeliğin Sertleşme Davranışı • Sertlik: Çelik içindeki C yüzdesine bağlı olarak sertlik değeri dir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

JOMINY DENEYİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jominy deney

JOMINY DENEY


Jominy deney

eliin Sertleme Davran

Sertlik:elik iindeki C yzdesine balolarak sertlik deeridir.

Sertleme Derinlii (sertleme kabiliyeti): Sertleme derinlii, sertliin ngrlen bir deeri at snr tabakas kalnl olarak tanmlanr. Alam elementi cinsi ve miktaryla belirlenir.

 • eliin sertleme davranDIN 50191de verilen Jominy (Alndan Su Verme )Deneyi ile saptanr.


Jominy deney

 • Sertletirme sonucunda %0,8 Cli eliin (tektoid elik) sertlii yaklak 67 HRCdir.

 • eliin sertleme derinlii, genellikle %50 martenzit ieren, yani byle bir iyapnn sertliine sahip olan noktann, aln yzeyinden uzakldr.

 • Alamsz eliklerin kritik souma hznn yksek olmas nedeniyle, sertleme derinlii azdr. Yani elde edilebilen martenzitik tabakann kalnl yaklak 5 mmdir. Bu nedenle, bu tr eliklere s sertleme elikleri ad verilir.

 • Alaml eliklerde ise, elde edilebilen martenzitik tabakann kalnl yaklak 12 mmdir.


Jominy deney

 • Kritik souma hz, TTT diyagramlarnda burun noktasn kesmeden salanan en dk souma hzdr. Su verme ileminde uygulanan souma hz, kritik souma hzndan daha yksek ise, perlit ve beynit dnm tamamenengellenerek martenzit yaps oluur.

 • Eer souma hz kritik souma hzndan daha dk ise en son yapdaki martenzitin miktar ve buna bal olarak ta sertlik azalr. Bu yolla salanan sertlik deeri eliin karbon miktarna baldr.


Jominy deney

 • Sertleebilirlik, su verme ilemi sonucu yaps martensite dnen bir eliin sertleme kabiliyeti olarak tanmlanr. Sertleebilirlik deneyleri su verme ile elde edilen sertlikderinliinin llmesi esasna dayanr.

 • Bu derinlik, martensit miktarnn yzeyden itibaren yarya indii ya da % 50 martensit ve beynitin var olduu mesafe olarak ifade edilmektedir.


Jominy deney

 • Sertleebilirlikile sertlik farkl kavramlardr. Maksimum sertlik eliin karbon miktarna baldr.

 • Sertleebilirlik ise eliin kimyasal bileimine ( karbon ve alam elementleri ) ve su vermesrasnda ostenit tane boyutuna baldr.


Jominy deney

 • Sertleebilirlikdeneyi 2 eittir:

 • Grossman sertleebilirlik deneyi

 • Dieri ise Jominy utan su verme deneyidir.

 • eliklerin sertleebilirliklerinin llmesinde Jominy utan su verme deneyi Grossman deneyine gre daha pratik ve daha az maliyetlidir.


Jominy deney

 • ekilde 4140, 4340, 1040, 1020 ve 1060 eliklerinin tipik Jominy erileri verilmektedir.

 • Burada alaml eliklerin sertleebilme kabiliyetlerinin daha yksek olduu grlmektedir.

 • Yksek sertlik martensit yapsnda, daha dk sertlik ise beynit ve ferrit + perlit yapsndasalanmaktadr


Jominy deney

Sertleebilirlie Etki Eden Faktrler

 • Alam elementlerinden sertleebilirlii en fazlaC, B, Cr, Mn, Mo, Si ve Ni etkiler.

 • Karbon, martensitin sertliini kontrol eder. elikte % 0,6ya kadar C ierii arttnda eliin sertlii artar.

 • Daha yksek seviyelerdeki karbon ierii olduu durumda, ostenittenmartensite dnm tamamlanamaz. Bu da yapda kalnt ostenit bulunmasna sebep olur. Bu durumda yapda martensitin yannda ostenit bulunacandan sertlik daha dk seviyelerde kalr.

 • Karbon miktarnn yksek olmas malzemenin daha gevrek bir davran gstermesine neden olur ve daha sonra yaplacak olan ilemlerde sorunlar yaratabilir. Bu yzden % 0,4 Ca kadar olan eliklerde sertleebilirlik kontrol daha kolaydr.


Jominy deney

 • Bor, % 0,002 - 0,003 orannda elie ilave edildiinde % 0,5 Mo ilavesindeki etkiyi gsterir.

 • Bor dk karbonlu eliklere ilave edildiinde sertleebilirlikte en byk etkiyi gsterir.

 • Cr, Mo, Mn, Si, Ni ilaveleri elikte ostenittenferrit ve perlite dnm geciktirir. Bu elementler ara yzeyde tane bymesini engelleyerek sertleebilirlii arttrrlar.


Jominy deney

DENEYN YAPILII:

 • Jominy deneyi, gnmzde en yaygn olarak kullanlan sertleebilirlik deneyidir. Bu yntemde numune olarak 1 in (25,4 mm) apnda ve 4 in (101,6 mm) uzunluunda silindirik bir elik ubuk kullanlr.

 • Numune 1/2 in uzunluundaki su hortumundan 2 in mesafede olacak ekilde yatay bir yzey zerine oturtulur. Suyun tazyik ykseklii 2,5 in ve su scakl 24-28 C dir. Deney numunesi nce normalize edilir, verilen boyutlarda ilendikten sonra bileimine gre uygun su verme scaklna (ostenitleme scakl) kadar stlr ve bu scaklkta en az 20 dakika tutulur. Bu srenin sonunda frndan karlan numune sratli bir ekilde deney dzeneine yerletirilirve bir ucundan su pskrtmek suretiyle en az 10 dakika soutulur.


Jominy deney

 • Numune, gerekli su verme scaklna karlrken stma hz dk olmal, ostenitleme scaklna yaklak 30-40 dk.da ulalmaldr.


Jominy deney

 • Souma hz, elik ubuk boyunca su verilmi utan itibaren kademeli olarak azalr. ubuk soutulduktan sonra eksenine paralel ve yzeyden itibaren 0,015 in (0,381 mm) derinliinde tala kaldrma ilemi yaplarak dzgn bir yzey elde edilir.

 • Daha sonra bu yzey kullanlarak, su verilmi utan itibaren 1/16 in (1,58 mm) aralklarla ubuun sertlii Rockwell C skalasnda llr. Su verilmi utan itibaren mesafe ve elde edilen sertlik deerleri bir grafik zerinde belirtilerek, Jominy erileri elde edilir .


Jominy deney

 • rnek: Silindirik parann merkezindeki sertlik tahmin edilecektir.

  lem admlar

 • 1) Para apndan hareketle istenilen derinlikteki souma hzn belirlenmesi (ekil a)

 • 2) Souma hz (ya da Jominy mesafesi) deerinden hareketle sz konusu derinlikteki sertliin belirlenmesi (ekil b)

 • 3) Bulunan bu deer kullanlan soutma ortam iin elik parann merkezindeki sertliktir (ekil c)


Sertle ebilirlik

Sertleebilirlik


Jominy deney

DEV


Jominy deney

 • 1) 1020, 1040 ve 4140 eliinin elde edilen mesafe-sertlik verilerine gre sertleebilirlik erisini iziniz ve eriler arasndaki farknaklayp.Her bir mesafede oluabilecek mikro yaplar belirtiniz.

 • 2) Yksek alaml eliklere neden Jominy deneyi uygulanmamaktadr? Aklaynz.


 • Login