Bottom up discovery of frequent rooted unordered subtrees
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Bottom-up discovery of frequent rooted unordered subtrees PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bottom-up discovery of frequent rooted unordered subtrees. GVHD: PGS. TS. Lê Hoài Bắc HVTH: Phạm Viết Văn. Nội dung. Một số định nghĩa Thuật toán BUXMiner Một số ứng dụng Kết luận. Nhắc lại một số định nghĩa về cây. Rooted tree vs free tree

Download Presentation

Bottom-up discovery of frequent rooted unordered subtrees

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bottom-up discovery of frequent rooted unordered subtrees

GVHD: PGS. TS. LêHoàiBắc

HVTH: PhạmViếtVăn


Nội dung

 • Mộtsốđịnhnghĩa

 • ThuậttoánBUXMiner

 • Mộtsốứngdụng

 • Kếtluận

Đề tài 57


Nhắclạimộtsốđịnhnghĩavềcây

 • Rooted tree vs free tree

  • Free tree: liênthông, khôngchutrình, khônghướng

  • Rooted tree: cógốc

 • Ordered tree vsUnordered tree

  • Ordered tree: các node con cùngcha cóthứtự

  • Unordered tree: thứtựcủacác con khôngquantâm

Đề tài 57


Rooted subtree

 • Cây con cógốclàgốccủacây cha ban đầu

 • Mộtsốthuậttoán:

  • XQPMiner

  • XQPMinerTID

  • FastXMiner

A

A

B

C

C

F

D

E

F

Rooted subtree

G

Đề tài 57


Qui trìnhkhaitháccáccây con

 • Có 2 pha:

  • Phátsinhtập cácứngviên

  • Tínhđộ support

Đề tài 57


Phátsinhtậpứngviênthôngthường

 • DùngRightmost branch expansion enumeration

  Thêmvàonhánhbênphảinhất

 • Phátsinhnhiềucây con khôngphổbiến

   Tăng chi phí ở phathứ 2 (phatínhđộ support)

Node mớithêm

Đề tài 57


ThuậttoánBUXMiner

 • Chuyển CSDL gốcthànhCompressed Global Tree Guide

 • Mụcđích:

  • Tỉabớtsốứngviênkhôngphổbiến

  • Tạocáchtínhđộ support hiệuquả

Đề tài 57


Global Tree Guide

T4

T3

T5

T1

A

A

A

A

T2

B

B

C

D

{1, 2, 3, 4, 5}

D

B

A

A

{2,3}

D

E

D

E

B

B

E

C

B

{1, 5}

{1, 2, 3, 4}

D

C

B

C

E

B

{1, 5}

D

E

B

C

{2}

{3}

B

{1, 2, 3}

{1,4}

F

{2}

F

Đề tài 57


Compressed Global Tree Guide

T5

T4

T3

T1

A

A

A

A

T2

minsup = 2

B

B

C

D

{1, 2, 3, 4, 5}

{1, 2, 3, 4, 5}

D

B

A

A

A

{2,3}

D

E

D

E

B

B

B

C

E

B

{1, 5}

{1, 5}

{1, 2, 3, 4}

{1, 2, 3, 4}

D

D

C

{2,3}

C

B

C

B

E

B

{1, 5}

D

E

B

C

{2}

{3}

D

E

B

{1, 2, 3}

{1,4}

{1,4}

{1, 2, 3}

F

{2}

F

Đề tài 57


Ứngdụng

 • Khaithácmôhìnhtruycập web (web access pattern mining)

 • Dùngđể cached cáccâutruyvấn XML

Đề tài 57


Kếtluận

 • Thuậttoánnàydựavào CGTG đểtỉabớttậpứngviên

 • Cắtgiảm chi phítrongtínhtoánđộ support

 • Thựctếchothấytốthơnmộtsốthuậttoán

  • XQPMiner

  • XQPMinerTID

  • FastXMiner

Đề tài 57


Cảmơnthầyvàcácbạnđãchú ý theodõi

Đề tài 57


 • Login