Raspoznavanje govornika u zvučnom zapisu - PowerPoint PPT Presentation

Raspoznavanje govornika u zvu nom zapisu
Download
1 / 19

 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Raspoznavanje govornika u zvučnom zapisu. Matija Hajduk Vedran Jerbić Stjepan Stjepčević Mara Živčić. Zagreb, Lipanj 2006. Uvod. Cilj projekta: Identifikacija govornika na temelju usporedbe sa postojećom bazom podataka. Zagreb, Lipanj 2006. Opis problema.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Raspoznavanje govornika u zvučnom zapisu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Raspoznavanje govornika u zvu nom zapisu

Raspoznavanje govornika u zvučnom zapisu

Matija Hajduk

Vedran Jerbić

Stjepan Stjepčević

Mara Živčić

Zagreb, Lipanj 2006.


Raspoznavanje govornika u zvu nom zapisu

Uvod

 • Cilj projekta:

  • Identifikacija govornika na temelju usporedbe sa postojećom bazom podataka

Zagreb, Lipanj 2006


Opis problema

Opis problema

 • Projektirati sustav koji će na temelju snimljenog govora i usporedbom sa postojećom bazom podataka identificirati osobu ili utvrditi da njene govorne karakteristike nisu pohranjene u bazi podataka

Zagreb, Lipanj 2006


Opis rje enja problema

Opis rješenja problema

 • Metoda rješavanja problema:

  • Kepstralna analiza

  • Vektorska kvantizacija

  • Izrada baze podataka

  • Identifikacija pomoću baze podataka

Zagreb, Lipanj 2006


Kepstralna analiza

Kepstralna analiza

Što je to KEPSTAR?!?!?

Rebus od

SPEKTAR

Zagreb, Lipanj 2006


Kepstralna analiza1

Kepstralna analiza

 • Inverzna Fourierova transformacija provede se nad logaritmom apsolutne vrijednosti Fourierove transformacije odsječka

Zagreb, Lipanj 2006


Kepstralna analiza2

Kepstralna analiza

 • Podijeliti signal na uzorke od 25 ms

 • Za svaki uzorak napraviti kepstar i kreirati vektor od prvih 12 članova

 • Dobije se niz kepstralnih vektora koji predstavlja govorne karakteristike osobe

Zagreb, Lipanj 2006


Vektorska kvantizacija

Vektorska kvantizacija

 • Za niz takvih vektora treba naći N tipičnih, koji najbolje reprezentiraju cijeli skup vektora

 • Koristi se generalizirani Lloyd-Maxov kvantizator

Zagreb, Lipanj 2006


Postupak kvantizacije

Postupak kvantizacije

 • Način rada skalarnog (1-D) kvantizatora

 • Naći algoritam koji određuje razine kvantizacije takve da minimiziraju srednju kvadratnu pogrešku

Zagreb, Lipanj 2006


Postupak kvantizacije1

Postupak kvantizacije

 • Odabere se proizvoljan skup N razina a1 < a2 < ... < aN

 • Za 1 ≤ j ≤ N odrede se bj= 0.5(aj+1 + aj)

 • Za 1 ≤ j ≤ N odrede se ajkao uvjetne srednje vrijednosti U, pri čemu je U (bj-1, bj] (uz b0 = -∞, a bN = ∞)

 • Koraci se ponavljaju dok srednja kvadratna pogreška ne postane zanemarivo malena

Zagreb, Lipanj 2006


Postupak kvantizacije2

Postupak kvantizacije

 • Pokazalo se da se nakon određenog broja ponavljanja pogreška se gotovo više ne smanjuje

Zagreb, Lipanj 2006


Postupak kvantizacije3

Postupak kvantizacije

 • Ovaj postupak treba generalizirati na 12 dimenzija

 • Kod skalarnog kvantizatora kao mjera distorzije koristi se kvadratna udaljenost

 • Analogno tome kod 12-dimenzionalnog kvantizatora koristimo euklidsku udaljenost

Zagreb, Lipanj 2006


Izrada baze podataka

Izrada baze podataka

 • Za svaku osobu dobivenih N karakterističnih vektora pohranimo u bazu podataka

 • Tako dobivenu bazu koristimo u postupku identifikacije osoba

Zagreb, Lipanj 2006


Postupak identifikacije

Postupak identifikacije

 • Nađemo niz kepstralnih vektora nepoznatog govornika

 • Taj niz vektora pokušamo kvantizirati sa svakim od projektiranih kvantizatora

 • Može se očekivati da onaj koji daje najmanju prosječnu kvadratnu pogrešku kvantizacije odgovara nepoznatom govorniku

Zagreb, Lipanj 2006


Eksperimentalni rezultati

Eksperimentalni rezultati

 • Kao granična srednja kvadratna pogreška uspješne identifikacije govornika ispitivanjem je dobiveno MSEgr = 0.1

Zagreb, Lipanj 2006


Zaklju ak

Zaključak

 • Za postizanje dovoljno malene srednje kvadratne pogreške kvantizacije bilo je dovoljno 100 reprezentativnih vektora dobivenih Lloyd-Maxovim algoritmom u 40-ak iteracija

 • Za bolji rad cijelog sustava potrebna je što veća duljina zvučnog zapisa kako bi dobivenih 100 tipičnih vektora što bolje predstavljalo govorne karakteristike nekog govornika

Zagreb, Lipanj 2006


Literatura

Literatura

 • Linde, J., Buzo, A., Gray, R. M.: An Algorithm for Vector Quantizer Design, IEEE Transactions on Communications, Vol. Com-28, No. 1, January 1980

 • Campbell, J. P. Jr.: Speaker Recognition: A Tutorial, Proceedings of the IEEE, Vol. 85, No. 9, September 1997

 • MIT, Fall 2002: Introduction to Digital Communication, Lecture 6: Quantization

 • Damir Seršić: Predavanje 14 SPUS: Skalarna kvantizacija signala

Zagreb, Lipanj 2006


Raspoznavanje govornika u zvu nom zapisu

Pitanja ????

Zagreb, Lipanj 2006


Raspoznavanje govornika u zvu nom zapisu

Hvala na pažnji!!!!

Zagreb, Lipanj 2006


 • Login