Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

PIERWSZA POMOC Z ZASTOSOWANIEM AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO LIFELINE PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PIERWSZA POMOC Z ZASTOSOWANIEM AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO LIFELINE. LIFELINE VIEW. LIFELINE. NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA. Każdego roku w Polsce na skutek zawału mięśnia sercowego umiera kilkadziesiąt tysięcy osób !!!!!

Download Presentation

PIERWSZA POMOC Z ZASTOSOWANIEM AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO LIFELINE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

PIERWSZA POMOC Z ZASTOSOWANIEM AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO LIFELINE

LIFELINE VIEW

LIFELINE


Nag e zatrzymanie kr enia

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

Każdego roku w Polsce na skutek zawału mięśnia sercowego umiera kilkadziesiąt tysięcy osób !!!!!

W większości przypadków zatrzymanie krążenia spowodowane jest zaburzeniami elektrycznymi pracy serca

W takiej sytuacji mamy najczęściej do czynienia z migotaniem komór (VF) lub częstoskurczem komorowym bez fali tętna (VT)


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

ZARÓWNO W PRZYPADKU VF JAK I VT

JEDYNYM SKUTECZNYM LECZENIEM JEST DOSTARCZENIE IMPULSU ELEKTRYCZNEGO

CZYLI

WYKONANIE DEFIBRYLACJI

W czasie każdej minuty od chwili utraty przytomności i nagłego zatrzymania krążenia szansa na wykonanie skutecznej defibrylacji spada o prawie 10%.


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

IDEA UŻYWANIA

DEFIBRYLATORÓW AED

Możliwość wykonywania bezpiecznej defibrylacji przez osoby przeszkolone z zasad udzielania pierwszej pomocy, nie mające uprawnień do prowadzenia medycznych działań ratowniczych


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

Koncepcja „Łańcuch przeżycia” opisuje kluczowe ogniwa postępowania, mające znaczenie w ratowaniu życia.

WEZWANIE POMOCY RKO DEFIBRYLACJA KWAL.POMOC.MED.


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

 • Szybka łączność

 • Natychmiastowa łączność z centrum powiadamiania ratunkowego lub dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego ma kluczowe znaczenie.

 • Jakiekolwiek opóźnienie w wezwaniu karetki pogotowia wpływa na spadek prawdopodobieństwa przeżycia poszkodowanego


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

Wczesne rozpoczęcie podstawowych

zabiegów resuscytacyjnych - BLS (basic life support)

 • udowodniono, że rozpoczęcie BLS przez świadków zdarzenia może podwoić szanse poszkodowanego na przeżycie, trzeba ją wykonać natychmiast po zajściu zdarzenia !!!

 • przypadkowy ratownik rzadko przynosi szkodę ofierze zatrzymania krążenia

 • masowe szkolenie społeczeństwa jest najbardziej efektywną metodą zwiększenia przeżycia


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

Wczesna defibrylacja

 • wczesna defibrylacja jest kluczem do sukcesu

 • migotanie komór to najczęstsza przyczyna zatrzymania krążenia u dorosłych

 • każda minuta zwłoki opóźniająca defibrylację – zmniejsza szanse na przeżycie o 7-10%


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

Wczesne specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne

W części przypadków same BLS i defibrylacja nie są wystarczające. Dlatego, aby zwiększyć szanse przeżycia niezbędne są specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne

(zaawansowane techniki udrożnienia dróg oddechowych, zastosowanie i podawanie płynów) prowadzone przez ratowników medycznych, pielęgniarki, lekarzy.


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

Co to jest defibrylator AED?

 • Defibrylator AED jest urządzeniem umożliwiającym wykonanie wstrząsu elektrycznego u poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia, przez osobę przeszkoloną z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy z zastosowaniem AED.

 • Sygnał elektryczny generowany przez mięsień sercowy jest przechwytywany przez dwie duże, samoprzylepne elektrody będące częścią składową AED.

 • Jeżeli wstrząs jest zalecany, impuls elektryczny jest dostarczany za pośrednictwem tych samych elektrod. Właściwe umieszczenie elektrod ma duże znaczenie. Zapewnia prawidłowy odczyt i interpretację rytmu serca przez AED oraz następujące potem dostarczenie impulsu elektrycznego


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

Polecenia głosowe

AED kieruje działaniami osoby prowadzącej resuscytację przy pomocy poleceń/komunikatów w języku polskim.

Przykładowe polecenia głosowe:

„ PRZYKLEJ ELEKTRODY DO GOŁEJ PIERSI PACJENTA”

„ANALIZA W TOKU”,

„ WSTRZĄS ZALECANY”,

„ NIE DOTYKAJ PECJENTA”

„ ROZPOCZNIJ RESUSCYTACJĘ”,

„ WSTRZĄS NIEZALECANY”,

„ DOTYKANIA PACJENTA BEZPIECZNE”


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

 • Automatyczna analiza

 • AED analizuje rytm pracy serca poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia i decyduje, czy defibrylacja jest wskazana, czy też nie. Dzięki temu osoba obsługująca AED nie potrzebuje wiedzy z zakresu oceny rytmu.

 • Migotanie komór jest rozpoznawane prawie ze 100% czułością. Oznacza to, że AED zaleci wykonanie defibrylacji w prawie wszystkich przypadkach migotania komór. Jednocześnie brak jest ryzyka wykonania defibrylacji u poszkodowanego, który tego nie wymaga.


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

WYKORZYSTANIE AED - KROK PO KROKU

Decyzja o użyciu AED (poprzedzona wykonaniem pierwszych kroków BLS):

 • Ocena zagrożenia

 • Ocena przytomności

 • Wzywanie pomocy

 • Udrożnienie dróg oddechowych

 • Ocena oddechu

 • Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 • (30 uciśnięć/ 2 wdechy)

 • Jeśli jest dostępny AED należy go użyć


Wykorzystanie aed krok po kroku

WYKORZYSTANIE AED - KROK PO KROKU

Postępujemy zgodnie z instrukcjami AED

Podłącz elektrody do urządzenia


Wykorzystanie aed krok po kroku1

WYKORZYSTANIE AED - KROK PO KROKU

Naklej elektrody zgodnie z rysunkiem umieszczonym na opakowaniu elektrod


Wykorzystanie aed krok po kroku2

WYKORZYSTANIE AED - KROK PO KROKU

3. Analiza

 • podczas analizy nie dotykamy poszkodowanego i upewniamy się, że nikt inny z otoczenia również go nie dotyka

  4. Wykonujemy defibrylację jeżeli jest wskazana

 • upewniamy się, że nikt nie dotyka poszkodowanego,

 • naciskamy przycisk defibrylacja zgodnie z instrukcją,

  5. Po wykonaniu defibrylacji rozpoczynamy resuscytacje krążeniowo- oddechową ( 30 uciśnięć, 2 wdechy) przez dwie minuty

  6. Po dwóch minutach sprawdzamy oznaki krążenia i postępujemy zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy do czasu przyjazdu specjalistycznych służb medycznych


Uwaga wa ne informacje

UWAGA ! WAŻNE INFORMACJE

 • Mokra klatka piersiowa

  (należy dokładnie wytrzeć wilgotną klatkę piersiową przed naklejeniem elektrod)

 • Owłosiona klatka piersiowa

  (może się zdarzyć, że owłosienie klatki piersiowej może utrudniać właściwe naklejenie elektrod, jeżeli jest taka sytuacja należy ogolić lub obciąć nadmiar włosów w celu uzyskania dobrego kontaktu elektrod ze skórą)


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

UWAGA ! WAŻNE INFORMACJE

 • Plastry

  (wszystkie plastry i inne materiały znajdujące się na klatce piersiowej pacjenta powinny być usunięte, aby zapewnić dobre przyklejenie elektrod)

 • Rozruszniki serca

  (poszkodowany może mieć wszczepiony rozrusznik serca. Zwykle widać go pod skórą na klatce piersiowej, najczęściej poniżej obojczyka (częściej lewego niż prawego). Jeżeli masz do czynienia z takim poszkodowanym upewnij się, że elektrody znajdują się co najmniej 10 cm od rozrusznika)


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

REGULACJA PRAWNE

WYTYCZNE 2010 RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ

POLSKA RADA RESUSCYTACJI

Część III Elektroterapia: automatyczne defibrylatory zewnętrzne, defibrylacja, kardiowersja i elektrostymulacja

Cały personel medyczny oraz osoby bez wykształcenia medycznego mogą używać AED jako integralnej części BLS / po przeszkoleniu /

Systemy pomocy doraźnej zwykle nie są w stanie zapewnić wykonania wczesnej defibrylacji w pierwszych kilku minutach od momentu powiadomienia. Dlatego też obecnie promowana jest alternatywna idea wykonywania defibrylacji za pomocą AED przez przeszkolonych świadków zdarzenia.


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

REGULACJA PRAWNE

Kursy BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne) oraz AED

(Automatyczna defibrylacja zewnętrzna)

Kursy BLS i AED przeznaczone są dla szerokiej rzeszy odbiorców. Mogą to być zarówno osoby związane zawodowo z medycyną (zwłaszcza te, które na

co dzień nie stykają się z NZK) lekarze rodzinni, dentyści, studenci medycyny, ratownicy medyczni i przedmedyczni, członkowie grup ratowniczych, a także osoby opiekujące się innymi (nauczyciele i pracownicy opieki społecznej), jak i ogół społeczeństwa.


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

Jak sobie radzimy?


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

Jak możemy sobie radzić?


Defibrylator aed lifeline view nowo jedyny na rynku

DEFIBRYLATOR AED LIFELINE VIEW NOWOŚĆ !- jedyny na rynku


Ergonomiczno

ERGONOMICZNOŚĆ

 • Kompaktowa budowa (niewielkie rozmiary) wyposażona w elementy antypoślizgowe i uchwyt transportowy

 • Niska waga zaledwie 1.4 kg

 • Brak pokrywy zamykającej, przesuwających elementów, mogłyby zdezorientować „ratownika” i opóźnić podjęcie właściwych czynności ratowniczych

 • Możliwość przechowywania AED z podłączonymi elektrodami (tylnia kieszeń wbudowana w konstrukcję)


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

AED LIFELINE View UMOŻLIWIA PRZEPROWADZENIA

DEFIBRYLACJI

OSÓB DOROSŁYCH

I DZIECI POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

VIDEO

Jedyny na rynku defibrylator, posiadający duży, interaktywny kolorowy wyświetlacz, który krok po kroku instruuje poszczególne etapy resuscytacji i defibrylacji

i w zależności od wersji - krzywą EKG


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

INSTRUKTAŻ W KAŻDYCH WARUNKACH

Demonstracja na ekranie

Komunikaty tekstowe

Komunikaty głosowe


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

TRYB MANUALNY ( w modelu AED LIFLINE PRO)

Pozwala na ręczny wybór energii – od 25 J do 200 J

Użytkownik może inicjować rozpoczęcie ładowania energii do wstrząsu jak i dezaktywowanie tej czynności


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

STATUS URZĄDZENIA

Urządzenie przeprowadza codziennie autotesty

Błyskający wskaźnik statusu informuje o gotowości do pracy

Możliwość podglądu statusu urządzenia w każdej chwili


Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewn trznego lifeline

UDOKUMENTOWANA

WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ

 • Testy wytrzymałościowe – upadek/wstrząsy – najwyższa ocena (MIL-STD-810F 516.5 Procedure IV

 • Testy zderzeniowe – najwyższa ocena (450 kg)

 • Odporność na wodę, kurz IP 55

 • Lifeline AED VIEW spełnia najwyższe standardy w zakresie wpływu wibracji, drgań na pracę urządzenia w samolocie odrzutowym i helikopterze, łodzi

 • Praca na poziomie do 4500 m n.p.m.

 • Temperatura pracy 0-50 st. C

 • Wilgotność 5%-95%


Zasilanie

ZASILANIE

 • BATERIA LITOWO/MANGANOWA NIEWYMAGAJĄCA ŁADOWALNA – przeciętny okres żywotności 4-lata, 125-wyładowań, 8 godzin pracy ciągłej urządzenia


Zapisywanie i transfer danych

ZAPISYWANIE I TRANSFER DANYCH

 • REJESTROWANIE PONAD 60 MINUT DANYCH EKG

 • Karta danych (dane EKG i Audio do 6 lub 12 godzin),

 • Złącze USB

 • Oprogramowanie DEFIBVIEW – ANALIZA I ARCHIWIZACJA DANYCH


Aktualizacja oprogramowania wed ug nowych wytycznych erc

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA WEDŁUG NOWYCH WYTYCZNYCH ERC

UWAGA:

Możliwość aktualizacji wytycznych w przypadku zmiany na zasadzie wgrania nowego oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania do producenta.


Referencje

REFERENCJE


 • Login