Przyk ady opis w bibliograficznych dokument w r nych kategorii
Download
1 / 17

Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii. Pomoc dla uczniów przygotowujących bibliografię do prezentacji maturalnej Dr Stanisław Skórka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Normy bibliografii załącznikowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii

Pomoc dla uczniów przygotowujących bibliografię do prezentacji maturalnej

Dr Stanisław Skórka

Instytut Informacji Naukowej

i Bibliotekoznawstwa

Akademia Pedagogiczna w Krakowie


Normy bibliografii załącznikowej

 • PN-ISO 690:2002Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura

 • PN-ISO 690-2: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.


Typy wydawnictw najczęściej opisywanych

 • Wydawnictwo zwarte (książka)

 • Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce, referat)

 • Wydawnictwo ciągłe (czasopismo, seria) opisywane w całości

 • Artykuł w wydawnictwie ciągłym

 • Strona internetowa (artykuł z e-czasopisma, wortalu itp.)

 • Program na CD


Wydawnictwo zwarte

Autor/Autorzy. Tytuł.

Odpowiedzialność drugorzędna (Redaktor, tłumacz itp.).

Oznaczenie wydania, Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu). Miejsce wydania: wydawca, Rok wydaniaLiczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego), Objętość Nazwa serii i nr tomu w serii. Uwagi. ISBN

/PN-ISO 690:2002

Chmielewska-Gorczyca, Elżbieta; Sosińska-Kalata, Barbara. Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa.Warszawa 1991. ISBN 83-01-01639-6. /PN-ISO 690:2002 /

Chmielewska-Gorczyca, E., Sosińska-Kalata, B. (1991). Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa.Warszawa. /APA/


Artykuł w wydawnictwie zwartym

Autor/Autorzy artykułu         Tytuł artykułuIn:/W:          Autor/Autorzy dokumentu głównego          Tytuł dokumentu głównego          Oznaczenie wydania          Miejsce wydania i wydawca          Rok wydania          Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego, rok, oznaczenie strony


Artykuł w wydawnictwie zwartymPrzykłady

Szosland, J. Tkactwo. W:Terminarz technika. Włókiennictwo. Warszawa, 1969, s. 20-26.

Królak, M. Ćw. 2. Próba ściskania. In:Laboratorium Wytrzymałości Materiałów. 2002, s. 27-39.

Nowodworski, W. Biblioteki kościelne. In:Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Kom. red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 61.

Daniłowicz, Cz. (1995). Problemy użytkowników końcowych systemów wyszukiwania informacji i metody ich rozwiązywania. W: III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 29.05-2.06.1995. Materiały konferencyjne, Jastrzębie Zdrój, s. 182-194. /APA/


Wydawnictwo ciągłe w całości

Tytuł Odpowiedzialność Wydanie Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, numery) Miejsce wydaniai wydawcaRok SeriaUwagiISSN


Wydawnictwo ciągłe w całościPrzykłady

Polish Journal of Ecology. Institute of Ecology, Polish Academy of Science, 1998 vol. 46, no. 1-.  ISSN 1505-2249.

Przegląd Biblioteczny. Polska Akademia Nauk, Biblioteka w Warszawie. Barbara Sordylowa – redaktor naczelny. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1999-2000, R. 67-68. 1999-2001. ISSN 0033-202X.


Artykuł w wydawnictwie ciągłym

Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa ciągłego Odpowiedzialność drugorzędnaWydanie Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (rok, ozn. zeszytu, strony)


Artykuł w wydawnictwie ciągłymPrzykłady

Konikowski, Jacek. Y2K Paradoks ery komputerów. „Internet”, 1999, nr 1, s. 22-25.

Paska, J. Czas budowy i koszty wytwarzania energii elektrycznej we francuskich elektrowniach jądrowych. „Postępy Techniki Jądrowej”, 1988, nr 3/4, s. 321-323.

Zdun, Z. [et al.]: Nowe podejście do modeli transformatorów we współrzędnych fazowych. „Przegląd Elektrotechniczny”, 1987, z. 7/8, s.185-188.

Daniłowicz, Cz. (2000) Wyszukiwanie informacji w otwartym systemie WWW. Informatyka, nr 2, s. 11-19. /APA/


Dokumenty elektroniczne (e-książki)

Autor/Autorzy Tytuł Nośnik Wydanie Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data aktualizacji Data dostępuWarunki dostępuNumer znormalizowany (ISBN/ISSN)


Dokumenty elektroniczne (e-książki)Przykłady

Christiansen, Donald. Electronics engineers handbook [CD-ROM]. 4 ed. New York. McGraw-Hill. 1999.

Gielecki, J.; Gacek, W.; Wilczak, T.: Multimedialny słownik anatomiczny [CD-ROM].Wersja 2.0. Warszawa: Wydaw.Lekarskie PZWL, 1997.1 dysk optyczny (CD-ROM).

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź 1998.


Dokumenty elektroniczne Artykuł z czasopisma

Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa ciągłego Nośnik Wydanie Oznaczenie zeszytu Data aktualizacji Data dostępuLokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego Warunki dostępuNumer znormalizowany


Dokumenty elektroniczne Artykuł z czasopisma (Przykłady)

Tadeusiewicz, R.: Informacja o utworzeniu, a także o celach i sposobach działania Polskiej Biblioteki Internetowej: Do wiadomości Rektorów-Członków KRASP. „Biuletyn EBIB” [online]. Nr 2/2003 (42) luty. [dostęp 28 marca 2003]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/tadeusiewicz.php. ISSN 1507-7187

Bobińska, M.: Ryzykowny kurs. Gazeta Prawna [online]. 2002-06-03, nr 105/2002 [dostęp 27 marca 2003]. s. 2. Dostępny w Internecie: http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105.00000020a. ISSN 1232-6712

Lott, S. R. (2000, September 12). Mr. Lott's Online Classroom. Dostęp: sierpień 2001, http://www.geocities.com/Athens/Agora/2052/

Nesbit, E. (1908). Ballads and Lyrics of Socialism. In Victorian Women Writers Project (P. Willett, Ed.). Dostęp25 sierpnia 2001, Indiana University Web site: http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/nesbit/ballsoc.html/APA/


Dokumenty elektroniczne Strony WWW

Tytuł Nośnik Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data dostępu Warunki dostępu


Dokumenty elektroniczne Strony WWW (Przykłady)

Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/.

Dziecko w Sieci [online]. [dostęp 21 marca 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.dzieckowsieci.pl/index.html.

Wimmer Paweł, Kurs języka HTML - poradnik webmastera [online]. Warszawa [dostęp 20 marca 2007]. Dostępny w Internecie: http://webmaster.helion.pl/kurshtml/.


Pomoce

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. [dostęp 15 września 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.bibliofilur.republika.pl/album/opis.htm

Śliwińska, E. Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych : standardy dla potrzeb cytowania w przypisach [dostęp marzec 2007]. Biuletyn EBIB 2000 nr 6, czerwiec. Dostęp w Internecie: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/sliwinska.html

ABC bibliografii załącznikowej [dostęp 4 października 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.siedlce.pl/~bibliote/informator/zalacznikowa/index.htm


ad
 • Login