Maritim visjon 2020 - PowerPoint PPT Presentation

Maritim visjon 2020
Download
1 / 14

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Maritim visjon 2020. v/ Lars Peder Solstad Haugalandskonferansen 2010. Agenda. Status Suksessfaktorer 2020. Haugesund Rederiforening Historisk utvikling. Flåten innmeldt i Haugesund Rederiforening har aldri vært større enn i dag. Utvikling siste 10 år.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Maritim visjon 2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maritim visjon 2020

Maritim visjon 2020

v/ Lars Peder Solstad

Haugalandskonferansen 2010


Agenda

Agenda

Status

Suksessfaktorer

2020


Haugesund rederiforening historisk utvikling

Haugesund RederiforeningHistorisk utvikling

Flåten innmeldt i Haugesund Rederiforening har aldri vært større enn i dag.


Utvikling siste 10 r

Utvikling siste 10 år

Omsetning rederier på Haugalandet og i Sunnhordland (i mrd. kr.) 1999 – 2009. Stikkord: Formidabel vekst.

(Kilde: Maritimt Forum)


Sysselsetting i regionen

Sysselsetting i regionen

Sysselsatte i rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland.

Stikkord: Et stort innslag av norsk maritim kompetanse.

(Kilde: Maritimt Forum)


Skal det fortsette finanskrise men det langsiktige bildet er mer oppl ftende

Skal det fortsette? – Finanskrise, …..men det langsiktige bildet er mer oppløftende:

Økt global handel og sjøverts transportbehov

Vekst i nærskipsfartsmarkedene jfr. Asia og Europa

Mer last fra vei til kjøl

Økt etterspørsel etter energi og vekst i offshoreaktiviteter


Regionens fortrinn

Regionens fortrinn

Vi har en stolt tradisjon

Sjøens yrker har en forholdsvis høy status blant folk.

Folk ønsker å jobbe med det maritime

Det bor mange sjøfolk her


Utdanning

Utdanning

 • For noen år tilbake valgte Høgskolen Stord/Haugesund å formulere en maritim satsing slik:

 • Vår ambisjon…

 • ...er å gjøre ”fra Bokn til Bjørnen” til senteret for maritim næring i Norge:

  • - være for maritim næring det samme som Stavanger er det for oljenæringen

  • - være en magnet for maritim virksomhet

  • - være senteret for innovasjon i næringen

 • …og HSH til den ledende høgskolen innen maritimt relatert FoU og utdanning.


Forskning og utdanning

Forskning og Utdanning

Maritimt gaveprofessorat i kvalitetssikring og risikohåndtering.

Forskning og utdanning innenfor komplekse petromaritime operasjoner – Høgskolen Stord/Haugesund og Arena Offshorefartøy

Maritime Academy of Haugesund – en målsetting om en ledende nasjonal og internasjonal maritim forsknings- og utdanningsinstitusjon


Planer om nytt simulatorsenter

Planer om nytt simulatorsenter

Øke operasjonell kompetanse og sikkerhet for mannskap og riggaktører gjennom realistiske simuleringsøvelser med fokus på samhandling og effektiv utførelse

Teste og bidra til videreutvikling av utstyr og arbeidsoperasjoner, og evaluere og forbedre prosedyrer og eksisterende praksis

Prøve ut kritiske operasjoner under trygge forhold før de gjennomføres

Utforske nye ideer, forslag til nye teknologiske løsninger og arbeidsmåter

Skal tilby moderne kurs- og simulatortjenester for å bistå maritime offshoreaktører med å:

Anker

håndtering

Bøyelast

DP

Kran/løft

ROV

Manøvrering

Kilde: RESQ/Haugaland Kunnskapspark/Høgskolen Stord/Haugesund


Maritim visjon 2020

2020: Haugesundregionens maritime operasjonelt baserte kompetanseklynge sidestilles med det marinteknologiske miljøet på NTNU i Trondheim – SOM HÅND I HANSKE!


En av landets fremste maritime klynger en m lsetting om vedlikeholde og videreutvikle denne

En av landets fremste maritime klynger– en målsetting om å vedlikeholde og videreutvikle denne

Nær 40 % av all verdiskaping i næringslivet på Haugalandet og i Sunnhordland kommer fra maritim næringsvirksomhet.Derfor: Sjøfartsdirektoratet(Kilde: Maritimt Forum)

Relativt sett betyr næringen mer her enn noe annet sted i Norge. Derfor: Kystverket(Kilde: Maritimt Forum)


Knoppskyting i regionen

Knoppskyting i regionen...

Ny teknologi:

 • Triplex MDH

Nye spennende selskaper:

Knutsen OAS Shipping AS

 • KVOC

 • FellowSHIP

 • PNG


Maritim visjon 2020

2020: Nasjonale og internasjonale maritime virksomheter etablerer seg i Haugesundregionen for å få økt konkurransekraft


 • Login