Sie cez modem
Download
1 / 13

Sieť cez modem - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Sieť cez modem. Pripojenie cez modem. Pripojenie ku internetu prostredníctvom rôznych druhov modemov ( Dial Up, ISDN, xDSL, Cable modem, Optic modem ) Slovo modem vzniklo zo skrátenia a zloženia slov modulátor a demodulátor Delíme ich na analógové a digitálne modemy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sieť cez modem' - eyad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pripojenie cez modem
Pripojenie cez modem

 • Pripojenie ku internetu prostredníctvom rôznych druhov modemov ( Dial Up, ISDN, xDSL, Cable modem, Optic modem )

 • Slovo modem vzniklo zo skrátenia a zloženia slov modulátor a demodulátor

 • Delíme ich na analógové a digitálne modemy

 • pomocou modemu realizácia pripojenia miestnej siete LAN na veľké siete WAN


Dial up anal gov
Dial up - analógová

 • Dial up (vytáčané pripojenie alebo vytáčaná linka) vzniká na základe podnetu užívateľa a na základe podnetu užívateľa aj zaniká, má teda iba dočasný charakter

 • Toto pripojenie je dostupné prostredníctvom verejnej telefónnej siete. 

 • Pri analógovej telefónnej linke je ešte potrebné použiť modem, prostredníctvom ktorého sa transformujú digitálne signály do spojitého analógového signálu a naopak

 • Prenosová rýchlosť analógového dial up pripojenia je obmedzená, maximálne 56 kbps.

 • Pri dial up pripojení k internetu sa platia poplatky za impulzy telekomunikačnému operátorovi.


Dial up anal gov1
Dial up - analógová

 • nevýhoda analógových modemov je zdĺhavé, niekedy až desiatok sekúnd trvajúce nadviazanie kontaktu s druhým modemom na začiatku spojenia.

 • Nie je možné súčasne telefonovať a zároveň používať prístup na internet

 • Toto pripojenie bolo vhodné pre bežných užívateľov, pre využívanie základných internetových služieb (prezeranie www stránok, e-mail, internet banking...) tam, kde iná sieť nebola prístupná

 • využitie prenajatej linky, ktorá je 24 hod. vyhradená pre tento (a len pre tento!) účel

  - Poplatky za prenajaté linky sú pomerne vysoké

  - potreba 2 ks Base Band modemov na obidva konce linky

  - Base Band modemy pracujú do rýchlosti až 2Mb/s

  - lacnejší a rýchlejší spôsob pripojenia siete ako cez Dial Up.


Isdn integrated services digital network
ISDNIntegrated Services Digital Network

 • Digitálna sieť integrovaných služieb

 • Dial up - ISDN - Je tiež vytáčané pripojenie. Rozdiel oproti analógovému dial up pripojeniu je v tom, že prenos údajov cez telefónnu sieť prebieha plnedigitálne, čo umožňuje väčšie prenosové rýchlosti - 64 kbps alebo 128 kbps. Pri takejto digitálnej ISDN linke je nutné ešte použiť ISDN adaptér.

 • Toto pripojenie je vhodné pre bežných užívateľov a malé firmy. Okrem základných internetových služieb je toto pripojenie postačujúce aj pre náročnejšie internetové služby, ako je napr. telefonovanie cez internet...


ISDN

 • digitálna telefónna linka a využívanie služieb ISDN

 • digitálny telefón + digitálny ISDN modem

 • Ich hlavnou výhodou je 1-2 s doba pripojenia na linku a zaručená minimálna rýchlosť prenosu.

 • norma ISDN stanovuje rýchlosť toku dát v jednom kanáli určenom na prenos hovoru, textu, obrazu a dát 64Kb/s (sú tam dva kanály, označené ako kanály typu B), je aj minimálna dátová rýchlosť u týchto modemov 64Kb/s.

 • použitím dvoch kanálov B možno dáta prenášať až s rýchlosťou 128kb/s, samozrejme za dvojnásobný telefónny poplatok. U takéhoto spojenia väčšinou sa platí aj za prenesený objem dát, na túto skutočnosť netreba pri návrhu zabudnúť.

 • Tretí kanál D, služobný kanál ISDN, ktorý má priepustnosť iba 16 Kb/s sa používa na riadenie a synchronizáciu dátových kanálov B


ISDN

 • Koncepcia ISDN počíta aj s inými kanálmi. Uvedieme ich len pre úplnosť.

 • A – analógový telefónny kanál so šírkou pásma 4kHz,

 • B – digitálny kanál s prenosovou rýchlosťou 64 Kb/s pre prenos hlasu (s kódovaním PCM-impulzná modulácia) alebo dát,

 • C – digitálny kanál s prenosovou rýchlosťou 8 alebo 16 Kb/s

 • D – digitálny kanál pre služobné účely, s prenosovú rýchlosťou 16 alebo 64Kb/s,

 • E – digitálny kanál s prenosovou rýchlosťou 64 Kb/s pre interné potreby ISDN

 • H – digitálny kanál s prenosovou rýchlosťou 384, 1536 alebo 1920 Kb/s.


Komunik cia dvoch pc
Komunikácia dvoch PC

Použitie hardverového modemu

Použitie softverového modemu ( virtuálny modem )


Dsl pripojenie
DSL pripojenie

 • Prístup k službám ADSL umožňuje špeciálne zariadenie, tzv. splitter, umiestnené na strane užívateľa a naň je pripojený telefón a počítač s ADSL modemom.

 • Splitter slúži na oddelenie dátového toku počítača od hlasovej frekvencie

 • Hlasová frekvencia spolu s dátovým tokom prechádza cez telefónnu ústredňu do verejnej telefónnej siete.

Dátový tok od viacerých ADSL užívateľov je sústredený v DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer , zabezpečuje koncentráciu DSL zákazníckych liniek) , odkiaľ majú užívatelia prístup na internet a k rôznym ďalším službám.


Dsl pripojenie1

Príklad DSL LAN

DSL pripojenieO znamen skratka adsl
Čo znamená skratka aDSL?

 • Asymetric znamená, že dáta sa prenášajú v závislosti od smeru v rôznych rýchlostiach, pričom dáta k užívateľovi sa prenášajú rýchlejšie ako dáta od užívateľa

 • Digital znamená, že používaná technológia pre prenos dát je digitálna.

 • Subscriber znamená, že služba je poskytovaná na linke, ktorú si zákazník predplatil (objednal) a platí ju mesačným paušálom.

 • Line znamená, že služba je poskytovaná prostredníctvom telefónnej linky.


Dsl pripojenie3
DSL pripojenie

 • Prenos hlasu a prenos dát je tak možný v tom istom čase - užívateľ môže byť permanentne pripojený na internet a zároveň telefonovať podľa potreby.

 • Koncept asymetrickosti vychádza z potreby bežných užívateľov, ktorí prenášajú nepomerne viac dát smerom zo siete než naopak.

 • Rýchlosť prenosu dát z internetu smerom k užívateľovi – max 8 Mbit/s ako rýchlosť prenosu smerom od neho – 128 kbit/s, 192 kbit/s alebo 256 kbit/s.


ad