Koolimaja akende ja seinte soojuskadude v rdlus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Koolimaja akende ja seinte soojuskadude võrdlus PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Koolimaja akende ja seinte soojuskadude võrdlus. Autorid: Allvar Kruutmann, Venjamin Sepp Juhendaja: Krista Tomson. Teema valik. Teema valiti, kuna see tundus huvitav ning taheti saada rohkem infot koolimaja akende ja seinte soojuskadude erinevuste kohta. Eesmärk.

Download Presentation

Koolimaja akende ja seinte soojuskadude võrdlus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koolimajaakendejaseintesoojuskadude võrdlus

Autorid: Allvar Kruutmann, Venjamin Sepp

Juhendaja: Krista Tomson


Teema valik

Teema valiti, kuna see tundus huvitav ning taheti saada rohkem infot koolimaja akendejaseintesoojuskadude erinevustekohta


Eesmärk

 • Töö eesmärgiks oli võrreldaTamsalu Gümnaasiumi hoone akende ja seinte soojapidavust

 • Tekkis küsimus, kumma soojuskadu ühesruumis on suurem, kas akende või seina?

 • Selleks mõõdeti erinevateruumideaknaid ja seinu Vernieri infrapunatermomeertiga ühe päeva jooksul viieteistkümnest kohast


Teoreetiline osa

 • Soojuskiirgus on elektronmagnet-lainetus, mida põhjustab keha moodustavate aatomite kaootiline soojusliikumine

http://www.miksike.ee/docs/elehed/7klass/7kytused/7-7-4-1.htm


Põhilised soojuskadude kohad ehitistes

Soojust kaotab põhiliselt välisseinte, akende, katuse, välisuste ja keldri-põrandate kaudu

Kiire ja odav ehitus tähendab pahatihti suuremaid küttekulusid – algne näiline kokkuhoid tähendab lõpp-kokkuvõttes suurt rahalist kaotust


Metoodika

 • Katse läbiviimine – mõõdeti 1 päeva jooksul 15 ruumi

 • Kasutati Vernieri infrapunatermomeetrit

 • Mõõdeti välisseina ja akende temperatuuri

 • Andmed märgiti tabelisse

Vernieri infrapunatermomeeter

http://www.vernier.com/products/sensors/


Tulemused ja järeldused


Tulemused ja järeldused


Tulemused ja järeldused

 • Seinad on soojemad, kui aknad

 • Akende ja seinte keskmised temperatuurid on suhteliselt võrdsed


Kokkuvõte

 • Saadi teada, et koolimaja seinad on soojemad, kui aknad

 • Tulevikus võiks uurida akende soojuspidavust


Kasutatud kirjandus ja allikad

http://ael.physic.ut.ee/KF.Public/Oppetyy/Hanno_Optika_2.pdf

http://www.physic.ut.ee/kfk/index.php?page=kusvas&a=15#15

http://www.property24.ee/?lang=est&m1=2&m2=56&m3=81


Suur tänu kuulamast!

http://lemill.net/lemill-server/content/exercises/soojusopetus-ja-termodunaamika


 • Login