A magyar llami szt nd j adminisztr ci j nak egyes k rd sei van r en ta
Download
1 / 17

A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának egyes kérdései Vanó R enáta - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

FIR Fórum - 2014. június 12. A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának egyes kérdései Vanó R enáta. III. A tanulmányi adminisztráció pontosságának relevanciája I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának egyes kérdései Vanó R enáta' - evonne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A magyar llami szt nd j adminisztr ci j nak egyes k rd sei van r en ta

FIR Fórum - 2014. június 12.

A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának egyes kérdéseiVanó Renáta

.


Iii a tanulm nyi adminisztr ci pontoss g nak relevanci ja i
III. A tanulmányi adminisztráció pontosságának relevanciája I.

 • Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) az állami ösztöndíjas hallgatók jognyilatkozatban vállalt, az Nftv. 48/A. § szerinti kötelezettségeit a FIR adattartalma alapján állapítja meg és tartja nyilván.

OH-HÖSZ II.

Nftv. 48/A. § b)

OH-HÖSZ I.

TR

Nftv. 48/N. § (3)

Nftv. 48/A. § d)

Nftv. 48/A. § c)

Az OH nyilvántartása és hatósági döntései a fentiek szerint nyilvántartott adatokon alapulnak!

Visszatérítési kötelezettség


Beiratkoz s tsorol s magyar llami szt nd j nyilatkozat
Beiratkozás – átsorolás: magyar állami ösztöndíj nyilatkozat

A központi felvételi eljárás során a 14A-ban felvett hallgatókat az eddigi évekhez hasonlóan a besorolási döntésben tájékoztatjuk a magyar állami ösztöndíj igénybevételének sajátos, az Nftv-ben rögzített feltételeiről, és arról, hogy a beiratkozáskor nyilatkoznak.

A hallgatók a besorolási döntéssel egy kétoldalas tájékoztatót kapnak a feltételekről.

Kérés a FOI-k felé:

 • A beiratkozási lapon a tavalyi évben használt nyilatkozat szövegét javasoljuk használni!

 • A nem központi eljárással felvett hallgatók (hitéleti képzések, határontúliképzések) tájékoztatására a FOI-kat kérjük! Ezekkel a felvettekkel az Oktatási Hivatal nem kerül kapcsolatba!


 • A nyilatkozatnyáron ösztöndíjas képzésre átsorolt korábbi önköltséges hallgatókat is nyilatkoztassák le a FOI-k!

 • Átsorolásnál az állami támogatott – költségtérítéses; magyar állami ösztöndíjas – önköltséges hallgatókat külön kezeljék!

 • Magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára a FIR-becsak nyilatkozatot tett hallgató jelenthető (hatósági ellenőrzés része)!


H sz hat s gi hat rozatok 1
H nyilatkozatÖSZ hatósági határozatok 1.

 • Nftv. 48/A. § a) bek. szerinti KKK másfélszeres határidő lejárt 03. 31-én a 12A-ban kezdett 2 féléves mesterszakosok esetében.(Hi: őszi félévet követő 03.31., tavaszi félévet követő 08.31.)

  Kiadott visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatok száma: 156 db .

  Tapasztalatok, kérés a FOI-k felé:

 • A hallgató a határidőt megelőzően kérheti a KKK másfélszeres határidejének felfüggesztését nyelvvizsga megszerzése érdekében folytatott felnőttképzési tanfolyamra vagy külföldi tanulmányokra hivatkozással. (Nftv. 48/N. § (1)-(2).) Nem élnek vele egyelőre a hallgatók (4 db. kérelem). Tájékoztatásban kérjük a TO-k segítségét.

 • Művésztanárok: nyújtsanak be fellebbezést, felfüggesztési kérelmet.

 • Oklevél kiállítása és kiadása a záróvizsgát követő 30 napon belül!


H sz hat s gi hat rozatok 2
HÖSZ hatósági határozatok 2. nyilatkozat

2. Oklevélszerzés és a 20 éves időszakban a munkavállalási kötelezettség megállapítása– 2014. augusztusában

Várható oklevélszerzést megállapító határozatok száma: 10.000 - 11.000 db. (elsősorban a 12 A-ban kezdett mesterszakosok és FSZ-esek)

(2013-ban kiadott: 813 db; 2014-ben kiadott: 859 db.)

Tapasztalatok, kérés a FOI-k felé:

 • Oklevél kiállítása és kiadása a záróvizsgát követő 30 napon belül!

 • Oklevél adatok pontos és határidőn belüli lejelentése a FIR-ben (15 nap)

 • Adóazonosító jel és TAJ szám kötelező jelentése a FIR-be!


H sz hat s gi hat rozatok 2 folyt
HÖSZ hatósági határozatok 2. nyilatkozat(folyt.)

 • Az átvétellel kapcsolatos problémák oklevélszerzés esetén:

  • Több esetben előfordult, hogy a hallgatónak korábban kiadtunk Nftv. 48/M. § (2) bek. szerinti határozatot, melyben közöltük, hogy a magyar állami ösztöndíjhoz fűződő kötelezettségei megszűntek. 1-2 félév elteltével ugyanazon hallgató ugyanazon képzésén OKLEVELET SZEREZ (IGAZ, ÁTVÉTELLEL MÁSIK INTÉZMÉNYBEN)! Ket. 114. § alapján egy éven belül döntésemet visszavonhatom, azonban egy éven túl nem.

  • Átvétel esetén, ha az elbocsátó intézményben nem jelzi a hallgató hogy átveszik, és nem azonos időben, hanem később szünteti meg a jogviszonyát: két támogatott félévet is felhasználhat.


H sz hat s gi hat rozatok 3
HÖSZ hatósági határozatok 3. nyilatkozat

3. Hjv. megszűnést követő visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat helyett jelenleg egyenlegközlő kiadása

2014. március 14-én módosult a 248/2012. (VIII.31.) Korm. rend. 1. §(1) bekezdése.

Új szöveg: 1. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 48/A. § c) és d) pontja szerinti visszatérítési kötelezettség alkalmazása során

a) az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot az Oktatási Hivatal (a továbbiakban Hivatal)

aa)– az átvétel kivételével – a hallgatói jogviszony, illetve a párhuzamos képzés esetén az adott képzés megszűnése után indult általános felvételi eljárást követő év január 31-éig

(…) hozza meg.


H sz hat s gi hat rozatok 4 5
HÖSZ hatósági határozatok 4-5. nyilatkozat

4. Alap – és mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén egy félévig, osztatlan képzés esetén két félévig folytatott tanulmányokat, 48/M. (2) bekezdés alapján kötelezettség megszűnését közlő határozat

5. Egyenlegközlő sikeres kimeneti vizsga, abszolutórium esetén (KKK szerinti másfélszeres időn belül)

Oklevelet még nem szerzett, a KKK szeritni másfélszeres időn belül van. Közöljük az oklevélszerzés határidejét és felhívjuk a figyelmet a felfüggesztés lehetőségére.H sz hat s gi hat rozatok 6
HÖSZ hatósági határozatok 6. nyilatkozat

6. Éves tanulmányi egyenlegközlő – 2014. október-novemberben

A 12A-ban, 13K-ban, 13A-ban felvett vagy magyar állami ösztöndíjas képzésre átsorolt és tanulmányaikat még mindig folytató hallgatók számára.

A határozatok várható száma: cc. 90.000 db.

Tapasztalatok, kérés a FOI-k felé:

 • A 13A-ban beiratkozott hallgatók nem írtak alá ösztöndíjszerződést, hanem nyilatkoztak a beiratkozási lapon. Számos hallgató nincs tisztában a magyar állami ösztöndíj feltételeivel. Az őszi TEK-ben azonban értesülnek az eddig igénybe vett ösztöndíj összegről és bizonyos képzési adataikról. Kérdésekkel fordulhatnak a TO-k felé. Kérjük tájékoztassák a hallgatókat (Nftv. 48/A.-48/S. §§), adják meg nekik a [email protected] tematikus e-mail címet, ha kérdésük adódik.


H sz adatellen rz si szab lyok a fir ben
HÖSZ adatellenőrzési szabályok a nyilatkozatFIR-ben

HÖSZ hibahatás: A magyar állami ösztöndíj tekintetében a nyilvántartott adatokat torzítja az adat hibája

HÖSZ hatású hibajegyek (29 db): H0016, H0017, H0018, H0019, H0012, H0013, H0014, H0021, H0022, H0030, H0031, H0033, H0035, H0061, H0062, H0064, H0066, H0070, H0071, H0101, H0102, H0109, H0110, H0196, H0211,H0257, H0282,H0296, H0297,

Új HÖSZ hatású hibajegyek (2 db):

H0318: A képzés önköltsége nem azonosítható.

Leírás: A meghirdethető képzés, a képzés telephelye, a képzés nyelve, a képzés munkarendje, a képzés felvételi éve és felvételi eljárása alapján a képzés önköltsége nem azonosítható.

H0319: A meghirdethető képzés nem azonosítható.

A hallgató képzésének elsődleges képzési eleme és a kapcsolódó további képzési elemek alapján a meghirdethető képzés nem azonosítható.


H sz adatellen rz si szab lyok a fir ben folyt
HÖSZ adatellenőrzési szabályok a nyilatkozatFIR-ben (folyt.)

Tervezett változtatások:

 • Hibahatást kettéválasztjuk: HÖSZK és HÖSZT –re, azaz kizáró és torzító hibákra

 • Szeptembertől új adatellenőrzési szabályok várhatók, illetve bizonyos meglévők pontosítása HÖSZ szempontból

 • Szeptembertől bevezetésre kerülő új szabály: a levelező, távoktatásos vagy esti munkarendű magyar állampolgárságú magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató TAJ száma nincs megadva.

  Kérés a FOI-k felé:

 • A 12A-ban tanulmányaikat megkezdett mesterszakosok és FSZ-esek esetén a H0021-es és a H0022-es hibára június folyamán szűrést végzünk. Intézményi szinten leszűrjük azokat a képzéseket, amelyek a fenti hibákat kapták. A FOI-kat 15 napos határidővel kérjük a hibák kijavítására.


H sz adatellen rz si szab lyok a fir ben folyt1
HÖSZ adatellenőrzési szabályok a nyilatkozatFIR-ben (folyt.)

Kérés a FOI-k felé:

 • A 12A-ban tanulmányaikat megkezdett mesterszakosok és FSZ-esek esetén a H0021-es és a H0022-es hibára június folyamán szűrést végzünk. Intézményi szinten leszűrjük azokat a képzéseket, amelyek a fenti hibákat kapták. A FOI-kat 15 napos határidővel kérjük a hibák kijavítására.

  H0021 - a hallgató TAJ száma nincs megadva

  H0022 – a hallgató adóazonosító jele nincs megadva


Tv tel k pz sv lt s lejelent s probl m ja for ever
Átvétel-képzésváltás lejelentés problémája – nyilatkozatforever

 • Képzésváltás intézményen belül:

            KVB kezdet összesen, amihez nincs KMK vég: 7.426

  KMK vég összesen, amihez nincs KVB kezdet: 15.816

 • Intézményi átvétel:

           AKM kezdet összesen, amihez nincs KAK vég: 18.735

         KAK vég összesen, amihez nincs AKM kezdet: 4.776

 • Intézményi jogutódlás:

          JGU kezdet összesen, amihez nincs KJU vég: 6.454

          KJU vég összesen, amihez nincs JGU kezdet: 2.865
ad