System podatkowy

System podatkowy PowerPoint PPT Presentation


  • 174 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Podatek to przymusowa ofiara materialna wyrazona w pieniadzu na rzecz panstwa lub innych zwiazkw publiczno-prawnych. Jest czescia dochodu przejmowanego przez panstwo srodkw uzyskiwanych przez inne podmioty gospodarcze.Swiadczenia te maja swoje zrdlo we wladztwie podatkowym. Podatek to kateg

Download Presentation

System podatkowy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1 System podatkowy Istota i funkcje podatków

2. 2 Podatek to przymusowa ofiara materialna wyrazona w pieniadzu na rzecz panstwa lub innych zwiazków publiczno-prawnych. Jest czescia dochodu przejmowanego przez panstwo srodków uzyskiwanych przez inne podmioty gospodarcze. Swiadczenia te maja swoje zródlo we wladztwie podatkowym. Podatek to kategoria prawna, ekonomiczna, fiskalna, spoleczna oraz polityczna.

3. 3 Aspekty podatków Prawny – istote podatku reguluje Ordynacja podatkowa, jest to publiczne, nieodplatne, przymusowe, bezzwrotne swiadczenie pieniezne na rzecz Skarbu panstwa lub gminy Ekonomiczna istota podatku wyraza sie w przejmowaniu czesci dochodu narodowego w celu realizacji zadan wewnetrznych i zewnetrznych panstwa. To ilustruje krzywa Laffera Fiskalny – podstawowe zródlo dochodów panstwa Politycznym – sa wykorzystywane przez konkretne partie polityczne Spolecznym – podatki musza byc dostosowane do indywidualnej sytuacji podatnika

4. 4 Funkcje podatków: Fiskalna Pozafiskalne Wyróznia sie takze: fiskalna, Gospodarcza Spoleczna Polityczna Albo: Alokacyjna Stabilizacyjna Redystrybucyjna Regulacyjna informacyjna

5. 5 Funkcja fiskalna – zabezpiecza pokrycie obciazen publicznych poprzez wydatki publiczne Funkcja gospodarcza jest rozumiana jako oddzialywanie globalne, na gospodarke oraz selektywnie. Oddzialywanie globalne polega na sciaganiu nadwyzki inflacyjnej. Na gospodarke – zwiekszenie sily nabywczej poprzez nizsze podatki Selektywnie- pobudzanie lub ograniczanie niektórych dziedzin Spoleczna – globalnie to ograniczenie lub likwidacja nierównosci spolecznych, Na sfere spoleczna – preferencje dla niektórych grup spolecznych oraz selektywnie – przeciwdzialanie niektórym zjawiskom, Polityczna – umozliwia realizacje programów politycznych

6. 6 Funkcja alokacyjna polega na wykorzystaniu podatków w celu skorygowania rynkowego rozmieszczenia czynników produkcji oraz struktury PKB Stabilizacyjna jest zwiazana z cyklem koniunkturalnym Stymulacyjna – ma na celu pobudzenie u podatników zachowan zgodnych z oczekiwaniami panstwa Np. zachecanie do inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy Regulacyjna polega na zastosowaniu korekty dochodów które znajduja sie do dyspozycji podatników Redystrybucyjna – wykorzystanie podatków na przesuwanie dochodów miedzy podatnikami jako rezultat stosowania progresji.

7. 7 Stale cechy podatków Przymusowosc Bezzwrotnosc Nieodplatnosc Jednostronnosc Ogólnosc Pieniezny charakter Zmienne cechy podatków Podstawa opodatkowania Przedmiot opodatkowania Stawki i skale Ulgi i zwolnienia Warunki platnosci

8. 8 Podmiot opodatkowania: Bierny – strona na której ciazy obowiazek podatkowy Czynny – strona ustalajaca i pobierajaca podatek Przedmiot podatku: Jednorazowy Np. Nabycie nieruchomosci, Powtarzalny – dochody z pracy Ciagly – posiadanie gospodarstwa rolnego Podstawa opodatkowania czyli ustalenie wielkosci swiadczenia podatkowego Stawki podatkowe – wspólczynniki okreslajace wysokosc podatku Skala podatkowa to zbiór kolejnych podstaw i odpowiadajacych im stawek Ulgi podatkowe – to czesciowe ograniczenie ciezaru podatkowego i moga polegac na: Obnizeniu stawki podatkowej Pomniejszeniu podstawy opodatkowania Pomniejszeniu kwoty doliczonego podatku Odroczeniu terminu platnosci Rozlozeniu podatku na raty

9. 9 Podzial podatków Wedlug przedmiotu opodatkowania wyróznia sie: Przychodowe Majatkowe Dochodowe Konsumpcyjne Z zysków kapitalowych Podmiot opodatkowania moze byc czynny lub bierny.

10. 10 Podmiot czynny: Panstwowe Samorzadowe Wyznaniowe Inne na rzecz organizacji publiczno-prawnych Podmiot bierny: Dla przedsiebiorców: VAT Akcyza Od nieruchomosci Od srodków transportu Dochodowy CIT Od osób fizycznych: Dochodowy Od nieruchomosci Od srodków transportu Od psa

11. 11 Okolicznosci wprowadzenia podatku: Zwyczajne – wprowadzone w ustalony prawem sposób, ma staly charakter, jest placony regularnie Nadzwyczajne - wprowadzane w sytuacji szczególnej, moze miec charakter jednorazowy, okresowy z góry okreslonych okolicznosciach Podmiotowe zródla pochodzenia: Sektor przedsiebiorstw Gospodarstwa domowe Sektor zagraniczny Sektor instytucji finansowych Wedlug faz obrotu: Jednofazowe – pobierane w jednej fazie, najczesciej od produktów finalnych lub handel Wielofazowe – sa pobierane w róznych fazach obrotu, nakladane takze na pólprodukty

12. 12 Podatki panstwowe i samorzadowe

13. 13 Podatki bezposrednie i posrednie

14. 14 Bezposrednie – cechy Przedmiot i zródlo sa ze soba powiazane Wystepuje zaleznosc miedzy rodzajem podatku, trybem placenia podatnikiem Zdolnosc podatkowa jest zwiazana z indywidualna sytuacja podatnika Sa sprawiedliwe poniewaz stawka jest proporcjonalna do wysokosci dochodu Oslabiaja motywacje do pracy i wzrostu dochodów Skutków tych podatków nie mozna przerzucac na innych Ulatwiaja oszustwa podatkowe Posrednie –cechy Przedmiot i zródlo nie sa ze soba powiazane Nie wystepuje zaleznosc miedzy rodzajem podatku, trybem placenia podatnikiem, Zdolnosc podatkowa jest zwiazana z wystepowaniem okreslonych dzialan Placone sa przez konsumenta Sa niesprawiedliwe, poniewaz w wiekszym stopniu obciazaja osoby o niskich dochodach Nie oslabiaja motywacje do pracy i wzrostu dochodów Skutków tych podatków mozna przerzucac na innych Nie ulatwiaja oszustwa podatkowe

15. 15 Podatki wedlug klasycznej nauki finansów publicznych Osobowe Najwazniejszy podmiot podatku Zmiana podatnika nie powoduje wygasniecie zobowiazania podatkowego Uwzglednia indywidualna sytuacje podatnika Ulgi Sa skomplikowane Oszustwa podatkowe Rzeczowe Najwazniejszy przedmiot podatku Zmiana podatnika powoduje wygasniecie zobowiazania podatkowego Nie uwzglednia indywidualnej sytuacji podatnika Nie ma ulg Sa proste Nie ulatwiaja oszustw podatkowych

16. 16 Skale podatkowe Progresywne – skala jest przedstawiona w postaci przedzialów, osoby o wyzszych dochodach placa wiecej Proporcjonalne – wszyscy podatnicy placa taka sama stawke Degresywne – o nizszych dochodach placa wiecej

17. 17 Stawki podatkowe Stawki podatku VAT: 22% 7% 3% 0% - eksport Zw. Podatki w 2006 r.

18. 18

19. 19 Z danych z Ministerstwa Finansów wynika, ze banki i instytucje finansowe zaplacily w roku 2005 2,6 mld zl. Podatku dochodowego. Jakie branze odprowadzaja najwiecej podatku dochodowego? Rys.1. Branze odprowadzajace wysokie kwoty podatku dochodowego

20. 20

21. 21 W 2004 roku banki zaplacily prawie 19% podatku dochodowego, ze wszystkich firm z „Listy 500”. Sektor finansowy ma bardzo duza rentownosc, a jednoczesnie malo przeznacza na inwestycje, a wiec osiaga duze zyski, które musi dzielic fiskusem ( problem odplywu zysku z kapitalu zagranicznego. Nie tylko jednak poziom zysków jest glówna przyczyna, takze restrykcyjne prawo unijne w zakresie podatków. Surowe przepisy dotycza Np., wliczania w koszty zlych kredytów oraz sprzedazy wierzytelnosci. W ich przypadku takze wielkosc analiz finansowych sprawia, ze nie ma mozliwosci zmniejszenia naleznosci. Struktura branzowa podatku zalezy od stopnia konkurencji na rynku. Wyzsze zyski maja, które sa mniej lub bardziej zmonopolizowane. Najlepszym tego przykladem jest telekomunikacja. Brak jednak jest informacji o wynikach finansowych firm handlowych, zwlaszcza duzych miedzynarodowych sieci, które nie udostepniaja swoich sprawozdan.

22. 22 Kto nie placi podatków? Ile podatnicy sa winni fiskusowi

23. 23 Wplywy z podatków do budzetu od osób fizycznych

24. 24 Prostszy podatek bogatsze firmy. Jakie oszczednosci moze miec przedsiebiorstwo jako rezultat zmiany stawek VAT od 2007 roku? Odliczenie pelnego VAT z tytulu zakupu samochodów. Przykladowo dzisiaj spólka nabyla 5 samochodów w cenie 50 000 zl + VAT, za kazdy pojazd. Dzisiaj moze odliczyc tylko maksymalnie 6 tys. od kazdego auta, chociaz faktycznie zaplacila 11 tys. zl. Wedlug nowych przepisów bedzie mogla odliczyc calosc, czyli 55 tys., co daje oszczednosci w kwocie 25 tys. zl.. Ale bedzie musiala zaplacic 0.5% Wartosci pojazdu miesiecznie z tytulu korzystania ze sluzbowych aut przez pracowników, do celów prywatnych, bedzie to kwota 67 zl miesiecznie od kazdego samochodu. Poszerzenie katalogu uslug swiadczonych dla partnerów z zagranicy, które nie podlegaja opodatkowaniu w Polsce. Jezeli Polska spólka bedzie promowala towar zagranicznego wytwórcy w kraju to nie bedzie wystawiala faktur z naliczeniem 22% VAT. Zwiekszenie wartosci nieopodatkowanych prezentów – do 50 zl, a dzisiaj tylko do 5 zl.

25. 25 Rys. Ile mozna zarobic na zmianach VAT

26. 26 Zmiany podatkowe obciazajace budzet

27. 27 Takie propozycje maja byc od stycznia 2007. Dodatkowo podwyzszono kwote wolna od podatku z 2790 zl do 3000 oraz wzrost progów podatkowych w I grupie z 37024 do 39300zl, i z 74 048 do 78600zl. Zmiana stawki rentowej z 13% od podstawy do 10% dla wszystkich pracujacych Likwidacja karty podatkowej oraz podatku ryczaltowego Mali podatnicy beda mogli rozliczac sie kwartalnie zamiast miesiecznie. Kto na tym zarobi? - Odmrozenie progów podatkowych to dodatkowy dochód roczny srednio o 29,9 z, - Dla grupy II podatkowej zarobia 290,26 zl - III grupa podatkowa to kwota 745,26 zl

28. 28 Zaleglosci podatkowe w mld zl. W 2006 roku.

29. 29 Wplywy z podatków do budzetu od osób fizycznych

30. 30 Wplywy podatkowe dla roku 2006 ( w mld zl)

31. 31 Wykres Podatnicy PIT – rozliczenia z urzedem skarbowym

32. 32 Polska rajem podatkowym Unii Opodatkowanie pracy w krajach Wspólnoty Dochody budzetu ze skladek socjalnych oplacanych przez pracobiorców i pracodawców w % PK

  • Login