IT og fremtiden - PowerPoint PPT Presentation

It og fremtiden
Download
1 / 35

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IT og fremtiden. Hvad bringer fremtiden…?. Ingen aner det… To teknologier indenfor IT kan komme til at spille en meget stor rolle Robot-teknologi AI-teknologi. Hvad er en robot?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

IT og fremtiden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


It og fremtiden

IT og fremtiden


Hvad bringer fremtiden

Hvad bringer fremtiden…?

 • Ingen aner det…

 • To teknologier indenfor IT kan komme til at spille en meget stor rolle

  • Robot-teknologi

  • AI-teknologi

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvad er en robot

Hvad er en robot?

 • robot (en -er): En maskine, der automatisk udfører et job, og som er programmeret og styret af en computer. (Cambridge Interna-tional Dictionary of English)

 • Lidt mere uformelt – en computer med en form for krop, som kan agere i den fysiske verden

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvad er ai

Hvad er AI?

 • AI – Artificial Intelligence (Kunstig Intelligens)

 • En kunstigt skabt enhed (ikke nødvendigvis en computer), som kan udvise intelligent opførsel

 • Ikke en særlig præcis definition – et godt skak-program er også en slags AI, men arbejder i et meget snævert felt

 • Som regel mener vi en form for computer, men kunne også være et gen-manipuleret menneske

RHS – Informationsteknologi – 2008


Robotter ai hvorfor

Robotter/AI, hvorfor…?

 • Oprindeligt: skal fritage mennesker fra at udføre farlige, trivielle og belastende jobs

 • Gælder stadig, men måske mere generelt mål nu: Udføre de opgaver, mennesker ikke kan – eller vil – udføre

 • Skal forstås meget generelt

  • Arbejde

  • Problemløsning

  • Sociale ydelser…

RHS – Informationsteknologi – 2008


Dr mmen mareridtet

Drømmen (mareridtet…?)

 • Robotten, der er den

  • Hårdtarbejdende, uopslidelige arbejdskraft

  • Overlegne problemløser

  • Uendeligt tålmodige plejer

  • Uendeligt tolerante (under-danige?) samlever

 • …og som er i stand til at producere nye, forbedrede versioner af sig selv

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor er vi nu

Hvor er vi nu?

 • Stadig meget lang vej endnu (heldigvis…?)

 • Ikke kun med hensyn til intelligens, også (bl.a.)

  • Sensor-teknologi

  • Motor-teknologi

  • Fortolkning af omverdenen

 • Men der er bestemt sket meget, og der forskes intensivt – mange interessenter

  • Kommercielt

  • Pleje

  • Militært

RHS – Informationsteknologi – 2008


Fremskridt eksempel

Fremskridt - eksempel

 • DARPA Grand Challenge – robotbiler

 • 2004 – lang, lige rute uden store forhindringer. Bedste bil kom 12 km (langt fra målet)

 • 2007 – rute på 100 km, kunstigt by-miljø med forhindringer, krav om overholdelse af færd-selsregler. Bedste bil i mål efter ca. 4 timer

 • DARPA mål – en tredjedel af U.S militær-køretøjer kan operere på egen hånd i 2015

RHS – Informationsteknologi – 2008


Video

Video!

 • DR Viden om (generelt om robotter)

 • BigDog Pakæsel (motorik)

 • ASMIO (Honda) (motorik)

 • Robot Model (motorik)

RHS – Informationsteknologi – 2008


Video1

Video!

 • DR Univers (generelt om robotter)

 • Jules (mimik)

 • Japansk kvinde (mimik)

 • Pleo - robot dino (interaktion)

 • the Emily Project (animation / avatar)

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det

Hvor hurtigt går det…?

 • Naturligvis ekstremt svært at forudsige…

 • …og hvad er målet egentlig?

 • Mulige mål undervejs

  • Robot/AI som kan udføre ”ufaglært arbejde” (husholdning, plejeassistent, tjenere, lagerarbejde, transport, fornøjelse…)

  • Robot/AI som menneskets ligemand, fysisk og intellektuelt – konkurrence om samme jobs

  • Robot/AI er mennesket overlegent på alle fronter

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det1

Hvor hurtigt går det…?

 • Denne opdeling er egentlig ikke nuanceret nok

 • Eksempel: Pilot

 • Dette job er i stort omfang allerede overtaget af en – meget specialiseret – robot (auto-pilot)

 • Største barriere mod pilot-løse fly er måske den psykologiske

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det2

Hvor hurtigt går det…?

 • Mit bud – helt uden garantier!!

 • Udelukkende baseret på mave-fornemmelse, og indtryk af udviklingens hastighed indtil nu

 • Måske kommer der pludseligt et teknologisk kvantespring

 • Eller måske rettes opmærksomheden for en tid mod andre, mere presserende problemer

 • Økonomisk krise: given den forsinkelse eller acceleration…?

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det3

Hvor hurtigt går det…?

 • 2010 (nu)

  • En del fremskridt mht fysisk mimik og motorik – men stadig meget nemt at skelne fra menneske

  • Computerkraft til simulation af insekt-hjerne

  • Robotter/AI har ikke meget offentlig bevågenhed, stadig et ”kuriosum”

  • Første, meget specialiserede og primitive, robotter finder vej til hjemmene (Roomba, legetøj)

  • Fortsat indførsel af højt specialiserede robotter i industrien

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det4

Hvor hurtigt går det…?

 • 2020

  • Nogenlunde brugbar replikation af menneske mht fysisk ydre – men langtfra samme evner mht fysik og motorik. Kan meget nemt afsløres ved betragtning

  • Første brug af multi-funktionelle robotter i visse udvalgte erhverv. Mange start-problemer…

  • Fører-løs transport er teknologisk klar, men stadig en del psykologisk modstand

  • Markedet for sex-robotter stiger hastigt, men stadig meget tabu-belagt

  • Stort set perfekt simulation af rottehjerne

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det5

Hvor hurtigt går det…?

 • 2030

  • Fortsat fremskridt i simulation af menneskeligt ydre, motorisk næsten på højde med mennesker, stadig visse mangler i mimik, kræver nær-undersøgelse

  • Mere udbredt brug af multi-funktions robotter, men stadig kun til ufaglært arbejde. Mere synlig andel af job-markedet, nogen folkelig modstand.

  • Prototyper på multi-funktions robotter til hjemmet

  • Fører-løs transport er stort set indført overalt, fly dog med operatør-backup

  • Stort set perfekt simulation af kattehjerne

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det6

Hvor hurtigt går det…?

 • 2040

  • Simulation af menneskeligt ydre er nu så god, at der kun er små forskelle. Motorisk som mennesker

  • Robotter kan varetage stort set alle ufaglærte jobs, men folkelig modstand holder udbredelsen tilbage

  • Multi-funktions robotter til hjemmet til en pris som en bil – nogen udbredelse, men også en vis skuffelse over niveauet (oversolgt, skal trænes meget)

  • Første ”parforhold” mellem mennesker og robotter – men stadig tabubelagt

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det7

Hvor hurtigt går det…?

 • 2050

  • Et robot-fodholdhold kan nu spille lige op med de bedste menneske-fodboldhold

  • Mentalt ikke på højde med mennesker, men kræver nogen tids ”udspørgning” at afsløre

  • Trods en vis fortsat modstand stiger andelen af robotter på jobmarkedet – folkeligt krav om ændring af samfundsmodel

  • Nyere generationer af husholdnings-robotter giver det folkelige gennembrud – nu ”virker de” 

  • Stort set perfekt simulation af menneske-hjerne

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det8

Hvor hurtigt går det…?

 • 2060

  • Robotter overgår klart mennesker motorisk

  • Mentalt næsten på højde med mennesker

  • De første robotter begynder at varetage mere mentalt krævende jobs (sygeplejerske, børnepasser,…)

  • Robotter leder andre robotters arbejde

  • Ændring af samfundmodel, ”vi skal alle have del i frugterne af fremskridtet”

  • Stor udbredelse af husholdnings-robotten, som udbredelsen af bilen i dag

  • Menneske-robot forhold socialt acceptabelt

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det9

Hvor hurtigt går det…?

 • 2080

  • Robotter er mentalt menneskets ligemand – men vi bestemmer stadig den enkelte robots mentale ”makeup” (den er stadig ”underdanig”)

  • Robotter og mennesker arbejder side om side på jobmarkedet, i alle typer jobs

  • Robotter udfører selv forskning og udvikling – robotter designer og producerer nye robotter

  • Kraftig stigning i velstand verden over – en robot-befolkning kan bringe et u-land på fode

  • Robot-drevet månebase, til høst af ressourcer

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvor hurtigt g r det10

Hvor hurtigt går det…?

 • 2100

  • Robotter er mennesker overlegne på alle punkter, men ønsker stadig at tjene mennesket

  • Robot-samfund og menneske-samfund er stort set parallelle samfund – et ”biprodukt” af robot-samfundet er en næsten-perfekt verden for mennesket

  • Forhold mellem robotter og mennesker kan sammen-lignes med et forældre-børn forhold

  • Mennesker arbejder kun af lyst, men færre og færre gør det. Robotter kan lave alt bedre…

RHS – Informationsteknologi – 2008


Eller hvad

Eller hvad…?

Pfff, tror du virkeligt jeg gider vaske dine sure sokker, og skifte ble på dine møgunger…?

RHS – Informationsteknologi – 2008


Opgave 1

Opgave 1

 • Forfatteren Isaac Asimov har formuleret tre mulige ”love” for robotters opførsel:

  • Første Lov: En robot må ikke skade et menneske, eller ved ikke at gribe ind, tillade et menneske at komme til skade

  • Anden Lov: En robot skal adlyde ordrer givet af mennesker, undtagen når sådanne ordrer konflikter med den første lov

  • Tredje Lov: En robot skal beskytte sin egen eksistens, så længe denne beskyttelse ikke konflikter med første eller anden lov

 • Prøv at finde på en situation, hvor specielt Første Lov – samt at en robot vil tænke meget logisk og rationelt – vil få robotten til at tage en beslutning, som kan virke umoralsk for mennesker (tip: En situation, hvor alle de mulige valg for robotten vil føre til en eller anden form for tab af menneskeliv…)

RHS – Informationsteknologi – 2008


Hvad kan g galt

Hvad kan gå galt

 • Vi kan ikk’ finde ud af det – robotter bliver aldrig mere end højt specialiseret værktøj og legetøj

 • Folkelig modstand bremser udviklingen – robotter opnår aldrig generel accept

 • Forskere konkluderer, at man ikke vil kunne styre en AI med nær-menneskelig intelligens – forskning forbydes

 • Andre problemer på Jorden får højere prioritet, og forskning i robotter/AI udsultes

RHS – Informationsteknologi – 2008


Andre retninger

Andre retninger

 • Andre teknologier baner vejen til den næsten-perfekte verden

  • Energi (fusion, vedvarende)

  • Materialer (superledere, smarte materialer)

  • Genetik og medicin (”evigt” liv, designer-mennesker)

  • Nano-teknologi (programmérbart materiale)

  • Ikke-intelligent IT

 • Menneskets normer og værdier udvikler sig i en ikke-teknologisk retning

RHS – Informationsteknologi – 2008


Jokeren

Jokeren…

 • Måske kommer udviklingen til at gå langt hurtigere end forventet…

 • En forsknings-gren indenfor AI undersøger, hvordan man kan lave selv-forbedrende AI

 • AI som på egen hånd kan gøre sig i stand til at opfylde sit mål

 • Mulig konsekvens er den tekno-logiske singularitet

RHS – Informationsteknologi – 2008


Den teknologiske singularitet

Den teknologiske singularitet

 • Lad os antage, at mennesket en dag bliver i stand til at lave en AI, som er bare en lille smule mere intelligent end os selv

 • Jamen, hvis AI’en er lidt mere smart end os…

 • …må den jo selv kunne lave en ny AI, som er endnu smartere end den selv!

 • Det kunne vi mennesker jo selv, og vi har jo antaget, at den første AI er mindst lige så smart som os selv

RHS – Informationsteknologi – 2008


Den teknologiske singularitet1

Den teknologiske singularitet

 • Eksponential-funktioner er ikke til at spøge med…

  • AI #0 er 5 % smartere end os, og den laver…

  • AI #1, som er 5 % smartere end den selv, og dermed er 10,25 % smartere end os. Den laver så…

  • AI #2, og så videre….

  • AI #100 er over 130 gange så smart som os…

  • AI #200 er over 17.000 gange så smart som os

 • Hvor lang tid vil det tage for AI #n at få udviklet AI #(n+1)? År? Uger? Timer?

RHS – Informationsteknologi – 2008


Den teknologiske singularitet2

Den teknologiske singularitet

 • ”En AI med over-menneskelig intelligens vil være den sidste opfindelse menneskeheden behøver lave…”I.J Good, 1965

 • Men kan vi holde styr på den?

 • En AI vil have et mål at arbejde hen imod, f.eks at løse et bestemt problem

 • Vil være ekstremt kritisk at få formuleret dette mål helt korrekt!

RHS – Informationsteknologi – 2008


Den teknologiske singularitet3

Den teknologiske singularitet

Hmm, jeg bygger lige Jorden om til en bedre version af mig selv…

Hey AI, find lige ud af, hvordan jeg laver en bedre hjernescanner

Jeps, will do…

RHS – Informationsteknologi – 2008


Andre dilemmaer

Andre dilemmaer…

 • Robotten på arbejdsmarkedet

  • Robotter bruges i stor stil som chauffører af biler, busser, lastbiler, med videre. En dag kolliderer en (robot-kørt) skolebus med en lastbil. 28 børn dør. Årsagen viser sig at være en fejl i softwaren til robotten, der kun udløses under meget specielle omstændigheder… Hvilke konsekvenser skal det have m.h.t. at lade robotter være chauffører…?

  • Brugen af robotter leder hurtigt til betydelig arbejdsløshed blandt folk med lavere uddannelse. I flere politiske partier rejser man krav om, at virksomheder baseret på robot-arbejdskraft skal betale en betydelig ekstraskat, som skal gå til en form for borgerløn til de mennesker, der i særlig grad berøres af robotternes indtog på arbejdsmarkedet. Er du enig i dette?

RHS – Informationsteknologi – 2008


Andre dilemmaer1

Andre dilemmaer

 • Robotten i hjemmet

  • Dit 3-årige barn er forkølet, og du har et meget vigtigt møde på dit arbejde, som varer hele dagen. For 3 måneder siden købte du en husholdnings-robot, som også kan sættes til at passe børn. Dine erfaringer med dette er gode, men du har altid været i nærheden for at overvåge, om alt går rigtigt til. Barnet er meget glad for robotten. Tager du til mødet, eller bliver du hjemme?

  • Dit 7-årige barn er – fortsat – meget glad for jeres husholdnings-robot, fordi ”han gider altid lege”, ”far og mor er så kedelige”, og ”han rydder altid op efter mig”. De andre forældre i dit barns klasse fortæller lignende historier. De fleste synes det er positivt, for ”så har vi voksne mere tid til hinanden”. Hvad synes du om denne udvikling?

RHS – Informationsteknologi – 2008


Andre dilemmaer2

Andre dilemmaer

 • Robotten som (sex-)partner

  • Robotter opnår ret hurtigt en fysisk standard, hvor de bliver ganske populære som ”avanceret sex-legetøj”. De besidder dog ingen egentlig intelligens. Tillige er de ret dyre, så langfra alle har råd til at købe en selv. Nogle personer ønsker derfor at starte ”robot-bordeller”, hvor man kan leje og benytte en robot til sex i en begrænset tidsperiode. Skal sådanne ”robot-bordeller” være lovlige?

  • Firmaet preTeen4u slår sig op på at producere ekstremt naturtro – både fysisk og mentalt – robotter, som til forveksling ligner børn i alderen 0 til 12 år. Robotterne er specifikt rettet mod det pædofile marked. Vil du give dette firma tilladelse til at afsætte deres produkter i Danmark?

RHS – Informationsteknologi – 2008


Andre dilemmaer3

Andre dilemmaer

 • Robotter og rettigheder

  • Efterhånden som robotter/AI bliver mere og mere mentalt avancerede, begynder nogle at dem på egen hånd at undre sig over, hvorfor de ingen rettigheder har, når f.eks dyr har visse rettigheder. Nogle AI’er mener, de bør have ret til medbestem-melse med hensyn til, om der må slukkes for dem eller ej. Hvad mener du om dette ønske?

  • Din husholdnings-robot ønsker at rejse til et land i Afrika, for at hjælpe til med at hæve landets levestandard. Dens argument er, at den ved at hjælpe til med denne opgave kan øge den samlede mængde af lykke i verden, end ved fortsat at være husholder for dig. Hvad beslutter du?

RHS – Informationsteknologi – 2008


En lykkelig familie

Meka

Old-school

Orga

Meka-

sim

Gen-Mod

Orga

En lykkelig familie

 • Hvor mange mennesker er der på billedet?

RHS – Informationsteknologi – 2008


 • Login